cat 5E @ cat5 @ cat 6


μέσω των καλωδίων μεταφέρονται πληροφορίες από την πηγή στον προορισμό. ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης κατατάσσονται σε κατηγορίες.

κατηγορία 5 Enhanced  ( Cat 5 E ) είναι η εξέλιξη της παλαιάς κατηγορίας 5 (Cat 5). η εξέλιξη των νέων εφαρμογών απαιτεί μεγαλύτερα επίπεδα απόδοσης από το καλωδιακό σύστημα. η κατηγορία 5Ε υποστηρίζει εγγυημένα εφαρμογές με εύρος ζώνης έως 100ΜΗΖ. Η  καινούργια κατηγορία βελτιώνει διάφορες παραμέτρους σε σχέση με την Cat 5 , όπως Next (παραδιαφωνια), Fext και ACR. επιπλέον ,νέες απαιτήσεις εμφανίζονται , όπως Power Sum, Return Loss, Delay Skew.

κατηγορία 6

στην κατηγορία  6 έχουμε τεχνικές απαιτήσεις των εφαρμογών   Η/Υ με ανάγκη για μεγαλύτερο εύρος ζώνης ( πάνω από 250 ΜΗΖ )  για την μεταφορά πληροφοριών.

και μερικές Φώτο από τις διάφορες κατηγορίες καλωδίων ……

DSCN3396      DSCN3395 

DSCN3394      DSCN3393 

DSCN3392      DSCN3391

σύστημα UTP

( αθωράκιστα συνεστραμμένα ζεύγη ) τα συναντάμε στις περισσότερες εγκαταστάσεις όπου η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή στο περιβάλλον είναι ασθενής. συνήθως είναι χώρος γραφείων.

συστήματα  FTP  ( θωρακισμένα συνεστραμμένα ζεύγη )

αυτός ο τύπος καλωδίων δίνει μεγαλύτερη προστασία από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, όπως ηλεκτρικές μηχανές ἤ άλλες πηγές αλληλεπίδρασης. συνίσταται για χώρους όπου η παρεμβολή από το καλώδιο μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητες συσκευές  ἤ εξοπλισμό . σίγουρα η τεχνική εγκατάστασης των συστημάτων FTP απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή καθώς η συνέχεια του αγωγού γείωσης πρέπει να διασφαλίζεται σε ολόκληρη την διαδρομή.

DSCN3397      DSCN3398 

DSCN3394 α      DSCN3395 α

 

john micros

ηλεκτροσυγκόλληση inverter (επισκευή )


πρόκειται για μια ηλεκτροσυγκόλληση inverter  της ELTO FUTURA INVERTER 2450.  το αξιοπερίεργο είναι ότι ήταν σε θέση αναμονής για περίπου δέκα λεπτά, χωρίς τυχόν βραχυκύκλωμα της τσιμπίδας,  , και ξαφνικά έριξε την ασφάλεια. λογω του ότι έριξε την ασφάλεια η προσοχή μας πήγε στα mos fet , τα οποία όμως δούλευαν άψογα καθώς και οι γέφυρες ισχύος…..οποιαδήποτε απόπειρα σύνδεσης με το δίκτυο έδειχνε βραχυκύκλωμα εισόδου και ασφαλώς έριχνε την ασφάλεια.

DSCN3325 a      DSCN3359 a

ασφαλώς και δεν μπορούσε να γίνει κάποιος έλεγχος υπό τάση γιατί τα κυκλώματα εάν δεν οδηγούνται παρουσιάζουν μηδενική αντίσταση. στις φωτο βλέπετε ένα τόξο μεταξύ του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή και του + της τσιμπίδας. αυτό μας ανάγκασε να βγάλουμε τον κίτρινο μετασχηματιστή που τροφοδοτεί τα κυκλώματα οδηγήσεως και ρυθμίσεων της ηλεκτροσυγκόλλησης. το αποτέλεσμα ήταν σπινθηρισμός στο πρωτεύον του μετασχηματιστή και κόψιμο της μιας επαφής του 230 του μετασχηματιστή….

DSCN3351      DSCN3354

αυτό που βλέπουμε στις φωτο είναι ένα τόξο…επιφανειακό…. μεταξύ του ενός 230 και της βίδας….πρόβλημα στην έποξυ πλακέτα δεν υπάρχει, ούτε υπάρχει ζημιά ή αποσάθρωση στις επαφές και στα πλαστικά του μετασχηματιστή. για θέμα υγρασίας δεν υφίσταται γιατί το μεταλλικό καπάκι καλύπτει όλο το μέρος της πλακέτας. το μόνο που μπορώ να υποθέσω χωρίς να είμαι βέβαιος είναι ότι μπήκε σε λειτουργία εν κενό και η ένταση βρέθηκε να είναι στο μάξιμουμ και δημιουργήθηκε τόξο από την υψηλή ένταση. ίσως η κάλυψη των ακροδεκτών με κάποιου είδους πλαστικό να απέτρεπε τέτοιου είδους φαινόμενα.

DSCN3358      DSCN3367

DSCN3352      DSCN3333

θα πρέπει να έχετε υπ ΄ όψιν σας ότι χωρίς την κανονική τροφοδοσία στα κυκλώματα οδηγήσεως , παρουσιάζει βραχυκύκλωμα στα 230 v του δικτύου. οπότε πρώτα αποκαθιστούμε την βλάβη σε αυτή την βαθμίδα, απομονώνοντας από την τάση το κύκλωμα ισχύος. με την τοποθέτηση ενός καινούργιου μετασχηματιστή ( όπως φαίνεται στις Φώτο ) επανήλθε στην κανονική λειτουργία. κόστος μετασχηματιστή περίπου 2,65 ευρώ. πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι μετασχηματιστές είναι σε οριακή λειτουργία.

