τροφοδοτικό υψηλής


τροφοδοτικο υψηληςAAA

σε ορισμένα κυκλώματα ισχύος εξόδου, οι τάσεις που χρειαζόμαστε είναι και υψηλές και πολλών αμπέρ. σύνηθες φαινόμενο το φιλτράρισμα της τάσεως να γίνεται με αναιμικούς πυκνωτές της τάξεως των 100μF με το αιτιολογικό ότι σε τόσο υψηλές τάσεις δεν χρειάζεται μεγάλη χωρητικότητα για την εξομάλυνση αλλά και για λόγους οικονομίας.

επειδή τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται από ένα κακό τροφοδοτικό, δίνουμε περισσότερο σημασία στην σωστή λειτουργία του τροφοδοτικού, και μέχρι τώρα έχουμε δικαιωθεί.

DSCN5273       DSCN5276 

και η παράλληλη σύνδεση των πυκνωτών επάνω στην πλακέτα…….

DSCN5283       DSCN5291

είναι εμφανής η ενίσχυση του χαλκοδιαδρομου με κόλληση ( και για το + αλλά και για το –), για να αποφεύγουμε φαινόμενα να ζεσταίνεται ο χαλκός σε μεγάλα ρεύματα. επίσης το γεφύρωμα ανά δυο πίν για μεγαλύτερη αντοχή επαφών.

DSCN5293       DSCN5280

και ο θόρυβος στην έξοδο του τροφοδοτικού με το όργανο σε πλήρη ευαισθησία……

οργανο 9α 

john micros

Κεραία καί WiFi


η επικοινωνία μέσω WiFi γίνεται σε πολύ υψηλές συχνότητες ….2,4 GHZ , και σε αυτές τις συχνότητες τα μεγέθη είναι πολύ μικρά…..απελπιστικά μικρά. εάν είμαστε , π.χ. στο κανάλι 13  η  κεντρική συχνότητα μας είναι για την ακρίβεια  2.472 ΜΗΖ η επικοινωνία γίνεται μέσω δυο κεραιών συνθέτου αντιστάσεως 50 ΩΜ , και λέμε δυο γιατί έχουμε δέκτη και πομπό , το καθένα με την δική του κεραία για σωστή λήψη /εκπομπή  , η κάθε μια συντονισμένη σε διαφορετική συχνότητα, αλλά και πλήρη ευαισθησία.  αυτός ο τρόπος σύνδεσης και κατασκευής έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή για την πολύ γρήγορη μεταφορά δεδομένων αλλά και μεγάλο όγκο δεδομένων. δεν αναφέρουμε αριθμούς γιατί λίγο μας ενδιαφέρουν.  αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος και η σχεδίαση των κεραιών. μέχρι τώρα στα περισσότερα είδη κεραιών ( VHF)…. έχουμε συνηθίσει το radial και το  radiator , τo λεγόμενο δίπολο εκπομπής να είναι σχεδόν τα ίδια , εάν όχι πανομοιότυπα. εκτός από την τεράστια διαφορά μεγέθους , ασφαλώς λογω συχνότητας ,( άλλο MW- VHF-UHF)….. έχουμε και μια εντελώς διαφορετική σχεδίαση.

DSCN0440αβ       DSCN0443αβ

όπως βλέπουμε σε σύγκριση με τα δυο κέρματα όπου  τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. στο κέντρο έχουμε την πλακέτα δέκτη /πομπού και τις δυο κεραίες . βλέπουμε επίσης ότι τα καλώδια συνδέσεως έχουν διαφορετικό χρώμα. το καλώδιο και κεραία με άσπρο χρώμα είναι η κεραία εκπομπής , και το μαύρο κεραία λήψεως. το χρώμα του καλωδίου έχει να κάνει με τον καθορισμό της  διαφοράς φάσεως που πρέπει να έχει η μια κεραία σε σχέση με την άλλη, καθώς και τον διαχωρισμό τους . οι κεραίες είναι αυστηρά συντονισμένες στην συχνότητα, η μεν μια στην συχνότητα εκπομπής η δε άλλη στην συχνότητα λήψεως. οι δυο συχνότητες απέχουν μεταξύ τους γι’ αυτό υπάρχει εάν προσέξουμε και διαφορά στην σχεδίαση του δίπολου. το εύρος ζώνης των συγκεκριμένων κεραιών είναι περίπου 70 ΜΗΖ. η προσαρμογή της κάθε κεραίας και η συχνότητα της εξαρτάται από το πηνίο U .

