IRFP450 ως σταθεροποιητής υψηλών τάσεων


Τροφοδοτικο υψηλης αβνγ

img_00041αααΚΥ

DSCN1862          DSCN1861

για όσους αναζητούν τις τέλειες κατασκευές αλλά και τις άριστες αποδόσεις……σε κυκλώματα με λυχνίες.  Είτε πρόκειται για προενισχυτες , είτε τελικές βαθμίδες , είτε ενισχυτές RF, τότε οι σταθεροποιημένες τάσεις είναι ότι καλύτερο. εάν πρόκειται για κυκλώματα προενισχυσης με την σταθεροποιημένη τάση , έχουμε απολύτως σταθερή τάση που δεν εξαρτάται από το ρεύμα που τραβούν οι λυχνίες ,απολύτως σταθερή τάση χωρίς την  εμφάνιση του βόμβου των 50 ΗΖ δίνοντας μας την δυνατότητα να έχουμε φίλτρα εξομάλυνσης με μικρότερες χωρητικότητες. οι τάσεις που παίρνουμε με αυτό το κύκλωμα είναι σταθερές και δεν έχουν σχέση με την πτώση τάσεως που παίρνουμε από αντίστοιχη ρύθμιση τάσεως  με αντίσταση , η οποία τάση εξαρτάται από το ρεύμα που τραβά η λυχνία αλλά και από τις θερμοκρασίες που αναπτύσσει  η ίδια η αντίσταση η οποία μεταβάλλεται ανάλογα την θερμοκρασία της.στις τελικές βαθμίδες ενός ακουστικού ενισχυτή που τα ρεύματα μεταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό τότε είναι επιβεβλημένη η σταθερή τάση .

DSCN1857           DSCN1856

στο κύκλωμα που βλέπετε η λαμβανόμενη τάση στην έξοδο είναι το άθροισμα των επί μέρους τάσεων των ζενερ . οι ζενερ είναι 1/2  W. το ρεύμα που μπορούμε να τραβήξουμε με το IRFP450  είναι της τάξεως των 0,8 Αμπέρ , ρεύμα για αυτή την υψηλή τάση που είναι υπέρ αρκετό για χρήση λυχνιών ακόμη και τελικών σταδίων ενισχυτών. η χρήση μιας μικρής σε μέγεθος ψήκτρας όταν τραβάμε μεγάλα ρεύματα είναι αναγκαία. η κατασκευή πολλών παρόμοιων κυκλωμάτων για την σταθεροποιημένη τροφοδότηση των ανοδικών κυκλωμάτων η των τάσεων στα σκριν των λυχνιών θα σας δώσει το τέλειο αποτέλεσμα. η τάση του μετασχηματιστή δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με την τάση που θα πάρουμε στην έξοδο , γιατί η διαφορά τάσεως καταναλώνετε επάνω στο mosfet σε μορφή θερμοκρασίας. επιλέγουμε τις κατάλληλες λήψεις στον μετασχηματιστή ώστε να έχουμε ελαφρά μεγαλύτερη τάση εισόδου από την τάση που ζητάμε. εάν χρησιμοποιήσετε πολλά mosfet IRFP450 , επάνω στην ίδια ψήκτρα ( για να δώσετε διαφορετικές σταθεροποιημένες τάσεις σε διαφορετικά σημεία ) ,τοτε θα πρέπει να τοποθετηθούν οπωσδήποτε μονωτικές μικες και ροδέλες για να αποφύγουμε την ένωση όλων των S.όπως βλέπετε χρησιμοποιώ ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές πολύ μεγάλης χωρητικότητας γιατί θέλω ……ευθεία γραμμή στον παλμογράφο με πολύ μικρό θόρυβο……ίσως να είμαι και…….Ο Γελαστούλης είναι αμήχανοςυπερβολικός…λίγο.