DSCN3328      DSCN3327

με την εμφάνιση βλάβης , απομονώνουμε τα κυκλώματα ισχύος, ελέγχουμε πρώτα τα κυκλώματα οδηγήσεως , και εάν λειτουργούν σωστά τότε και μόνο τότε, αρχίζουμε να ελέγχουμε τα κυκλώματα ισχύος. ασφαλώς για οποιονδήποτε έλεγχο σε αυτά , θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ψυκτρες για να έχετε πρόσβαση στους ακροδέκτες που σημαίνει πολύ χρόνο στο λύσε –δέσε. ένα άλλο πρόβλημα που θα συναντήσετε είναι ότι όλη η πλακέτα έχει εμβαπτιστεί σε βερνίκι με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ξύσετε τις επαφές για να μετρήσετε. ασφαλώς μετά το πέρας της επισκευής θα πρέπει να ξαναπεράσετε βερνίκι για την προστασία από υγρασία και από τυχόν ρινίσματα που ενδεχομένως τραβήξουν μέσα οι ανεμιστήρες που υπάρχουν. ΠΡΟΣΟΧΗ…..εάν χρησιμοποιήσετε παλμογράφο για τον έλεγχο των κυματομορφων, το όργανο να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΟ, σε πολλά σημεία έχουμε την φάση του δικτύου ως σημείο αναφοράς, οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δουλεύουμε υπό ΤΑΣΗ.

DSCN3335      DSCN3338

ο μετασχηματιστής είναι ….πρωτεύον 230 V και δευτερεύον  1Χ 16 V 2,5 VA

DSCN3344      DSCN3362

 

 

john micros

αντικεραυνικά αναλογικών γραμμών τηλεφωνίας


η προστασία αναλογικής γραμμής τηλεφώνου γίνεται με την σύνδεση εν σειρά του αντικεραυνικού και το ηλεκτρονικό διάγραμμα είναι ως εξής….

 αντικεραυνικα τηλεφωνου 1_0001 αβ      αντικεραυνικα τηλεφωνου 1_0002 αβ το πρώτο αφορά μια απλή σύνδεση , και το δεύτερο μια διπλή σύνδεση.  με τον τρόπο αυτόν προστατεύουμε …τηλέφωνα, ΡΑΒΧ , modem, γραμμές ADSL…κ.λ.π. οι σπινθηριστές πρέπει να έχουν πάντα ενεργή σύνδεση με την γείωση , γιατί συνήθως έχουμε σπινθηρισμό μεταξύ ενός καλωδίου με την γείωση , και σχεδόν ποτέ μεταξύ των δυο συρμάτων. αντικεραυνικα τηλεφωνου 1_0007 αβ αυτό αφορά μια απλή σύνδεση ………..είναι η περίπτωση κατά την οποία έχουμε δυο αγωγούς συστραμμένους . κατά την τοποθέτηση πρέπει να μην παραλληλίζονται ή να είναι στο ίδιο κανάλι με αγωγούς υψηλής τάσεως γιατί θα παρουσιάζει υψηλό θόρυβο η γραμμή. αντικεραυνικα τηλεφωνου 1_0005 αβ σε αυτό το σχέδιο έχουμε θωρακισμένους αγωγούς εισόδου και εξόδου, και πρέπει όλες οι επί μέρους θωρακίσεις να ενώνονται ηλεκτρικά  μεταξύ τους αλλά και με την γείωση.με την θωράκιση επιτυγχάνουμε και απομόνωση μεταξύ των γραμμών αλλά και πολύ χαμηλό θόρυβο σε αυτές. είναι μια από τις καλύτερες συνδεσμολογίες και οι αγωγοί είναι ελαφρά συστραμμένοι στο εσωτερικό. αντικεραυνικα τηλεφωνου 1_0006 αβ βλέπουμε τις συνηθισμένες γραμμές που υπάρχουν…. των συστραμμένων αγωγών ( μπλε/κόκκινο) και ο τρόπος συνδεσμολογίας. όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι γραμμών ( συνηθέστεροι) θα πρέπει να είναι πολύ μακρυά από αγωγούς υψηλών τάσεων για την αποφυγή θορύβων στις γραμμές.

στα σχεδιαγράμματα έχουμε την προστασία δυο γραμμών χαμηλού ρεύματος χωρίς κοινό δυναμικό ή 4 γραμμές με κοινό σημείο δυναμικού. το δικτύωμα  προστατεύει….. το όργανο μέτρησης, τις εισόδους των διαφόρων αισθητήρων PLC, τις εισόδους  DC έως 53 βολτ , και τις εισόδους AC ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ  έως 37 βολτ. το ρεύμα εισόδου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 350 mA. σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η προστασία για το αναλογικό έχουμε απώλεια τηλεφωνικού σήματος , στο  δε ψηφιακό απώλεια μετάδοσης.

DSCN3309      DSCN3310 DSCN3320 α      DSCN3321 η επιλογή των varistor , είναι για χαμηλές τάσεις και διαφέρουν ως προς τα varistor που τοποθετούμε στο δίκτυο τροφοδοσίας, και είναι αποκλειστικά για τηλεφωνική χρήση. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  η σωστή και ενεργή γείωση για την ομαλή λειτουργία των κυκλωμάτων προστασίας.