DSCN0446ζηθα       DSCN0446ζηθκ

και εδω βλέπουμε τις διαφορές των δυο κεραιών….

DSCN0445αnb εάν προσέξουμε καλά θα δούμε μια μικροδιαφορά στην μια κεραία σε σύγκριση με την άλλη……είναι ένα μικρό εξόγκωμα στο σημείο που ενώνεται το καλώδιο και είναι φυσικό γιατί είναι υπολογισμένες για διαφορετικές συχνότητες. πάντα η μια από τις δυο θα ευρίσκεται σε χαμηλότερη συχνότητα σε σχέση με την άλλη. στην κεραία με το άσπρο καλώδιο έχουμε εξόγκωμα ενώ σε αυτήν με το μαύρο απουσιάζει. επίσης ένα άλλο πολύ βασικό είναι σχεδιασμένες εντελώς ανάστροφα , όπως βλέπετε στην παραπάνω Φώτο ώστε να έχουν διαφορά φάσεως 180 μοιρών μεταξύ τους . αυτό γίνεται για να αποφύγουμε φαινόμενα συντονισμού και συμβολής μεταξύ των δυο κεραιών. το καλώδιο έχει πολύ αυστηρό μήκος ώστε να έχουμε απόλυτο συντονισμό για την συχνότητα που δουλεύουν. εάν μετρήσουμε το μήκος των δυο καλωδίων διαφέρουν κατά 1,217  cm . οι πραγματικές διαστάσεις δίδοντα σε ένα πίνακα ακριβώς από κάτω. παίρνοντας πρώτα το δίπολο εκπομπής , το λεγόμενο radiator, βλέπουμε ότι έχει μια ιδιομορφία στην σχεδίαση, και το οποίο καταλήγει σε μια μορφή 3,5 σπειρών. η σχεδίαση αυτή δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει εκπομπή/ λήψη και με τους δυο τρόπους ταυτόχρονα, δηλαδή οριζόντια  και κάθετα ,μέθοδος που είναι πλέον συνηθισμένη για να αποφύγουμε φαινόμενα εξασθένησης σήματος εάν έχει επιλεγεί λάθος πόλωση λογω τοποθέτησης και χώρου. βασικό σημείο είναι το U , το οποίο μας κάνει προσαρμογή και συντονισμό,πάντα σε L4. ασφαλώς ρόλο παίζει και το αυτόματο σύστημα συντονισμού που έχουμε στην είσοδο/ έξοδο του δέκτη/ πομπού. και εδω βλέπουμε να έχουμε και μια άλλη σχεδίαση…..το radial , το λεγόμενο δίπολο γείωσης, αντί να έχει την ίδια ακριβώς μορφή με το radiator , δίπολο εκπομπής, βλέπουμε ένα ορθογώνιο , με αυστηρά υπολογισμένες διαστάσεις όμως για  τις συχνότητες που το χρησιμοποιούμε. ο λόγος αυτής της σχεδίασης/επιλογής είναι ότι ανυψώνει τον λοβό λήψεως / εκπομπής κατά 10 μοίρες , ώστε να έχουμε πολύ μικρότερη απορρόφηση στο έδαφος μια και ο λοβός ανυψώνεται.η απορρόφηση του εδάφους καθώς και των μικρών εμποδίων για αυτές τις συχνότητες είναι πολύ μεγάλες, και αυξάνονται γεωμετρικά όσο ανεβαίνουμε σε GHZ. επίσης συναντάμε μια άλλη κατασκευαστική αλλαγή . συνήθως το αρσενικό βύσμα το τοποθετούσαμε στο καλώδιο και το θηλυκό στο σασσι, εδω γίνεται το ανάστροφο για καθαρά λόγους αξιοπιστίας της σύνδεσης μεταξύ του δέκτη / κεραίας λήψεως και του πομπού με την κεραία εκπομπής.