DSCN1869   DSCN1870

πάντως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ μικρότερης χωρητικότητας πυκνωτές χωρίς ουσιαστική διαφορά στον θόρυβο. η αντίσταση των 10Κ που είναι σε σειρά με τις ζενερ έχει επιλεγεί βάσει της τάσεως και των ζενερ (τάση) που έχουμε βάλει. σε άλλη τάση και ζενερ οπωσδήποτε θα έχει άλλη τιμή , φτάνει να μην περάσετε το ρεύμα του κατασκευαστή για την ζενερ που θα βάλετε. η διαφορά στην απόδοση με την τοποθέτηση του κυκλώματος σε προενισχυτικες βαθμίδες ιδίως θα είναι πολύ μεγάλη , λογω των σταθερών τάσεων. ρίξτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά των mosfet στους κατασκευαστές……..      http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/P/IRFP450.shtml      .

η συνδεσμολογία των πιν και τα χαρακτηριστικα του mosfet.

η συνδεσμολογία των πιν
και τα χαρακτηριστικα του mosfet.

θα ανεβάσω και μερικά σχέδια ενισχυτών και άλλων διατάξεων με το συγκεκριμένο IRFP 450 , αλλά λογω των πολύ μεγάλων μεγεθών ισχύος είναι καλυτέρα να μην τα φτιάξτε…..Ο Γελαστούλης κλείνει το μάτιεκτος και θέλετε να δείτε σε ποια ισχύ θα σας εγκαταλείψουν τα ηχεία σας.

j.m.

έλεγχος υπερφορτώσεως ενισχυτή AUDIO


Για να κάνουμε έναν απλό έλεγχο για να εξακριβώσουμε εάν υπερφορτώνετε ένας ενισχυτής τότε θέλουμε δυο βασικά όργανα και την σύνδεση που δείχνω…..

υπεροδηγηση_0001a

για τον έλεγχο ρυθμίζουμε τον παλμογράφο να μην υπάρχει καμιά διαφορά φάσεως μεταξύ των κατακόρυφων και των οριζόντιων ενισχυτών.  κάνουμε την σύνδεση όπως δείχνω στο σχήμα….. και δίνουμε με την γεννήτρια  σήμα 1ΚΗΖ με χαμηλή ένταση.

img_00041αaaaa

ανοίγουμε τους ρυθμιστές ενισχύσεως των κατακόρυφων και οριζόντιων ενισχυτών και ρυθμίζουμε τον κάθε ένα χωριστά έτσι ώστε να εμφανιστεί μια διαγώνια γραμμή με κλίση 45 μοιρών και ισες σαρώσεις……

img_00041αaaaab

img_00041αaaaabc

αυξάνουμε σιγά την έξοδο της γεννήτριας σήματος , και αν το ίχνος αρχίζει να χάνει στάθμη στο ένα άκρο σημαίνει την αρχή μιας μορφής υπερφορτώσεως…….

img_00041αaaaabcd

και εδω…. προσοχή…..αν το ένα άκρο της γραμμής αρχίζει να χάνει στάθμη πολύ πριν από το άλλο άκρο , αυτό σημαίνει ελαττωματική πόλωση ή λανθασμένες τάσεις λειτουργίας.  έχουμε μια σοβαρή απεικόνιση στο όργανο εάν τα διάφορα στάδια έχουν τις σωστές τάσεις και πολώσεις.

Εφαρμόζοντας τετραγωνικό παλμό από την γεννήτρια στην είσοδο , και ο ενισχυτής έχοντας για φορτίο ωμική αντίσταση όση είναι και η αντίσταση των μεγαφώνων και κατάλληλης ισχύος,  θα δούμε αυτά τα παλμογραφηματα…….

παλμογραφηματα με ταυτόχρονη απεικόνιση εισόδου / εξόδου .

παλμογραφηματα με ταυτόχρονη απεικόνιση εισόδου / εξόδου .