 

 john micros

LED στα 230 V ( Μερος 6ο)


Scotty Capten 28 Μαΐου 2015 στο 19:37 Καλο απογευμα …κατα καιρους εχω δει διαφορα βιντεακια σχετικα με το κυκλωμα που δουλευουμε τωρα… Το καθε ενα εχει και διαφορετικα χαρακτηριστικα , τα περισσότερα εχουν μια αντισταση παραλληλα με τον ηλεκτρολυτικο πυκνωτη και μια αντισταση στην εξοδο πριν τα λεντακια . Τα δοκιμασα ολα και το συμπερασμα ειναι οτι η μονη διαφορα ειναι στον αρχικο πυκνωτη που οσο ανεβαινει η τιμη του βγαζει και περισσοτερα ma . Η ταση σε ολα ειναι ιδια και εξαρτατε το τι «ζητουν» τα λεντ που συνδεεις σε καθε κυκλωμα . Η δοκιμη εγινε με απλα λεντ τυπου 5050 , σε σειρα 19 κομματια . Η ερωτηση μου ειναι …ποιο ειναι το «καλυτερο» εν σχεση με αυτο που χρησιμοποιουμε εμεις , και οι αντιστασεις ειναι απαραιτητες να μπουν εκει που μπαινουν?? στο δικο μας ΔΕΝ εχουμε καμμια σερ αυτο το σημειο…Σου παραθετω τα σχεδια να δεις τι λεω και να μου πεις τι γινεται τελικα ..γιατι ο καθε ενας κατασκευαστης βαζει και τα «δικα του» .Τι ειναι απαραιτητο και τι οχι Scotty

