διαφορά φάσεως μεταξύ δυο σημάτων


για να μετρήσουμε την διαφορά φάσεως δυο σημάτων της ιδίας συχνότητας σε έναν παλμογράφο , διπλού ίχνους , ώστε να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε έως το ανώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας του παλμογράφου, τοποθετούμε και τα δυο σήματα στην κεντρική οριζόντια γραμμή και ρυθμίζουμε την ευαισθησία εισόδου ώστε να καταλαμβάνουν 4 div. από κορυφή σε κορυφή μέσω των  κατακόρυφων ρυθμιστών ευαισθησίας καθώς επίσης και του οριζοντίου ρυθμιστή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

πρώτα τοποθετούμε και τα δυο σήματα στο κέντρο της οθόνης ώστε το κέντρο της κυματομορφής  να τέμνετε με το κέντρο της κλίμακας έως 8 div.

IMG_0005 αbcαα

στην  συνέχεια , ρυθμίζουμε την απόσταση όπου το κέντρο  της οθόνης τέμνετε με το κέντρο της κυματομορφης έως 8 div. οριζοντίως .

εάν συναντήσουμε δυσκολία στην σωστή εμφάνιση της διαφοράς φάσεως, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα , επειδή είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη επιλογέα πολικότητας αναστροφής του καναλιού CH2  και μετακινήστε την φάση εκ των προτέρων 180 μοίρες , και στην συνέχεια κάντε  απεικόνιση της διαφοράς φάσεως.

μετά την εν λογω εργασία  των 180 μοιρών  θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν:

ότι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα ότι έχουμε στο πρώτο σετ 180 μοίρες ενώ για ολόκληρη την περίοδο των 8 div. έχουμε 360 μοίρες.

έχουμε:

360/8 div.=45 μοίρες/div.

phase 1a

κατά συνέπεια η διαφορά φάσεως στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να υπολογιστεί ως εξής :

οριζόντια απόσταση στην οθόνη : 0,7 div.

διαφορά φάσεως =45 μοίρες /div X O,7 div = 31,5 μοίρες.

εάν το τμήμα εμφάνισης της διαφοράς φάσεως είναι πολύ μικρό , χρησιμοποιήστε την ευαισθησία Χ 10 της εισόδου για την παραπάνω ρύθμιση.  αυτή την στιγμή οι 360 μοίρες εμφανίζονται σε 8 div  X   10 και έχουμε :

360 μοίρες/8 div.X 10 = 4,5 μοίρες /div.(0,2 div.=9 μοίρες).

phase 2a

ανάλογη περίπτωση διαφοράς φάσεως των χρωμάτων που συναντάμε και  που εκπέμπονται και λαμβάνονται σε έναν δέκτη είναι…….

IMG_0007abκαι τα οποία μπορούμε να τα απεικονίσουμε εισάγοντας τα σήματα στους άξονες Χ –Υ. εδω έχουμε  τους παλμούς burst ακριβώς στις 0 μοίρες στο αριστερό οριζόντιο τμήμα του σχήματος, και βλέπουμε την τοποθέτηση των χρωμάτων με διαφορά φάσεως 30 μοιρών το κάθε ένα και με αυστηρή σειρά. το τελευταίο τμήμα των 30 μοιρών βλέπουμε ότι καταλαμβάνεται από τους παλμούς συγχρονισμού, οι οποίοι παλμοί είναι αλληλένδετοι με την σειρά και την διαφορά φάσεως των χρωμάτων. διάφορες ενδιάμεσες αποχρώσεις μπορούν να ληφθουν με την ποσοστιαία πρόσμειξη των χρωμάτων και ασφαλώς με την διαφορά φάσεως που καθορίζει η πρόσμειξη.

για την μέτρηση των αποχρώσεων χρησιμοποιούμε μια γεννήτρια που παράγει τα 10 βασικά χρώματα στους άξονες Χ – Υ και είναι η γνωστή γεννήτρια pattern . τα δέκα βασικά χρώματα με τις αποχρώσεις τους οδηγούνται , τα σήματα Β – Υ  στον άξονα Χ , και το R – X  στον άξονα Υ.