DSCN0446ζklm στην πλακέτα του δέκτη /πομπού έχουμε δυο αρσενικά βύσματα στα οποία κουμπώνουν τα δυο αντίστοιχα θηλυκά των κεραιών. βλέπουμε επίσης το ιδιόμορφο σχήμα του διπόλου και εκεί που είναι η θαλασσί κουκίδα το εξόγκωμα που είπαμε πιο πάνω. η κεραία εκπέμπει ἠ λαμβάνει από τα σημεία που έχει την μεγαλύτερη επιφάνεια . πρέπει να είναι τοποθετημένη σε πλαστικό και όσο γίνεται μακριά από μεταλλικά στοιχεία. δεν έχει καμιά σημασία να δώσουμε διαστάσεις των κεραιών μια και λογω μεγέθους είναι πολύ δύσκολη η κατασκευή τους.

DSCN0440       DSCN0446ζηθα

DSCN0447αβg

βλέπουμε ότι έχουμε ένα βραχυκυκλωμένο δίπολο και όχι ανοικτό, με έναν προσαρμογεα που αποτελείται από ένα U και το οποίο αποτελεί μια βραχυκυκλωμένη σπείρα από την κορυφή της οποίας γίνεται η σύνδεση του στοιχείου εκπομπής . η τοποθέτηση γίνεται με αυτόν ακριβώς τον τρόπο αλλά η απόσταση μεταξύ των δυο κεραιών είναι μεγαλύτερη των 15cm. στην κεραία εκπομπής έχουμε ¨ρίξει ¨ 12 watts δοκιμαστικά για κάλυψη μεγάλης αποστάσεως με άριστα αποτελέσματα. έχουμε σημειώσει επίσης την διαφορά μεταξύ των δυο δίπολων λογω συχνότητας. η ισχύ αυτή είναι για περιορισμένο χρόνο , μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε 9 βαττ για συνεχή λειτουργία. για μεγαλύτερη συνεχή ισχύ πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός του U για παχύτερο χαλκοδιαδρομο και μεγαλύτερο ασφαλώς μέγεθος. ως έχουν οι κεραίες και για την τυπική ισχύ των 50 mW καλύπτουν άνετα μια απόσταση 70 μέτρων με ελαφρά εμπόδια. εάν θέλουμε να κάνουμε τις κεραίες αυτές κατευθυντήριες τοποθετούμε έναν ανακλαστήρα  από αλουμίνιο , διαστάσεων 11,3427 cm Χ 11,3427 cm , και ακριβώς στο κέντρο τοποθετούμε έναν αποστάτη από τεφλόν μήκους 1,417 cm , και τοποθετούμε με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως την κεραία μας. το κέντρο του παραλληλόγραμμου της κεραίας πρέπει να είναι ακριβώς στον αποστάτη. δεν τρυπάμε την κεραία για να την στερεώσουμε , γιατί θα φύγει τελείως από την συχνότητα λειτουργίας. τυχόν λάθος τοποθέτηση θα μας δώσει περιέργους λοβούς, είτε εκπομπής είτε λήψεως. δίπλα ακριβώς από τον αποστάτη κάνουμε μια τρύπα ώστε ισα να περάσει το ομοαξονικό καλώδιο και το οποίο κολλάμε στις επαφές που βλέπουμε. προσοχή στα σημεία κόλλησης, να μην υπερβούν το ένα χιλιοστό γιατί τότε αλλάζει δραματικά η συχνότητα συντονισμού της κεραίας. ασφαλώς θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε δυο ανακλαστήρες , έναν για την κεραία λήψεως και έναν για της εκπομπής. η όλη κατασκευή πρέπει να είναι στεγανή , και μπορούμε να την τοποθετήσουμε μέσα σε πλαστική σωλήνα , καταλλήλου μήκους , με δυο τάπες για στεγανοποίηση, εμπρός και πίσω. για μεγάλες αποστάσεις στην κεραία εκπομπής εφαρμόζουμε μεγαλύτερη ισχύ ενώ το κύκλωμα λήψεως παραμένει ως έχει. οι κεραίες δεν είναι κατευθυντήριες , οπότε δεν έχουμε αυστηρή στόχευση.

DSCN0449α

τα βύσματα συνδέσεως ασφαλώς είναι επίχρυσα για σωστή λειτουργία και μηδενικές απώλειες.

IMG_0002bbb       DSCN4787ggg

το πάχος της πλακέτας είναι 0,023 mm

 

DSCN4788ggg

κεραια wifi αAA

και το διάγραμμα λήψεως /εκπομπής σε οριζόντιο επίπεδο…..

όπου REC ….ληψη

TRX….εκπομπη

TYP…… τυπική χωρίς τα συντονιζόμενα κυκλώματα.