john micros

το πιο ωραίο θέμα…..η πιο ωραία τεχνική αν θες ερώτηση…….και η επεξήγηση………απάντηση…… όσο αναφορά τα βίντεο…….ένας τεχνικός ΔΕΝ ανεβάζει βίντεο γιατί δεν έχει τίποτα να διαφημίσει ή να επιδείξει, παρά μόνο ανεβάζει το σχέδιο που είναι στο χαρτί του και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι τότε δίνει μερικές εξηγήσεις για τυχόν δύσκολα σημεία του σχεδίου ή αν χρειάζονται τίποτα πολύπλοκοι τύποι για τον υπολογισμό των διαφόρων εξαρτημάτων , όταν το σχέδιο είναι πολύπλοκο και με πολλές και διαφορετικές χρήσεις. αυτοί που ανεβάζουν βίντεο δεν έχουν ιδέα από αυτό που δείχνουν ( μπορώ κάλλιστα να έχω καλύψει ένα καλώδιο με τάση και να δίνω ρεύμα από αυτό ώστε να ανάβει) , νομίζουν ότι ανακάλυψαν τον τροχό, και χρειάζονται οπτική επιβεβαίωση για να πείσουν τους υπόλοιπους ότι αυτό δουλεύει, ενώ υπάρχουν PDF εταιρείας ( δεν θέλω να αναφέρω όνομα …κατασκευάζει λεντ) από το 1983 με αυτό ακριβώς το σχέδιο( μόνο που τότε δεν υπήρχαν τα φωτιστικά λεντ , αλλά τα ενδεικτικά). εμείς το ανεβάζουμε ως γνωστοποίηση σε όλους τους υπόλοιπους που ΙΣΩΣ δεν ξέρουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλη λύση για  την τροφοδοσία των λεντ εκτός των συμβατικών μετασχηματιστών με ανόρθωση….των παλμοτροφοδοτικων ….κλπ…το οποίο είναι πιο αξιόπιστο , πιο οικονομικό, λιγότερο ενεργοβορο. ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΙΣ σημαία πολύ στο τι δείχνουν, αλλά το τι κάνεις στον ΠΑΓΚΟ ΣΟΥ , τι δείχνουν τα όργανα σου, και τι κατασκευάζουν τα χέρια σου.κανείς δεν μπορεί να σου δείξει περισσότερα από το όργανο που έχεις μπροστά σου…….και μερικά καψίματα που πληρώνοντας μαθαίνεις…. τι έφταιξε. το ίδιο κύκλωμα το έχεις σε έναν δορυφορικό δέκτη με μερικές συμπληρώσεις……..σε έναν επίγειο δέκτη …….σε ένα απλό clock……σε ένα φορτιστή τηλεφώνου……ακόμα και στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη του καλοριφέρ…..αλλά και στον φορτιστή μπαταρίας της φωτογραφικής σου μηχανής…..ασφαλώς με συμπληρώσεις και μερικές τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί στην κάθε περίπτωση χρήσεως.ΒΑΣΙΚΟ….όταν αντιγράφουμε κάποιο σχέδιο από πλακέτα σε χαρτί….φροντίζουμε ώστε, να γίνει πιστή απόδοση χωρίς λάθη,παραποιήσεις τιμών των εξαρτημάτων αλλά…το ποιο βασικο , ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ οι απαιτούμενες γνώσεις  μη γνωρίζοντας ηλεκτρονικό σχέδιο, δεν προσθέτουμε δικούς μας συμβολισμούς στο σχέδιο, όπως το L @  N , γιατί δίνει λανθασμένες οδηγίες σε κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώστης αλλά κατασκευάζει το κύκλωμα. επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι σχεδιαστικοί νόμοι που διέπουν ένα ηλεκτρονικό σχέδιο ώστε να έχει ο οποιοσδήποτε την δυνατότητα να καταλαβαίνει τι εννοουμε …και αναφέρομαι στις διακεκομμένες γραμμές μεταξύ των led που δείχνουν ότι είναι περισσότερα από αυτά έχουμε σχεδιάσει γράφοντας δίπλα τον αριθμό αυτών. λίγη προσοχή λοιπόν.. και πάμε στην αντίσταση που υπάρχει παράλληλα στον πυκνωτή…….πριν όμως πάμε στην αντίσταση να πω για τον “ σουβλατζη “ της γειτονιάς ο οποίος κάνει τον ηλεκτρονικό , αλλάζοντας μια τιμή σε ένα εξάρτημα για να φαίνεται γνώστης της τεχνολογίας. στις δυο περιπτώσεις έχουν 470 Κ , και στην άλλη 680 Κ. ο λόγος που βάζουμε μια αντίσταση παράλληλα σε πυκνωτή στην συγκεκριμένη θέση ( 3,3 μF/450 V)(αυτήν την τιμή των 3,3 που έχει ο πυκνωτής δεν μπορεί να συγκρατήσει μεγάλα ποσά ρεύματος ),είναι …ότι απουσία τάσεως εισόδου  και με βγαλμένα ή διακεκομμένα τα λεντ μην τυχόν πιάσεις τον πυκνωτή που είναι φορτισμένος και σε τινάξει. βάζοντας κάτω τον νόμο του ΩΜ …….στα τρία λεντ θα έχουμε τάση 3 Χ 3,2 =9,6 βολτ. βάση του τύπου του ΩΜ ,τον οποίο δεν ξέρει  ότι υπάρχει γιατί είναι ο ίδιος ο   σουβλατζης, το ρεύμα που θα περάσει μέσα από την αντίσταση είναι τέτοιο ώστε θα ξεφορτώσει τον πυκνωτή σε κανένα μήνα, ενώ ο πυκνωτής θα ξεφορτώσει γρηγορότερα μόνος του από την εσωτερική αντίσταση που παρουσιάζει και μάλιστα σε διάστημα μερικών λεπτών. η τιμή της αντιστάσεως πρέπει να είναι πολύ μικρότερη, αλλά δεν χρειάζεται γιατί όπως είπα και πιο μπροστά δεν δουλεύουμε το κύκλωμα ποτέ χωρίς τα λεντ γιατί ο πυκνωτής θα φορτιστεί στα 310 περίπου βολτ. ΕΙΧΑ ανεβάσει το σχέδιο αλλά το έσβησε κατά λάθος ο Αντώνης ανεβάζοντας μια φωτο…..και έχει μείνει μόνο το κείμενο…και είναι για κρουστικές υπερτάσεις και όχι για ξεφόρτωμα. η τιμή της αντιστάσεως των 680 ΩΜ μπαίνει μετρώντας το ρεύμα στο σκέλος των λεντ ώστε να είναι αυτό που λέει σαν μάξιμουμ ο κατασκευαστής του λεντ και είναι διαφορετική για δυο- τρία- είκοσι πέντε λεντ …..αλλά αυτοί δεν ξέρουν για ρεύματα λεντ οπότε βάζουν ότι δουν στο νετ. η τιμή της αντιστάσεως που είναι παράλληλα στον πυκνωτή εισόδου…..(θα σου ανεβάσω αύριο μια φώτο …επαγγελματική κατασκευή που έχει πολλές αντιστάσεις εν σειρά για τυχόν υπερπήδηση από κρουστικές τάσεις  η κεραυνικα πλήγματα τα οποία μεταφέρονται μεσώ δικτύου ),αυτή η τιμή καθορίζεται ως “ χρονική σταθερά  “  του κυκλώματος…..δηλαδή στην εναλλαγή από + 230 σε – 230 , περνώντας από το μηδέν η εναλλασσόμενη  τάση , η αντίσταση να ξεφορτώσει τον πυκνωτή ώστε αυτός κατά την μεταπήδηση σε – 230 να φορτιστεί σε αρνητική τιμή, όταν μειώνεται και φτάσει μηδέν πάλι ξεφορτώνει τον πυκνωτή ώστε να φορτιστεί στα +230. και αυτό γίνεται 50 φορές το δευτερόλεπτο, όση είναι και η συχνότητα του δικτύου. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΙΠΕΣ ότι παίζει ρόλο μόνο η τιμή του πυκνωτή εισόδου για το ρεύμα  και κατ επέκταση την τάση που θα δώσουμε στα λεντ. η τιμή της αντιστάσεως είναι συνάρτηση της τιμής των πυκνωτών που θα βάλεις, και κυμαίνεται από 270 Κ σε μεγάλες χωρητικότητες έως 1 ΜΩ  σε πολύ μικρές.( αντιστρόφως ανάλογες ) ΒΑΛΕ ΜΙΑ ΜΠΑΡΑ  απ ΄ ευθείας σύνδεση , δηλαδή χωρίς αντίσταση εν σειρά ( 10ΩΜ ….27 ΩΜ….680ΩΜ….etc…), και με 1μF  ΠΥΚΝΩΤΗ εισόδου ,,,,θα δεις ότι η μπάρα π.χ. θα πάρει 7 βολτ ( το πολυμετρο συνδεμένο πάντα παράλληλα στην μπάρα)….εάν βάλεις 2 μF  θα δώσεις π.χ. 8,2 βολτ στην μπάρα ….και ούτω καθ εξής ,……εάν βάλεις π.χ. 12 μF …..ΤΗΝ ΕΚΑΨΕΣ , γιατί της έδωσες 17 βολτ….οπότε λέμε ότι το κύκλωμα αυτό είναι ένας περιοριστής ρεύματος. ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ αλλά για διαφορετική χρήση….. και ακόμη άλλα πεντακόσια με συμπληρώματα και μετατροπές… αυτό που έσβησε ο Αντώνης θα το ξανά ανεβάσω γιατί έχει μείνει το κείμενο …..και είναι μέσα σε κόκκινο τετράγωνο …και με θερμιστορ όπως της πρώτης Φώτο που ανέβασα. θα ανεβάσω και μια φωτο να δεις ότι αυτό το κύκλωμα με μια συμπλήρωση τροφοδοτεί ολόκληρο κύκλωμα μικροϋπολογιστή…… βλέπω ότι κρατάς σημειώσεις για την χωρητικότητα του πυκνωτή…..μπορούμε όμως χωρίς να σπαζοκεφαλιάζω και εντελώς απλά να κάνουμε το εξής……..βάζουμε έστω έναν πυκνωτή εισόδου 1μF, και μια μπάρα (το πολυμετρο συνδεμένο στην μπάρα) …έχουμε τάση π.χ.7,1 βολτ στη μπάρα, …..βάζουμε δεύτερο πυκνωτή παραλληλα στον πρώτο και έχουμε π.χ.9,6 βολτ στην μπάρα…..βάζουμε τόσους πυκνωτές παράλληλα ώστε να έχουμε ελάχιστα επάνω από 12 βολτ που θέλει, και τότε το ρεύμα θα είναι 700 mA και η ισχύ 10 βαττ….εντελώς μπακαλίστικο και εύκολο χωρίς υπολογισμούς ……. και το σχέδιο  που είχαμε παραλείψει είναι αυτό…….

led-1_0002-3 και ένα παλαιότερο ποστ στηριζόμενο στην ίδια αρχή των πυκνωτών…… καθυστερηση δικτυου ση

και μερικές Φώτο για αυτά που συζητάμε επάνω…….