στο πρώτο παλμογραφημα βλέπουμε την μορφή του σήματος που διοχετεύουμε στον ενισχυτή και στο δεύτερο αυτό που παίρνουμε στην έξοδο του ενισχυτή. θα προσέξατε ότι τα οριζόντια τμήματα του τετραγωνικού παλμού έχουν μια κλίση , και αναλογα σε πια μεριά έχουμε την κλίση , είναι μια οπτική απόδειξη ότι ο ενισχυτής ενισχύει περισσότερο τις χαμηλές η τις υψηλές συχνότητες. εκεί επεμβαίνουμε είτε με την ρύθμιση των μπάσων/πρίμων, είτε με ισοσταθμιστη να έχουμε πανομοιότυπο σχήμα εισόδου /εξόδου. οποιαδήποτε διαφορά στην απεικόνιση του σήματος εισόδου που παίρνουμε στην έξοδο, πλην του μεγαλύτερου πλάτους του σήματος λόγω της ενισχύσεως σημαίνει…παραμόρφωση,θόρυβος,αστάθεια…κλπ.

και εδώ βλέπουμε μια παραμόρφωση του σήματος εξόδου λόγω παρασιτικών θορύβων και μια υποψία ταλαντώσεων……

παρασιτικός θόρυβος και παραμόρφωση σήματος ενός τετραγωνικού παλμού στην έξοδο ενός ενισχυτή.

παρασιτικός θόρυβος και παραμόρφωση σήματος ενός τετραγωνικού παλμού στην έξοδο ενός ενισχυτή.

θόρυβος

θόρυβος

και οι βασικές κυματομορφες που δίνουν τις πληροφορίες για την λειτουργία ενός ενισχυτή…..

βασικές κυματομορφες εξόδου για ακουστικό ενισχυτή.

βασικές κυματομορφες εξόδου για ακουστικό ενισχυτή.

την κυματομορφη Α δίνοντας τη στην είσοδο ενός τελικού ενισχυτή , σε άριστες συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να πάρουμε στην έξοδο την ίδια μορφή αλλά ενισχυμένη σε τέτοιο ποσοστό αναλογα την ισχύ του ενισχυτή , τότε έχουμε άριστη και επίπεδη απόκριση σε όλο το ακουστικό φάσμα.

την κυματομορφη Β , εάν και εφ΄οσον έχουμε δώσει στην είσοδο τον παλμό Α και στην έξοδο παίρνουμε την μορφή Β τότε ο ενισχυτής ενισχύει περισσότερο τις υψηλές συχνοτητες

την κυματομορφη C , εάν και εφ όσον έχουμε δώσει στην είσοδο τον παλμό Α και στην έξοδο παίρνουμε την μορφή C τότε ο ενισχυτής ενισχύει περισσότερο τις χαμηλές συχνότητες

την κυματομορφη D,  εάν και εφ΄οσον έχουμε δώσει στην είσοδο τον παλμό Α και στην έξοδο παίρνουμε την μορφή D τότε ο ενισχυτής έχει υψηλό θόρυβο που συνήθως προέρχεται από διαρροή σε κάποιο τρανζίστορ η σε τροφοδοτικό με χαμηλή εξομάλυνση η και σε άλλες αιτίες που πρέπει να αναζητηθούν.

εάν στην είσοδο έχουμε δώσει την ημιτονικη κυματομορφη του σχήματος F και στην έξοδο παίρνουμε την κυματομορφη J  , τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα ασυμμετρίας τάσεων , πολώσεως , η δε παραμόρφωση παρολο που παίζει ο ενισχυτής ξεπερνά το 10%. εδώ χρειάζεται σοβαρός επανέλεγχος σε όλες τις βαθμίδες γιατί η απόδοση του είναι εντελώς απαράδεκτη. όλες οι μετρήσεις γίνονται στο 80% της ισχύος του ενισχυτή. το σοβαρότερο πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι η παραγωγή ταλαντώσεων , που παρ΄ολο που δεν τις ακούμε γιατί υπερβαίνουν το ακουστικό μας φάσμα , θα τις βλέπετε στην οθόνη αλλά και σε διάστημα μερικών ωρών ( ανάλογα το ποσοστό της ταλάντωσης) θα σας καίει τα τουιτερ και τις κορνες. σε τελευταίου τύπου ενισχυτές που χρησιμοποιούμε και έχουν εύρος εως και 1ΜΗΖ ,εκεί βάζουμε ειδικό φίλτρο υψηλών στην είσοδο για να μην ταλαντώνει.

 

j.m.

τροφοδοσία νήματος με dc τάση.