ΑΣΧΕΤΟ ……ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΟ……

όταν η θερμοκρασία αρχίζει και αυξάνεται, τότε η συνεχής παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους είναι το λιγότερο ενοχλητική……λίγο ρομαντισμός……και λίγη δροσιά…..

DSCN4884       DSCN4909

οι Φώτο είναι κατακρεουργημένες στο θέμα ανάλυσης λόγω συμπίεσης της σελίδας……αλλά είναι για να πάρουμε μια δόση αλάτι……

 

john micros

φόρτιση μπαταρίας δράπανου


το δράπανο ή η κατσαβιδιέρα εάν θέλετε είναι το πιο χρησιμοποιούμενο εργαλείο. χρειάζεται συχνή φόρτιση λόγω της συνεχούς χρήσεως. υπάρχουν όμως φορτιστές και…..φορτιστές. βλέπουμε το εσωτερικό ενός απλού φορτιστή εμπορίου…….

DSCN4553α       DSCN4552α 

η μπαταρία έχει πολική τάση 16,8 Volt, και το τροφοδοτικό δίνει 20 volt , οπότε παρεμβάλουν μια αντίσταση ώστε η πτώση τάσεως στην αντίσταση , αφαιρούμενη από την τάση του τροφοδοτικού να έχουμε την πολική τάση της μπαταρίας……..

DSCN4551α       DSCN4549α 

το σετ περιελάμβανε δυο μπαταρίες από τις οποίες η μια έχει βραχυκυκλωμένα 3 στοιχεία με αποτέλεσμα το ρεύμα το οποίο διαρρέει την αντίσταση να είναι πολύ μεγάλο. έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και λιώσιμο στο πλαστικό καπάκι. η αντίσταση έχει τιμή 10 ΩΜ/2 W . για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα αντικαταστήστε την αντίσταση με ένα λαμπάκι 12V/5W, και θα δείτε ότι όταν η μπαταρία είναι άδεια θα φωτοβολεί πολύ, και όσο φορτίζει τόσο θα ελαττώνεται η φωτεινότητα και ασφαλώς και το ρεύμα φόρτισης. σε περίπτωση που η μπαταρία προς φόρτιση έχει βραχυκυκλωμένα στοιχεία τότε θα φωτοβολεί πολύ χωρίς να μειώνεται με τον χρόνο φόρτισης, αλλά και σε καμιά περίπτωση δεν θα έχουμε κάψιμο στην πλακέτα και στα πλαστικά. επίσης το ρεύμα που διαρρέει την μπαταρία δεν παίρνει μεγάλες τιμές. σε όλα αυτά τα χαμηλής τιμής τροφοδοτικά δεν έχουμε περιοριστές ρεύματος ή παρακολούθηση της πολικής τάσεως με ηλεκτρονικά κυκλώματα . καλό είναι να ανοίξετε το τροφοδοτικό για να δείτε τι κύκλωμα περιέχει, οπότε να ξέρετε πως θα αντιδράσετε . αυτού του είδους οι φορτωτές όπως ο ανωτέρω δεν πρέπει να τον αφήνετε να φορτώνει χωρίς παρακολούθηση, γιατί εάν έχετε  πολλά βραχυκυκλωμένα στοιχεία σε μια μπαταρία που βάλατε να φορτώσετε, είναι δυνατόν να προκληθεί φωτιά.

DSCN4542       DSCN4543 

το σύστημα με το λαμπάκι το έχουμε ξαναπεί, και προσφέρει πιο σωστή φόρτιση αλλά και μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση που έχουν βραχυκυκλώσει ακόμη και όλα τα στοιχεία.

ένας οπτικός έλεγχος στις μπαταριές για υγρά τα οποία έχουν βγάλει…….

DSCN4559       DSCN4558βββ 

στην 4558βββ βλέπουμε να έχουν βγάλει άλατα το μονωτικό χαρτί να λειώνει και ασφαλώς το σετ είναι άχρηστο. μια μέτρηση με βολτόμετρο η οποία μας δείξει πολική τάση μετά από φόρτωμα κάτω από την τάση που αναγράφει σημαίνει ότι η μπαταρία δεν κρατά φορτία.

DSCN4556βββ      DSCN4554βββ 

στην θήκη δεν έχουμε κανένα κύκλωμα παρά μόνο τις μπαταρίες.