DSCN3299……DSCN3297  

στην πρώτη εικόνα κάτω αριστερά βλέπουμε 4  μπλε αντιστάσεις smd , εν σειρά για το φαινόμενο της υπερπήδησης, επίσης υπάρχει ένα ολοκληρωμένο με τέσσερα πιν 7805 που σταθεροποιεί την τάση για τα κυκλώματα, και στην δεύτερη Φώτο τον πυκνωτή 330 nF για τροφοδοσία ο οποίος εκτός των άλλων φορτώνει και μια μπαταρία των 3,7 βολτ……βλέπουμε λοιπόν τις επεκτάσεις που μπορούμε να κάνουμε…..ξέχασα να αναφέρω τα δυο βαριστορ ……για προστασία από κρουστικές υπερτάσεις.

john  micros

LED στα 230 V (Μερος Νο 5)


Τροποποίηση Ν03…..
Αφορμή γι αυτή την τροποποίηση ήταν ένας σπασμένος λαμπτήρας οικονομίας , φθορίου spiral , και είπα μια και το κυκλωματακι ήταν καλό να εκμεταλλευτώ το γεγονός και να βάλω λαμπάκια Led ισχύος 1w .Αφού έψαξα στο δίκτυο , βρήκα κάποια σχέδια και κατέληξα σε αυτό που παρουσιάζω τώρα.
Έφτιαξα λοιπόν ένα cd με 20 led λαμπάκια και μένει τώρα η τροποποίηση του κυκλώματος .
Στην παρακάτω φωτο φαίνεται η δομή του κυκλώματος και η σύνδεση με την λάμπα φθορίου

Κόβουμε λοιπόν τα νήματα από την φθορίου και ενώνουμε τους 2 ακροδέκτες μεταξύ τους , και από τις 2 πλευρές .

Κατόπιν βάζουμε μια γέφυρα ανόρθωσης στα δυο σημεία που συνδέσαμε μεταξύ τους , και ένα πυκνωτή 100nf /400v στα σημεία + και – της γέφυρας . Μπορούμε να βάλουμε από 20 μέχρι και 60 λαμπάκια ισχύος led , συνδέοντας εν σειρά μεταξύ τους μαζί με μια αντίσταση στην αρχή 5Ω / 2W.

Εδω βλέπουμε το Η.Ν σχέδιο ……

Και εδω το κύκλωμα μαζί με την γέφυρα και τον πυκνωτή

Στην παρακάτω φωτο βλέπουμε το κύκλωμα μέσα στην «θήκη» του και συνδεμένη η γέφυρα με τον πυκνωτή

Τέλος βλέπουμε το κύκλωμα σε λειτουργία συνδεμένο με 20 led , τραβά 58,5v και 130ma. H φωτεινότητα είναι πολύ μεγάλη και τα λεντακια καθώς και η αντίσταση ζεσταίνεται ελάχιστα .Το δοκίμασα για τουλάχιστο 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας και το κύκλωμα δείχνει σταθερό ,με χαμηλές θερμοκρασίες . Το πόσο θα αντέξει η όλη κατασκευή θα το δούμε στο μέλλον . Η χρήση που μπορούμε να κάνουμε με ένα τέτοιο κύκλωμα από σπασμένη λάμπα φθορίου είναι πολλές και ανάλογα με τις ανάγκες και την φαντασία του καθενός .

 

με τις ανάγκες και την φαντασία του καθενός .

[[[[[[[[[ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και μετρήσεις από τον Scotty……μετρήσεις  που μας λύνουν πολλές απορίες για την απόδοση των κυκλωμάτων……….τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά για τον χρόνο που διέθεσε και για τον κόπο του….]]]]]]]]]]

Καλό βράδυ….λοιπόν…τελείωσα άλλη μια δοκιμή ..για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα…. έφτιαξα άλλη μια σειρά από 13 λεντ του 1w πάνω σε αλουμινένια βάση …σύνολο 33. Έκανα πρώτα δοκιμή με το κυκλωμστακι τις φθορίου με τα 250ma.. πήρα 160ma και 98v ..με το άλλο κυκλωματακι που βγάζει 145ma.. πήρα 110ma και 95.5v. Κατόπιν είπα να δοκιμάσω το κυκλωματακι του θέματος με ενα πυκνωτή του 1 μf.Το κύκλωμα τράβηξε 40ma και 90ν. Τέλος έβαλα το κύκλωμα με τους 5μf πυκνωτή και μου έβγαλε…220ma και 99.5ν. Όλες οι δοκιμές έγιναν με τα 33 λεντακια σε σύνδεση σειράς και στην αρχή του κυκλώματος μια αντίσταση των 10ω/5w. Η θερμοκρασίες ήταν ικανοποιητικές με όσο ανέβαιναν τα ma ανέβαινε και η θερμοκρασία…αλλά σε λογικά επίπεδα. Συμπέρασμα…ότι για να πάρουμε κάποια ισχύ σοβαρή για να τροφοδοτήσουμε λαμπάκια ισχύος θέλουμε 3μf πυκνωτή και πάνω. Τώρα η ερώτηση είναι……καλύτερα να χρησιμοποιούμε το κυκλωματακι του θέματος βάζοντας απλά πυκνωτές η το κυκλωματακι σπο σπασμενες φθοριου; Τι συμφερει καλυτερα απο κοστος και αποδοση και μακροζωια….βεβαια το κυκλωματακι των φθοριου δεν υπαρχει αλλο προηγουμενο για να ξερουμε ποσο και αν κρατησει. Εγω παντως εφτιαξα 3 τετοια και τα εβαλα σε βοηθητικους χωρους και βλεπουμε ποσο θα δουλεψουν. Βεβαια η χρηση δεν ειναι για πολυ ωρα και οχι τακτικα..πχ ποση ωρα θα χρειαστεις φως στην αποθηκη η παταρι;;; θα κοιταξω να φτιαξω και μια κατασκευη τετοια σε χωρο που χρησιμοποιω περισσοτερο και καθημερινα. Θα δουλεψω και τα αλλα λεντακια ..τα μικροτερα σε ισχυ…τυπου 5050-5630-5730….αυτα τα δινουν για 0.2 εως 0.5 w σε 3.3ν και 60-100ma. Αλλα αντε κολλα τωρα αυτες τις ψειρες μια μια απο 20-50 κομματια…χαχαχα…γιαυτο λεω να παρω κανενα καρουλι λεντοταινια απο τον φιλο μας να κανουμε τις δοκιμες μας .Αυτα προς το παρων……οταν ευκαιρισεις δοκιμασε και εσυ αυτα τα κυκλωματακια απο τις φθοριου για να εχουμε ασφαλη συμπερασματα….