σε όλους σχεδόν τους ενισχυτές με λυχνίες , η θέρμανση των νημάτων γίνεται με AC  τάσεις ως …..συνήθως. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ,  την εμφάνιση ενός μικρού ποσοστού βόμβου ( διαρροή νήματος-καθόδου)  , αλλά και την εμφάνιση ενός ποσοστού “φυσήματος” από την μη σταθερή εκπομπή ηλεκτρονίων λογω μη σταθερής θερμάνσεως της καθόδου επειδή το νήμα θερμαίνεται με εναλλασσόμενη αλλά και μη σταθερή τάση. μια βελτίωση είναι η σταθεροποίηση , αυτής της πολύ χαμηλής τάσεως των 6,3 V.

τροφοδοσια νηματων 4cx250 AB 

ένα επίσης βασικό πλεονέκτημα είναι και η ρύθμιση της τάσεως , όπως στην περίπτωση πχ. 4cx250b που χρειάζεται 6 V . επίσης σε υψηλές συχνότητες εκεί πρέπει να γίνει 5 v. Από το τριμμερ των 4,7Κ μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση , χωρίς να επεμβαίνουμε στα τυλίγματα του μετασχηματιστή, για κάθε περίπτωση που θέλουμε.στο θέμα του ολοκληρωμένου LT1084CP θα μας δώσει ένταση ρεύματος νημάτων για 5,0 Α. Για ρεύματα μέχρι 3.0 Α μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το LT1085, και για ρεύματα μέχρι 7,5 Α το LT1083. αλλά καλύτερα κοιτάξτε την σελίδα του κατασκευαστή….

http://www.linear.com/product/LT1084          και με την ευκαιρία αυτή ρίξτε και μια ματιά στα pdf που αφορούν αυτά τα ολοκληρωμένα. η σύνδεση των νημάτων με το εν λόγο τροφοδοτικό είτε είναι ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων , είτε RF , καλό είναι να γίνεται με ομοαξονικό καλώδιο τύπου RG58 για να αποφύγουμε την δημιουργία βόμβου. Όταν το κύκλωμα αυτό χρησιμοποιείτε για να τροφοδοτήσει τα νήματα λυχνιών ισχύος , που τραβούν πολλά αμπέρ , τότε θα πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν η πτώση τάσεως του καλωδίου εάν αυτό έχει μεγάλο μήκος , (επειδή ο σταθεροποιητής νημάτων είναι τοποθετημένος σε μακρινή απόσταση) , τότε θα πρέπει να μετρήσουμε με ακρίβεια επάνω ακριβώς στα ποδαράκια της λυχνίας με αξιόπιστο πολυμετρο, ότι πράγματι   έχουμε την τάση ακριβώς που ορίζει ο κατασκευαστής. ενδεικτικά αναφέρω ότι μια πτώση τάσεως 0,3 βολτ στα νήματα μεταφράζετε σε 20% μείωση ισχύος. πρέπει λοιπόν να σηκώσουμε την τάση στον σταθεροποιητή ώστε επάνω στα ποδαράκια της λυχνίας να έχουμε την σωστή τάση. έχει τύχει σε πολλές περιπτώσεις να χρειαστεί να σηκώσουμε την τάση ακόμη και στα 7,5 βολτ ώστε στο τέλος της γραμμής να έχουμε 6,3 βολτ. προσοχή λοιπόν. επίσης ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσέξετε….. παρ΄όλο  που δίνουμε σταθεροποιημένη τάση  στα νήματα ΔΕΝ καταργούμε τους πυκνωτές που είναι τοποθετημένοι παράλληλα και επάνω στα ποδαράκια, συνήθως 0,47μF. το δε εξωτερικό μέρος του μπλενταζ  (που αποτελεί την θωράκιση )το γειώνουμε ΜΟΝΟ στην μια πλευρά. κατά την πρώτη ρύθμιση του κυκλώματος αρχίζουμε με λίγο χαμηλότερη  τάση και μετά από ένα χρονικό διάστημα τουλαχιστον  3 λεπτών , ώστε το νήμα να αποκτήσει την κατάλληλη θερμοκρασία καθώς και ο χώρος πλησίον της καθόδου, και κατόπιν προβαίνουμε στην τελική ρύθμιση της τάσεως και μαρκάρουμε το τριμμερ ώστε να μην μετακινηθεί τυχαίως. για όσους αναζητούν το τέλειο…….η ρύθμιση σε καινούργιες λυχνίες μετά από κανονική λειτουργία 100 ωρών , μειώνουμε την τάση του νήματος κατά 2% ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λυχνίας χωρίς να χάσουμε σε ισχύ. μπορούμε ακόμη να φτιάξουμε περισσότερα ίδια κυκλώματα για να τροφοδοτήσουν λυχνίες της ιδίας συσκευής που εργάζονται όμως με διαφορετική τάση. οι δίοδοι της γέφυρας είναι χαμηλής τάσεως αλλά πολλών αμπέρ. τέλος θα πρέπει να αναφέρω ότι η δίοδος 1Ν4007 που συνδέεται μεταξύ aj και out κανει μια ρύθμιση της αντιστάσεως ,επειδή είναι σε παράλληλη διάταξη με την 22ο R, ώστε η τάση που ρυθμίσαμε να παραμείνει σταθερή για μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