για να μην πετάξουμε το δραπανο μπορούμε με καλώδιο να τροφοδοτήσουμε το δραπανο με την απαιτούμενη τάση. προσοχή όμως το τροφοδοτικό μας να δίνει πολλά αμπέρ γιατί τραβούν μεγάλα ρεύματα που φτάνουν και τα 6 αμπέρ σε ζόρισμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ @ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 9/6/16

ο Κώστας δίνει μια ακόμη επέκταση στο θέμα τροφοδοσία και φορτιστές μπαταριών. εδω έχουμε να κάνουμε με ένα παλμοτροφοδοτικό  το οποίο δουλεύει στους 42 ΚΗΖ για να παράγει την απαιτούμενη τάση 12 – 18 βολτ ανάλογα την ρύθμιση για τον χρησιμοποιούμενο τύπο μπαταρίας …..και έχουμε….

κωστας 5       Κώστας 1 

εδω δεν έχουμε τον συνηθισμένο κλασικό μετασχηματιστή αλλά  έναν ταλαντωτή στους 42 ΚΗΖ[τυπικά] ο οποίος μέσω του κίτρινου μετασχηματιστή που βλέπετε παράγει την χαμηλή τάση .

η απομόνωση πρωτεύοντος / δευτερεύοντος είναι πλήρης και ΔΕΝ πρέπει να ληφθει κανένα μέτρο για γείωση του πρωτεύοντος ( απαγορεύεται αυστηρά ). [[[[ εάν προσπαθήσεις να βάλεις γείωση στο πρωτεύον, σε οποιοδήποτε σημείο εκτός από την πτώση του ΔΔΕ έχεις κάψει το κύκλωμα]]]]. οι ρυθμίσεις φόρτισης της μπαταρίας επιτυγχάνονται από δυο OPTO  που υπάρχουν και ρυθμίζουν τον ταλαντωτή για το πόση τάση πρέπει να δώσει και φυσικά αυξομειώνει το ρεύμα φόρτισης. θα γίνει μια επεξεργασία στις εικόνος για να δείξουμε ορισμένα σημεία…….

κωστας 4       κώστας 2

κωστας 5ΓΓΓ       κώστας 2ααα

Το κύκλωμα που περικλείεται με κόκκινο είναι το πρωτεύον κύκλωμα παράγωγής παλμών , και απαγορεύεται ΡΗΤΑ  η γείωση σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του κυκλώματος. ΔΕΝ θα βάλεις γείωση για κανένα λόγο…..υπάρχει πλήρη απομόνωση με την μπαταρία και πλήρη ασφάλεια. ο χώρος με την πράσινη φατσουλα είναι ο ασφαλής χώρος μια και έχουμε χαμηλή τάση 12 βολτ και απομόνωση από το κόκκινο. το GP είναι δυο εγκοπές ώστε και υγρασία να έχει η πλακέτα να μην κάνει υπερπήδηση η υψηλή τάση στο δευτερεύον. τα C 1 , T 1 είναι τα φίλτρα εισόδου πολύ κοινά για σπινθηρισμούς και ΕΜΙ . το Τ 1 είναι το τρανζίστορ ισχύος των παλμών. τα ΟΡΤΟ κάνουν την απομόνωση και ταυτόχρονα δίνουν εντολές για το επίπεδο φόρτισης. Τ R 2 τρανζίστορ ισχύος που ρυθμίζει το ρεύμα φόρτισης. προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση βραχυκυκλωμένων στοιχείων να δίνει τάση εν κενό αλλά με φορτίο την μπαταρία να γονατίζει οπότε γίνεται αλλαγή με καινούργιο. έχει μεταβληθεί το hfe κατά μερικές εκατοντάδες…σπάνια περίπτωση γιατί επεμβαίνουν τα ΟΡΤΟ , αλλά την συναντάμε.

C 2, C3, C4 πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φούσκωμα ιδίως οι 3, 4 , γιατί όταν έχουν χάσει χωρητικότητα ανοιγοκλείνει η τάση φόρτισης σαν αλαρμ αυτοκινήτου(βασικό, συνηθισμένη βλάβη).

ΠΟΥΘΕΝΑ δεν βάζεις γείωση….είναι απολύτως ΑΣΦΑΛΕΣ φτάνει να είναι μέσα στην πλαστική ΘΗΚΗ.

εάν το ρίξεις όλο μέσα σε νερό ενώ τροφοδοτείται από 230 τον λόγο έχει ο ΔΔΕ.