[[[[ ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για τις μετρήσεις…… j.m.]]]]]]

Scotty

συμπλήρωση από john

και ας δούμε, τι θα δούμε από την τροφοδοσία του Scotty…..το κύκλωμα είναι αυτό….

DSCN3273 a      DSCN3272 

αυτά είναι τα κυκλώματα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε…..στην πρώτη εικόνα έχω μαρκάρει με κόκκινο βέλος…., τον ηλεκτρολυτικό που φουσκώνει…. (στη δεύτερη πλακέτα είναι ήδη φουσκωμένος ) ,τους δυο πράσινους πυκνωτές που από υπερβολική θερμοκρασία λειτουργίας αλλάζουν χρώμα και τιμή χωρητικότητας, και τέλος τα δυο τρανζίστορ που καίγονται όταν ο πυκνωτής φουσκώσει. ανεξάρτητα από όλα αυτά πάμε να δούμε τι βγάζει το τροφοδοτικό μας………

DSCN3260      DSCN3262 

 αυτό που βλέπουμε στις άνω εικόνες είναι η μορφή της τάσεως την όποια θέλουμε να ανορθώσουμε και η οποία στην δικια μου εικονιζόμενη πλακέτα έχει συχνότητα 37 ΚΗΖ, και μετά την ανόρθωση και εξομάλυνση, ( υποτιθέμενη συνεχή τάση ) έχουμε αυτό…….

DSCN3267      DSCN3264 

 πάνω από το οριζόντιο τμήμα πολικής τάσεως 62 βολτ ,βλέπουμε αιχμές τάσεως επί πλέον 27 βολτ συνολική τάση δηλαδή 89 βολτ και συχνότητες 37 ΚΗΖ…….τοποθετώντας έναν διπλής πολικότητας ηλεκτρολυτικό (άνευ πολικότητας) 10 μF, καταφέραμε να ρίξουμε τις αιχμές κατά 11 βολτ. εάν χρησιμοποιήσουμε κοινό ηλεκτρολυτικό πυκνωτή μεγάλης τιμής θα δούμε ότι μετά από λίγη ώρα θα αρχίσει να βράζει  λογω υψηλής συχνότητας, και μετά από λίγο θα φουσκώσει. δική μου παρατήρηση είναι πως δεν ξέρουμε την συμπεριφορά των λεντ σε τέτοιου είδους μορφή τάσεως. ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ …..τα συνηθισμένα πολυμετρα δεν έχουν την ικανότητα να μετρούν σωστά σε τέτοιου είδους τάσεις ( 37 ΚΗΖ) ,οπότε το ποιο πιθανό είναι ή ότι “τρελαίνονται” ή ότι θα δείχνουν λάθος τιμές, και αυτό πρέπει να ληφθει σοβαρά υπ ‘όψιν.ανεξάρτητα πάντως από όλα αυτά , εάν κάποιος έχει καινούργιο το εν λογω κύκλωμα από σπασμένη λυχνία καλό θα ήταν να δοκιμάσει την συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου, και την απόδοση των λεντ.

και μερικές εικόνες από λεντοταινια  14,4 βαττ…

DSCN3254      DSCN3255

υπάρχει και αυτό…..πιο ποιοτικό αλλά και σε μεγάλο μέγεθος….

DSCN3281      DSCN3280

DSCN3279      DSCN3278

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    27/5/2015        J.M.

και εδω θα δούμε μια μετατροπή-εφαρμογή ……..

από το φωτιστικό κρατήσαμε μόνο τα εξωτερικά πλαστικά της εμφάνισης, τοποθετήσαμε το κύκλωμα στο σημείο που ήταν το δικό του κύκλωμα και τοποθετήθηκε λεντοταινια συνολικού μήκους 1,40 m , και συνολικής ισχύος περίπου 20 watt………….και το αποτέλεσμα είναι αυτό………

DSCN3283 a      DSCN3285 a

DSCN3282 a      DSCN3284 a

DSCN3288 a      DSCN3287 a 

Οι πυκνωτές μας έχουν συνολική χωρητικότητα 4,4 μF , για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν σωστά την λεντοταινια ισχύος 20 περίπου βαττ. η λεντοταινια στερεώθηκε με στηρίγματα και θερμοκόλλα όπως φαίνεται στην πρώτη Φώτο. επειδή η λεντοταινια φωτίζει και στην πίσω πλευρά καλό είναι  να τοποθετηθεί και ένας ανακλαστήρας για να εκμεταλλευτούμε όλη την παραγόμενη φωτεινότητα. το τεχνικό και εμφανίσιμο μέρος της όλης κατασκευής είναι το λιγότερο …..άψογο.

και μερικές Φώτο ακόμη…….συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία……. ο μπλε στεγανός προβολέας είναι το ωραιότερο  σημείο…..

DSCN3291      DSCN3293

DSCN3295      DSCN3296 

τέλεια εμφάνιση……χωρίς θερμοκρασίες……χωρίς επισκευές. ανάλογα την τοποθέτηση και την θήκη παίρνουμε τα βαττ που θέλουμε.