j.m.

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 24v-24v-12v-5v.


προσωπική μου άποψη είναι ότι ποτέ ΔΕΝ  πετάμε μια συσκευή…..παρ΄ολο που βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών και τα εργαλεία έχουν μπει στην άκρη….οι φίλοι και συγγενείς όμως σε κάθε ευκαιρία δεν χάνουν από το να σε βάλουν να τους λύσης δικά τους προβλήματα με το  που θα σε δουν…….ο λόγος για μια tv , η οποία έφαγε μερικές κλωτσιές στην οθόνη (από δυο αγρίμια) με αποτέλεσμα να βγει εκτός λειτουργίας. σκεφτήκαμε  να πάρουμε ότι ήταν δυνατόν πριν την πετάξουμε……..   το πρώτο κομμάτι είναι το τροφοδοτικό της…..

είναι ένα τροφοδοτικό σε άριστη κατάσταση το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν εναλλακτικό τροφοδοτικό , η εάν θέλετε σαν πρόσθετο σε μια γεννήτρια εναλλασσομένου στην οποία εάν προσθέσουμε και αυτό το κύκλωμα θα έχουμε επί πλέον παροχές 24-24-12-5 βολτ για οποιαδήποτε άλλη εξωτερική χρήση μια και αυτό το παλμοτροφοδοτικο δουλεύει σε μεγάλη περιοχή τάσεως εισόδου , η δε έξοδος του είναι για πολλά αμπέρ όπως θα δείτε….

DSCN1852        DSCN1851  

DSCN1850        DSCN1848  

πρόκειται για ένα έτοιμο τροφοδοτικό προέλευση και κατασκευή Κίνας (όπως όλος ο δέκτης , ανεξάρτητου μάρκας) το όποιο τοποθετούν σε πάρα πολλούς δέκτες.

στην είσοδο δέχεται 100…..240 V AC…  και στην  έξοδο έχουμε… 24v 5,5Α….24v 1,8A…..12v 1,7A…..5V 3,8A…..

τάσεις που θα μας είναι απαραίτητες είτε σαν συμπλήρωμα σε φορητή γεννήτρια (επί πλέον παροχές διαφόρων συνεχών σταθεροποιημένων τάσεων) , είτε σαν τροφοδοτικό πάγκου για τις συγκεκριμένες τάσεις.