[[[[ είναι από τα αξιόπιστα τροφοδοτικά και δεν πρέπει να το φοβάσαι ]]]]

γείωση βάζουμε όταν έχουμε μεταλλικά καπάκια για να προφυλάξουμε το μηχάνημα από παρεμβολές κάθε είδους, μια και με τα παλμοτροφοδοτικα έχουμε πλήρη απομόνωση από το δίκτυο της συσκευής . εάν υπάρχει σούκο πρίζα σε κάποιο τότε εσωτερικά γειώνουν δυο varistor και δυο πυκνωτές για προστασία από υπερτάσεις .

ελπίζω να σε κάλυψα……

 

john micros

αντλίες γεωτρήσεων και ηλεκτρικός πίνακας.


το πολύ μεγάλο κόστος νερού ανά κυβικό μέτρο, οι πολύ υψηλές χρεώσεις, συχνά/πυκνά μας αναγκάζουν στην χρήση γεωτρήσεων τουλάχιστον για το πότισμα του κήπου και για τις δευτερεύουσες εργασίες ακόμη και σε αστικές περιοχές. εκεί που τα πράγματα ξεφεύγουν οικονομικά και παίρνουν δραματικές τιμές είναι σε νησιά όπου το κόστος νερού συναγωνίζεται το εμφιαλωμένο ( με τιμή κυλικείου αεροδρομίου ), εκτός από τον περιορισμό στην κατανάλωση.με την γεώτρηση θα έχουμε το σύστημα άντλησης ……αλλά και τον απαραίτητο πίνακα τροφοδότησης και προστασίας της αντλίας. και η μορφή ενός πίνακα για τέτοια χρήση με όλα τα……παρελκομενα……

DSCN4506α        DSCN4507α 

ο πίνακας πρέπει να είναι τοποθετημένος σε προστατευμένο σημείο και σε στεγανό κουτί μια και περιέχει και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα . απαραίτητο συμπλήρωμα όπως βλέπετε η ύπαρξη ρελεδων ισχύος οι οποίοι επιλέγονται βάση της ισχύος της αντλίας.

DSCN4508α       DSCN4509 

στο βάθος βλέπουμε τα κυκλώματα με πρωταγωνιστή το M74HC16581, ….τους μικροδιακοπτες με τους οποίους επιλέγουμε τις παραμέτρους και ……

από τους μικροδιακοπτες μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέγιστο ρεύμα…..τις επαφές….το cos-φ της αντλίας με τους γνωστούς τρόπους.

DSCN4515 α       DSCN4510 

και το μπλοκ διάγραμμα από το κιβώτιο……

DSCN4512      DSCN4511 

ασφαλώς πρόκειται για τριφασική αντλία , με τριφασική παροχή. η αντλία προστατεύεται ηλεκτρονικά μετρώντας το ρεύμα που την διαρρέει και στην δική μας περίπτωση έχουμε 3,25 Αμπέρ ανά φάση. όταν η αντλία εξαντλήσει το νερό τότε το ρεύμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και ο πίνακας δίνει εντολή για διακοπή της λειτουργίας. η λειτουργία είναι εφικτή μόνο εφ΄ όσον η αντλία καλύπτεται από νερό. ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι πρέπει να κλείνουμε όλες τις τρύπες από την έξοδο των καλωδίων και με προσοχή το κλείσιμο στο υδατοστεγές  καπάκι, γιατί όταν εισχωρήσουν ζουζούνια στο εσωτερικό αποτελούν πολλές φορές βραχυκύκλωμα για τα ηλεκτρονικά μέρη.

η παροχή ρεύματος στην αντλία γίνεται με σύρματα διατομής 4 Χ 2,5 mm . το βάθος της γεώτρησης είναι 75 μέτρα, και χρησιμοποιούμε δίκτυο με ουδετερωση, οπότε το μήκος των καλωδίων παίρνει μεγάλες αποστάσεις, για αυτό και ο πίνακας τοποθετείται κοντά στην γεώτρηση. σε περίπτωση που υπάρχει μεταλλική ανοξείδωτη σωλήνα γεώτρησης θα έχετε και μια πολύ καλή γείωση χρησιμοποιώντας την σωλήνα ως ηλεκτρόδιο γείωσης. σε περίπτωση που είναι πλαστική τότε τοποθετείται γείωση με ηλεκτρόδιο ακριβώς δίπλα από την έξοδο. όταν η γεώτρηση είναι σε ανοικτό χώρο και με μεταλλική σωλήνα να έχετε υπ ΄ όψιν ότι προσελκύουν κεραυνικες εκτονώσεις οπότε ο πίνακας παροχής υποχρεωτικά θα είναι μεταλλικός και ασφαλώς γειωμένος εξωτερικά.