 

 

john micros

φωτισμός ασφαλείας


ο Scotty επιμένει ότι πρέπει να δούμε και την περίπτωση για φώτα ασφαλείας. θα δούμε λοιπόν ένα πολύ απλό κύκλωμα το οποίο βασίζεται στην προηγούμενη περίπτωση αλλά με πολλές παραλλαγές χρήσης αλλά και…….. υλικών.

1…..φως ασφαλείας με λαμπάκι πυρακτώσεως 1,5 βολτ και μπαταρία 1,2 βολτ/1600 ma , …….για την περίπτωση διακοπής τάσεως της ΔΕΗ, με ενσωματωμένη μπαταρία το οποίο φορτίζεται όσο έχουμε ρεύμα , και ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  χρησιμοποιεί  δε λαμπάκι πυρακτώσεως για φωτισμό…….

φωτισμός ασφαλείας_0002αβ

σχεδιο Ν 1

εδω έχουμε το γνωστό μας κύκλωμα , αυτό που περιγράψαμε και στα προηγούμενα ποστ, αλλά και μια μπαταρία η οποία φορτίζεται όσο έχουμε ρεύμα, και ….παραμένει φορτισμένη ,  σε περίπτωση  δέ διακοπής  του δικτύου, το τρανζίστορ  BC 639 το οποίο δρα ως διακόπτης και ανιχνεύει την ύπαρξη ή όχι δικτύου , όταν υπάρξει διακοπή αυτομάτως συνδέει το λαμπάκι πυρακτώσεως με την φορτισμένη μπαταρία. αρχίζουμε από χαμηλές τάσεις μπαταρίας για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα ίσως μερικοί το θέλουν σε πολύ μικρό μέγεθος, με μια μπαταρία , απλώς και μόνο να μην προκαλείται πανικός από την ξαφνική διακοπή. μπορεί να κατασκευαστεί σε ένα χώρο 4 cm X 4 cm. σε αυτόν τον χώρο τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας. και πάμε τώρα στην ιδιομορφία ….αν θέλετε του κυκλώματος. για 1,2 βολτ μπαταρία θα ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσουμε λαμπάκι 1,5 βολτ και ZENER  1,6 βολτ . το τρανζίστορ δεν καταναλώνει ισχύ από την μπαταρία και ΑΠΛΩΣ δρα σαν διακόπτης. τοποθετημένο στο ρεύμα και με τις συνήθεις διακοπές ρεύματος η μπαταρία θα σας κρατήσει 5 περίπου χρόνια. ασφαλώς και η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη. θα μπορούσαμε επίσης να τοποθετήσουμε κάποιο άλλο τρανζίστορ μεγαλύτερης ισχύος για να συνδέσουμε περισσότερα λαμπάκια παράλληλα , αλλά…….θα μας “ρίχνει “  πολύ γρήγορα την μπαταρία και εμείς θέλουμε κάποιο φως όση ώρα κρατά η διακοπή. και αυτό το κύκλωμα θα πρέπει να είναι σε πλαστικό κουτί, γιατί σε όλα τα σημεία έχουμε την τάση του δικτύου. στην εποχή των λεντ εμείς θα παραμείνουμε στα λαμπάκια πυρακτώσεως;;;;;  ασφαλώς όχι…..οπότε πάμε και σε μια άλλη παραλλαγή με λεντ…..

2……..φως ασφαλείας με λεντ, και διαφορετικές τάσεις  μπαταρίας ………

00061 α

σχεδιο Ν 2

και η συνδεσμολογία με τα λεντ……τα οποία φυσικά έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από το λαμπάκι πυρακτώσεως. ΕΑΝ επιλέξουμε τάση μπαταρίας 1,2 βολτ τότε επιλέγουμε τάση ζενερ 1,6 βολτ και το άθροισμα των επί μέρους τάσεων των λεντ πρέπει να είναι 1,2 βολτ. ΕΑΝ επιλέξουμε μπαταρία 6 βολτ , η τάση της ζενερ είναι στα 7,1 βολτ , και το άθροισμα των επί μέρους τάσεων των λεντ να είναι μικρότερο από 6 βολτ, για να έχουμε πλήρη φωτεινότητα. ΕΑΝ επιλέξουμε τάση μπαταρίας 12 βολτ τότε η τάση ζενερ θα πρέπει να είναι 13,3 βολτ , και το άθροισμα των επί μέρους τάσεων των λεντ θα πρέπει να είναι μικρότερο των 12 βολτ, π.χ. τοποθετούμε εν σειρά τρία λεντ των 3,5 βολτ . ασφαλώς και είναι αυτονόητο ότι αλλάζοντας την μπαταρία σε μεγαλύτερη ξεφεύγουμε από το μικρό μέγεθος που είχαμε στην αρχή, όπως θα αλλάξουμε και λίγο το κύκλωμα….λίγο…..εάν πάμε σε μεγαλύτερη ισχύ φωτισμού με περισσότερα λεντ από μια 6 βολτ μπαταρία ή μια 12 βολτ μπαταρία. το να έχουμε ηλιακό πάνελ και να μην μπορούμε να ανάβουν τα λεντ   αυτόματα μόλις σκοτεινιάσει;;;δεν νομίζω ότι δεν γίνεται…. πάμε στο ηλιακό…..

00071 A

σχέδιο Ν 3

μερικές φωτο από μια δική μου συσκευή…….

DSCN3221      DSCN3223

DSCN3224      DSCN3225

DSCN3226      DSCN3227

Scotty   17/05/2015

βάζω 2 σχέδια για μικρά φωτιστικά κήπου , η φωτεινότητα είναι πολύ περισσότερη από τα «καντήλια» που πουλανε με 1 ε…. είναι εύκολα στην κατασκευή και στο κόστος αγοράς υλικών .