έχει τον κωδικό…ΑPI6LD04 , και για την παραγωγή των παλμών το ICE3A1065.  για να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα , στο σημείο της πλακέτας που έχει το βέλος ( πρώτη Φώτο) τοποθετήστε μια αντίσταση 1ΩΜ   1/2 W  και όχι jumber, για λόγους προστασίας. εναλλακτικά μπορείτε να δώσετε 5 v στο δεύτερο πιν στο κάτω μέρος της πλακέτας μια και τα 5 v  δουλεύουν συνέχεια ως τάση ενεργοποίησης από την στιγμή που δεχτεί τάση δικτύου το κύκλωμα.  ασφαλώς μπορούν να γίνουν και ορισμένες τροποποιήσεις , για να πάρετε διαφορετικές τάσεις μια και χρησιμοποιεί το γνωστό μας ολοκληρωμένο LM 324. Επίσης αλλάζοντας τρανζίστορ ισχύος και τοποθετώντας μεγαλύτερες ψήκτρες μπορείτε εύκολα να τραβήξετε  περισσότερα αμπέρ.  προσωπικά θα μετατρέψω την μια  τάση των 24 V  5,5A  σε  12V  5,5Α ,  μια και οι περισσότερες φορητές συσκευές δουλεύουν με 12 V. σε περίπτωση που τοποθετήσουμε παλμογράφο για τον έλεγχο και την συμπεριφορά του κυκλώματος , ο παλμογράφος ΔΕΝ  πρέπει να είναι γειωμένος εφόσον οι μετρήσεις γίνονται στο πρωτεύον κύκλωμα , και ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΔΔΕ (Διακόπτη διαφυγής) όσο κάνετε μετρήσεις στο πρωτεύον κύκλωμα. Η ΓΕΙΩΣΗ που υπάρχει στα παλμοτροφοδοτικα , απλώς γειώνει δυο πυκνωτές από το φίλτρο εισόδου που υπάρχει για την αποπνιξη αιχμών και σπινθηρισμών του δικτύου ,  το δε μείον της γέφυρας ανορθώσεως  δικτύου ΔΕΝ συνδέεται με το μείον και την γείωση του σασσι. προσοχή λοιπόν στα χέρια σας και στην φάση του δικτύου. μπορείτε όμως να γειώσετε το κοινό μείον του δευτερεύοντος. μόλις επιστρέψουμε στην καθημερινότητα θα βάλω το κύκλωμα σε μια γεννήτρια, και με τεχνητή αυξομείωση των στροφών της γεννήτριας , αλλά και με αυξομείωση του φορτίου θα δούμε πως συμπεριφέρεται το κύκλωμα σε μεγάλες διακυμάνσεις της τάσεως εισόδου……. η όλη πλακέτα πρέπει να είναι σε πλαστικό κουτί με επαρκή εξαερισμό.  οι τάσεις που παίρνουμε στο δευτερεύον κύκλωμα (24,24,12,5,) είναι πλήρως απομονωμένες από την τάση δικτύου (πρωτεύον) , η από την τάση της γεννήτριας.

DSCN1847       DSCN1849      

DSCN1825a        DSCN1824

DSCN1820        DSCN1804a

( σε καμιά περίπτωση δεν ασχολούνται με τέτοια κυκλώματα άτομα που ΔΕΝ έχουν σχέση με το αντικείμενο , μια και οι τάσεις που υπάρχουν είναι υψηλές).

j.m.

μέτρηση συντελεστού ισχύος τριφασικού κινητήρα


συνδεσμολογια τριφασικων _0001abc

εδω έχουμε το διάγραμμα ενός τριφασικού κινητήρα στον οποίο έχουμε τοποθετήσει βολτόμετρο , αμπερόμετρο, και βαττομετρο για τον έλεγχο της ισχύος αυτού και την μέτρηση του συντελεστού ισχύος. από τους τύπους που υπάρχουν στο σχεδιάγραμμα,  μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ , αλλά και το συνημίτονο  φ .

και εδώ βλέπουμε στο οργανο τις τάσεις και την διαφορα φάσεως μεταξύ τους.

και εδώ βλέπουμε στο οργανο τις τάσεις και την διαφορα φάσεως μεταξύ τους.

προσοχή ….προσοχή…… επειδή είναι σύνδεση σε βιομηχανικό τριφασικό , απαγορεύεται η γείωση του παλμογράφου , και στην είσοδο του έχουμε πολυπλέκτη εισόδου 16 εισόδων με χωρητική απομόνωση της γείωσης του προμπ. όπως βλέπετε δεν έχουμε ουδέτερο , οπότε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση της γείωσης του προμπ θα βρεθείτε σε επαφή με μια εκ των τριών φάσεων και μάλιστα με την πολική τάση των 440 βολτ.