 

john micros

varistor και υπέρταση


DSCN0412η       DSCN0411γ 

ανάφλεξη varistor……………..

DSCN0417ξα       DSCN0418ηά 

λίγη προσοχή στην ασφάλεια γιατί έχει την μορφή αντίστασης……

H συνδεσμολογία της ασφάλειας και του varistor γίνεται όπως φαίνεται στο επόμενο σχέδιο…..

varistor 1

σε περίπτωση στιγμιαίας αυξημένης τάσεως το βαριστορ βραχυκυκλώνει καίγοντας την ασφάλεια, αλλά προστατεύει ότι έχει τοποθετηθεί στην έξοδο.

επιλέγουμε τάση εναύσεως του varistor λίγο μεγαλύτερη από την τάση τροφοδοσίας και στην δική μας περίπτωση με τάση δικτύου 230 βολτ επιλέγουμε τάση varistor 275 VOLT .

 

john micros

πυκνωτές και υψήσυχνες τάσεις


το συνηθισμένο…..πλέον πρόβλημα όταν αναγκάζουμε έναν πυκνωτή να φιλτράρει τάσεις υψηλών συχνοτήτων……..

DSCN0399αβ       DSCN0397αβ 

βλέπουμε το φούσκωμα στο πάνω μέρος του πυκνωτή, υψηλές θερμοκρασίες ώστε το πλαστικό περίβλημα να αλλάξει θέση και τελικά το σκάσιμο του πυκνωτή. στο πλαστικό καπάκι φαίνονται τα υγρά από τους δυο σκασμένους  πυκνωτές…..

DSCN0397α       DSCN0399α 

ένα από τα πλέον συνηθισμένα…….ατυχήματα των πάσης φύσεως παλμοτροφοδοτικών…..

το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε τέτοιου είδους τροφοδοτικά , γιατί μέσω των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών πρέπει να γειωθούν σχεδόν τετραγωνικοί παλμοί που παράγονται από την ταλάντωση υψηλής συχνότητας των δυο MJE 17003. από την πρώτη στιγμή που το κύκλωμα τεθεί σε λειτουργία λογω της ύπαρξης αυτών των παλμών στα άκρα των πυκνωτών, ανεβάζουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από την νορμάλ λειτουργία που θα είχαν χωρίς την ύπαρξη αυτών των παλμών , με συνέπεια την μείωση πολύ της διάρκειας ζωής τους. οι δημιουργούμενοι παλμοί από την ταλάντωση των δυο τρανζίστορ έχουν περίπου την ακόλουθη μορφή και όχι επακριβώς, γιατί εξαρτάται η μορφή τους από το σχέδιο του κυκλώματος….

MJE 13007       MJE 13007 B 

ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει το μήκος ζωής τους είναι η συχνότητα που αποκοβουν….. όσο υψηλότερη τόσο μεγαλύτερη είναι και η καταπόνηση. σε περίπτωση που δούμε ότι το κύκλωμα αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα , μπορούμε να αλλάξουμε τους πυκνωτές ώστε να προλάβουμε την επερχόμενη βλάβη, η οποία αλλαγή εάν γίνει μόλις αντιληφτούμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά θα μας γλυτώσει από το κάψιμο των τρανζίστορ ισχύος και ασφαλώς από την αχρήστευση όλης της πλακέτας.

και εδω ισχύει αυτό που έχουμε πει πολλές φορές….προσοχή στα χέρια σας αλλά και στις εμφανιζόμενες τάσεις γιατί φτάνουν κατά την ενεργοποίηση στα 1.100 V περίπου.

 

john micros

διαφορά φάσεως μεταξύ δυο σημάτων


για να μετρήσουμε την διαφορά φάσεως δυο σημάτων της ιδίας συχνότητας σε έναν παλμογράφο , διπλού ίχνους , ώστε να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε έως το ανώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας του παλμογράφου, τοποθετούμε και τα δυο σήματα στην κεντρική οριζόντια γραμμή και ρυθμίζουμε την ευαισθησία εισόδου ώστε να καταλαμβάνουν 4 div. από κορυφή σε κορυφή μέσω των  κατακόρυφων ρυθμιστών ευαισθησίας καθώς επίσης και του οριζοντίου ρυθμιστή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

πρώτα τοποθετούμε και τα δυο σήματα στο κέντρο της οθόνης ώστε το κέντρο της κυματομορφής  να τέμνετε με το κέντρο της κλίμακας έως 8 div.