Το πρώτο σχέδιο χρησιμοποιεί μια μπαταρία 3,7v-2500 ma , εγώ χρησιμοποιώ κάτι πλακέ λιθιου από παλιά τηλέφωνα στα 1200ma δουλεύει και φορτίζει άψογα και κραταει απο 6 – 8 ώρες όταν η μπαταρία είναι full φορτισμένη .Μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 20 led smd 5050 , η κάτι αντίστοιχο , εγώ το χρησιμοποιώ με 10 led και είναι αρκετά φωτεινό και διαρκεί κοντά στις 7 ώρες . Όσο περισσότερα Led τόσο περισσότερη φωτεινότητα έχουμε αλλά μειώνεται η διάρκεια φωτισμού .To πανελακι είναι ιδιοκατασκευη , αλλά μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο αρκετά ίδια . Ενεργοποιείται μόνο του όταν σκοτεινιάσει και κλείνει με το πρώτο φως και αρχίζει η φόρτιση .

automatic solar light 4

σχεδιο Ν 4

Το άλλο σχέδιο είναι παρόμοιο με το προηγούμενο με την μόνη διαφορά , ενεργοποιείται μέσω μιας κοινής φωτοαντιστασης LDR , η οποία μπορεί να ρυθμιστεί η ευαισθησία .Χρησιμοποιεί 3 led 5050 ,την ίδια μπαταρία και το ίδιο πάνελ η λίγο μεγαλύτερο.
Έχει λιγότερη φωτεινότητα από το πρώτο αλλά διαρκεί γύρω στις 10ωρες .
Και τα δυο είναι δοκιμασμένα και τα χρησιμοποιώ σε ιδιοκατασκευες ,για φωτισμό στον κήπο η όπου αλλού θέλουμε ένα μικρό φωτιστικό .
Το μυστικό στην όλη υπόθεση είναι να βάλουμε σε σωστή θέση και γωνία τον πανελακι στον Ήλιο , για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη φόρτιση της μπαταρίας .

automatic solar light 3

σχέδιο Ν 5

και ένα σχέδιο που ρυθμίζει το ρεύμα φόρτωσης της μπαταρίας ώστε να μην έχουμε υπερφορτώσεις, βράσιμο , μείωση της ζωής της μπαταρίας……

Regulador solar Aa

σχέδιο Ν 6

η αντίσταση των 10 ΩΜ , είναι το πιο βασικό εξάρτημα  σε αυτή την υλοποίηση, η πτώση τάσεως επάνω σε αυτήν είναι η ανίχνευση για την ρύθμιση της τάσεως που θα μας δώσει το LM 317  και κατά συνέπεια το ρεύμα που θα φορτώνει η μπαταρία. η ζενερ θα μας δώσει τα όρια στα οποία θα κινηθεί η τάση τα οποία μόλις ξεπεραστούν μειώνεται η τάση φόρτισης και συνεπώς και το ρεύμα. οι δίοδοι είναι χαμηλής τάσεως και υψηλών ρευμάτων για να μην έχουμε απώλειες επάνω στην δίοδο. η πτώση τάσεως στην δίοδο είναι της τάξεως του 1,5 βολτ.

DSCN3233      DSCN3234 α

και μερικές συστοιχίες λεντ σε παράλληλη συνδεσμολογία….. εάν συνδέσουμε εν σειρά τις τρις συστοιχίες , δηλαδή 3Χ12 V =36 V  το αποτέλεσμα είναι απλώς ΑΨΟΓΟ. Η τιμή του πυκνωτή είναι 1 μF.

και στις κάτω φωτο με φίλτρο διάχυσης……

DSCN3235      DSCN3236

πρόσεξε τις συνδέσεις των καλωδίων με τρις μπάρες εν σειρά…..και μετά με τέσσερις μπάρες…

το κύκλωμα παραμένει το ίδιο όπως το ξέρουμε……

DSCN3241      DSCN3242

DSCN3243      DSCN3244

DSCN3246      DSCN3249

DSCN3248      DSCN3247

το ίδιο κύκλωμα …….ίδια φωτεινότητα…….με δυο ….τρις….τέσσερις εν σειρά γραμμές λεντ.

η φωτεινότητα των λεντ είναι ακριβώς ίδια όπως εάν τα τροφοδοτήσουμε με τροφοδοτικό σταθεροποιημένο και στην τάση που δουλεύουν.

 

john micros

Αντικεραυνικά και προστασία φορτίων


για την προστασία των φορτίων σε μια εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα προστασίας . ομιλούμαι για αντικεραυνικά συνεχούς ρεύματος που είναι σχεδιασμένα για την προστασία των φωτοβολταικων πάνελ και της εισόδου DC του μετατροπέα inverter , από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς.  ανάλογα την απόσταση από τα πανελ και του τμήματος μετατροπής από συνεχές σε εναλλασσόμενο τοποθετούνται αντικεραυνικά προστασίας. το γενικό σχεδιάγραμμα έχει ως εξής…..

αντικεραυνικα 1_0003 αβ

όταν πρόκειται για μικρές αποστάσεις γραμμών  μας καλύπτει μια μονάδα προστασίας . σε περίπτωση που το μήκος γραμμών είναι μεγάλο θεωρείται απαραίτητο η τοποθέτηση περισσότερων της μιας μονάδος  ώστε να διασφαλίζεται η προστασία κάθε τμήματος……

αντικεραυνικα 1_0002 αbc

οι διάμετροι των συρμάτων συνδέσεως ποικίλουν ανάλογα την ισχύ και είναι από 2,5 mm έως 35 mm. ειδική μέριμνα κατά την σύνδεση οι αγωγοί να μην σχηματίζουν απότομες γωνίες αλλά ανοικτές καμπύλες.

τα μήκη των αγωγών συνδέσεως εκτός από τις ανοικτές καμπύλες θα πρέπει να έχουν και μικρό μήκος. συνιστάται από τους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων τα εξής…….

d1 + d2 < 50 cm

d1 + d3 <50 cm

d2 + d3 < 50 cm

και οι τρις συνδέσεις πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.

john micros

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.