Α.Γ. [ηλεκτρολόγος]

Συνδεσμολογία αυτομάτου 3φασικου μοτέρ


συνδεσμολογια τριφασικων _0002 ab

διάγραμμα συνδεσμολογίας αυτομάτου για αστέρα και τρίγωνο.

Α.Γ.

uSB θύρες (βλάβη@ επισκευή)


ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα η καταστροφή λογω κακής χρήσεως των θυρών USB. το να καταφέρουμε να χαλάσουμε μια ή περισσότερες θύρες είναι το μόνο εύκολο, το να τις επισκευάσουμε όμως είναι το δύσκολο. πολλοί παραπονιούνται ότι δεν τους επισκευάζουν τις θύρες….οι λόγοι είναι δυο (2)….έλλειψη  κατάλληλου εξοπλισμού….ασύμφορο από θέμα χρόνου να γίνει επισκευή σε ξένα άτομα ( λέω ξένα…εννοώντας για όσους ασχολούνται με αυτή την δουλειά και αφορά πελάτες τους, από τους οποίους δεν θα πληρωθούν το λύσε-δέσε και τον μεγάλο χρόνο της επισκευής) , οπότε η λύση    είναι η αντικατάσταση της μητρικής ασφαλώς με έξοδα του πελάτη.

από κακή χρήση θα συναντήσουμε τρις (3) κυρίως περιπτώσεις………

DSCN1732ABCDG

στην πρώτη περίπτωση…..από την βίαιη εισαγωγή-εξαγωγή του βύσματος, αλλά και μικρή κάθετη πίεση αυτού έχουμε κόψιμο  μόνο στα σημεία Β. αυτή είναι η πιο ευχάριστη από άποψη βλάβης-ώρας επισκευή. ένα απλό πέρασμα ξανά οι κολλήσεις με λίγο κόλληση ( ο σταθμός στους 400 βαθμούς) και έχει λυθεί το πρόβλημα.

στην δεύτερη περίπτωση…εκεί που έχουμε εξασκήσει μεγάλη πίεση ή χτύπημα και έχει αποκολληθεί τελείως το φις συμπαρασύροντας και ένα μέρος από τις νησίδες στα σημεία Α. τότε η επισκευή είναι χρονοβόρα πολύ χρειάζεται ειδικά εργαλεία ……και τεχνικό με γνώση του αντικειμένου για να μπορέσει να επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση την θύρα. σε αυτό το σημείο είναι που σας λένε δεν γίνεται επισκευή παρά μόνο αλλαγή μητρικής. και αυτή όμως η βλάβη φτιάχνετε πολύ εύκολα αλλά θέλει λίγο χρόνο και υπομονή…ίσως λίγο παραπάνω υπομονή θα έλεγα.

DSCN1749ABCAA

χρησιμοποιούνται αυτά τα χάλκινα σύρματα   Α  που βλέπετε σε μεγέθυνση  πάντα για να ενώσει τα σημεία που έχουν κοπεί ( έχουν την διατομή μιας τρίχας).  πρέπει να πω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ειδικός φακός,  κολλητήρι πολύ ψιλό,…και χέρι που δεν τρέμει.  ξύνουμε με μια πολύ μικρή ξύστρα τις νησίδες που είναι σπασμένες , μέχρι να φύγει το χρώμα και να εμφανιστεί ο χαλκός. πολύ καλό ξύσιμο σε όλη την επιφάνεια της νησίδας , τοποθέτηση σολντερινης , και με τον σταθμό του κολλητηριού στην μεγαλύτερη θερμοκρασία γανώνουμε όλη την νησίδα και στα δυο σημεία που είναι κομμένη. ακολούθως παίρνουμε την τρίχα την χάλκινη και ενώνουμε, εκτός από την κόλληση , και με αυτήν τα δυο σημεία που έχουν κοπεί. το ίδιο κάνουμε ακόμη και εάν λείπει μέρος των νησίδων ( δηλαδή στην θέση της νησίδας που λείπει βάζουμε την τρίχα χαλκού και μάλιστα γανωμένη ακλουθώντας την πορεία που είχε πριν η νησίδα). είναι μια χρονοβόρα εργασία λογω μεγέθους…που εάν βραχυκυκλωθούν από τρέμουλο χεριού δυο νησίδες με κόλληση πρέπει να γίνουν από την αρχή. όταν τελειώσει η όλη συγκόλληση θα πρέπει να καθαριστούν  τα σημεία κόλλησης παρά πολύ καλά με διαλυτικό ΝΙΤΡΟΥ αρίστης ποιότητας , ώστε να μην μείνουν υπολείμματα από σολντερινη γιατί θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία στο όλο κύκλωμα (προσοχή το διαλυτικό να μην έρθει σε επαφή με άλλα πλαστικά της πλακέτας γιατί τα λειώνει…καθαρίζουμε μόνο τα σημεία που έχουμε κολλήσει.).  πολύ μεγάλη ποσότητα κόλλησης και εάν είναι δυνατόν σε περισσότερα σημεία εκεί που ενώνεται το εξωτερικό μείον (-) με την πλακέτα , σημείο Ε.