IMG_0005 αbcαα

στην  συνέχεια , ρυθμίζουμε την απόσταση όπου το κέντρο  της οθόνης τέμνετε με το κέντρο της κυματομορφης έως 8 div. οριζοντίως .

εάν συναντήσουμε δυσκολία στην σωστή εμφάνιση της διαφοράς φάσεως, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα , επειδή είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη επιλογέα πολικότητας αναστροφής του καναλιού CH2  και μετακινήστε την φάση εκ των προτέρων 180 μοίρες , και στην συνέχεια κάντε  απεικόνιση της διαφοράς φάσεως.

μετά την εν λογω εργασία  των 180 μοιρών  θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν:

ότι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα ότι έχουμε στο πρώτο σετ 180 μοίρες ενώ για ολόκληρη την περίοδο των 8 div. έχουμε 360 μοίρες.

έχουμε:

360/8 div.=45 μοίρες/div.

phase 1a

κατά συνέπεια η διαφορά φάσεως στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να υπολογιστεί ως εξής :

οριζόντια απόσταση στην οθόνη : 0,7 div.

διαφορά φάσεως =45 μοίρες /div X O,7 div = 31,5 μοίρες.

εάν το τμήμα εμφάνισης της διαφοράς φάσεως είναι πολύ μικρό , χρησιμοποιήστε την ευαισθησία Χ 10 της εισόδου για την παραπάνω ρύθμιση.  αυτή την στιγμή οι 360 μοίρες εμφανίζονται σε 8 div  X   10 και έχουμε :

360 μοίρες/8 div.X 10 = 4,5 μοίρες /div.(0,2 div.=9 μοίρες).

phase 2a

ανάλογη περίπτωση διαφοράς φάσεως και των χρωμάτων που συναντάμε και  που εκπέμπονται και λαμβάνονται σε έναν δέκτη είναι…….

IMG_0007abκαι τα οποία μπορούμε να τα απεικονίσουμε (VECTOR) εισάγοντας τα σήματα στους άξονες Χ –Υ. εδω έχουμε  τους παλμούς burst ακριβώς στις 0 μοίρες στο αριστερό οριζόντιο τμήμα του σχήματος, και βλέπουμε την τοποθέτηση των χρωμάτων με διαφορά φάσεως 30 μοιρών το κάθε ένα και με αυστηρή σειρά. το τελευταίο τμήμα των 30 μοιρών βλέπουμε ότι καταλαμβάνεται από τους παλμούς συγχρονισμού, οι οποίοι παλμοί είναι αλληλένδετοι με την σειρά και την διαφορά φάσεως των χρωμάτων. διάφορες ενδιάμεσες αποχρώσεις μπορούν να ληφθουν με την ποσοστιαία πρόσμειξη των χρωμάτων και ασφαλώς με την διαφορά φάσεως που καθορίζει η πρόσμειξη.

για την μέτρηση των αποχρώσεων χρησιμοποιούμε μια γεννήτρια που παράγει τα 10 βασικά χρώματα στους άξονες Χ – Υ και είναι η γνωστή γεννήτρια pattern . τα δέκα βασικά χρώματα με τις αποχρώσεις τους οδηγούνται , τα σήματα Β – Υ  στον άξονα Χ , και το R – X  στον άξονα Υ.

επεκτείνοντας λίγο παραπάνω,… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση σε πολύ μεγάλη ισχύ εκπομπής όπου χρησιμοποιούνται clystron πολύ μεγάλης ισχύος όπου θα πρέπει να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα..sync amp , sync phase , sync depression , sync depression timing , sync balance για την σωστή λειτουργία αλλά και την σωστή απόδοση των χρωμάτων με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις. προσπαθούμε να έχουμε παλμογράφο πολλών καναλιών ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση της διαφοράς των φάσεων, είτε αυτά είναι απλά ημιτονικά σήματα είτε πολυσύνθετα.

και η διαφορά φάσεως σε δίκτυο…..

3 phase aaab

 

 

john micros 

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.