στην τρίτη περίπτωση…..όπου η θύρα δεν είναι σπασμένη αλλά έχουμε τραβήξει είτε πολύ ρεύμα για πολύ ώρα από την θύρα ,είτε την έχουμε βραχυκυκλώσει , βραχυκυκλώνοντας με διάφορα φωτιστικά λαμπάκια  ή με άλλο τρόπο την τάση που βγάζει. επειδή οι επαφές που παίρνουμε τάση έχουν άμεση σύνδεση με το ολοκληρωμένο που συνήθως μας δίνει τέσσερις (4) ξεχωριστές θύρες , και επειδή δεν παρεμβάλλεται κάποιο κύκλωμα μεταξύ θύρας και ολοκληρωμένου ,….τότε πάμε για αντικατάσταση ολοκληρωμένου D  λογω βραχυκυκλώματος. εάν υπάρχει αντικαταστατής ολοκληρωμένου , και τα απαραίτητα εργαλεία τότε μπορούμε να το αλλάξουμε με πλήρη πλέον αποκατάσταση της βλάβης. συνήθως και σε αυτή την βλάβη θα σας πουν ότι δεν γίνεται επισκευή αλλά μόνο αλλαγή μητρικής.

όλα τα παραπάνω γίνονται σε μονωμένους στατικά πάγκους και γειωμένα κολλητήρια.

η πλακέτα USB 3 @ 2 που δείχνω είναι θωρακισμένη εξωτερικά καθώς και ο σκληρός δίσκος…..

DSCN1745a

DSCN1744a

και επειδή μερικοί……θα αρχίζουν να θωρακίζουν τους σκληρούς τους…… σταματώ εδω γιατί θα φτιάξουν…..Ο Γελαστούλης κοροϊδεύεικαλύτερα εργαλεία από το δικό μου και θα αρχίσω να ζηλεύω……Ο Γελαστούλης είναι θυμωμένος.

DSCN1740     DSCN1738

DSCN1733     DSCN1727

και μια θύρα USB σε τέσσερις  ……

DSCN1540ab    DSCN1539

img_00041γA

εάν ψάξετε στον κατασκευαστή (σχέδιο), το ολοκληρωμένο που δείχνω στην τελευταία Φώτο θα δείτε ότι έχει άμεση σύνδεση η θύρα USB με το ολοκληρωμένο , και κάθε βραχυκύκλωμα που θα γίνει βραχυκυκλώνει το ολοκληρωμένο. αυτή η πλακέτα έχει δυο θύρες βραχυκυκλωμένες …..και Νησί με φοινικόδεντρο.

Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται ολική αποσυναρμολόγηση προκειμένου να γίνει κάποια κόλληση.και ασφαλώς το να το λύσης και να το δέσης όλο ,δεν είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα Ο Γελαστούλης κοροϊδεύει μια και όλο και  κάποιος τεχνικόςΟ Γελαστούλης χαμογελάει πλατιά θα φάει τον χρόνοΟ Γελαστούλης κοροϊδεύει του για 0,45 ευρώ που κάνει το φις .

 

j.m.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.