επεκτείνοντας λίγο παραπάνω,… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση σε πολύ μεγάλες ισχύς εκπομπής όπου χρησιμοποιούνται clystron πολύ μεγάλης ισχύος όπου θα πρέπει να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα..sync amp , sync phase , sync depression , sync depression timing , sync balance για την σωστή λειτουργία αλλά και την σωστή απόδοση των χρωμάτων με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις. προσπαθούμε να έχουμε παλμογράφο πολλών καναλιών ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση της διαφοράς των φάσεων, είτε αυτά είναι απλά ημιτονικά σήματα είτε πολυσύνθετα.

 

john micros 

ενισχυτής yamaha RX-397…..και ON/OFF


έναν ενισχυτή που έχουμε για να ακούμε… λιγάκι…. αξιοπρεπώς… μουσική  από διάφορες πηγές την ώρα της εργασίας , μεταξύ αυτών και από τους υπολογιστές …..αρνείται να τεθεί σε κατάσταση ΟΝ. η πρώτη σκέψη είναι ότι κάποια έξοδος βραχυκυκλώθηκε και έχουμε κάποια βλάβη στα τρανζίστορ εξόδου. μετά από έλεγχο των γραμμών είδαμε ότι όλα είναι συνδεδεμένα κανονικά, οπότε το μόνο που μένει είναι να βγουν τα καπάκια για να δούμε τι συμβαίνει…….

DSCN0357                DSCN0365 

και βλέπουμε τα κυκλώματα….μετά από προσεκτικό οπτικό έλεγχο σε όλα τα μέρη ισχύος του τροφοδοτικού και τελικού δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη καψίματος η βλάβης εξαρτήματος. το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βρούμε το σημείο που διακόπτει η τάση ή τυχόν βραχυκύκλωμα. μεταξύ των δυο ηλεκτρολυτικών εξομάλυνσης υπάρχει ένας χάλκινος αστερίσκος , ο οποίος είναι και το κοινό μείον (-), οπότε το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι η ύπαρξη των απαραίτητων τάσεων στα κυκλώματα ισχύος. και εδω αρχίζουν τα ωραία…..έχουμε τάση –35 βολτ αλλά δεν έχουμε την τάση των +35 βολτ. η πρώτη σκέψη είναι ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα στο ένα σκέλος ή  η γέφυρα έχει αποκόψει την θετική τάση. επίσης ακούγεται ένας ελαφρός θόρυβος από τον ρελε ενεργοποίησης των τάσεων αναμονής /εισόδου.  μια επίπονη εργασία είναι να βγάλουμε όλη την πλακέτα ισχύος μια και πρέπει να αποσυναρμολογηθούν πολλές επί μέρους πλακέτες……… μεταξύ αυτών και ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας.

DSCN0386              DSCN0388 

ένα μέτρο προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις που κάνουμε κάποια εξαγωγή πλακέτας είναι να τοποθετήσουμε ένα ή περισσότερα κομμάτια υφάσματος μεταξύ πλακέτας και σασί , ώστε να μην έχουμε τυχαία επαφή κάποιου σημείου μέσω του οποίου θα αποφορτιστεί κάποιος πυκνωτής δημιουργώντας πρόσθετες βλάβες σε περίπτωση που κάποιο σημείο της πλακέτας έρθει σε επαφή με το σασί.  ελέγχουμε πρώτα τα τρανζίστορ εξόδου, τους πυκνωτές εξομάλυνσης , και τέλος την γέφυρα ανόρθωσης. τα μετρούμενα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι όλα δουλεύουν σωστά και στο κύκλωμα εξόδου το οποίο είναι και το πρώτο ύποπτο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το κύκλωμα εξόδου δουλεύει , με ένα εξωτερικό τροφοδοτικό δίνουμε τάση στους ηλεκτρολυτικούς και βλέπουμε ότι το κύκλωμα εξόδου δουλεύει κανονικά αλλά δεν έχουμε καμιά ένδειξη λειτουργίας των υπολοίπων κυκλωμάτων. κοιτώντας προσεκτικά το service manual της yamaha , το οποίο έχουμε φροντίσει να κατεβάσουμε πριν κάνουμε οτιδήποτε βλέπουμε ανυπαρξία της τάσεως των +5 βολτ οπότε η προσοχή μας στρέφεται στα κυκλώματα εισόδου της συσκευής………

DSCN0387         DSCN0367 a 

το κύκλωμα εισόδου και λειτουργίας του ON/OFF το βλέπουμε στις παραπάνω Φώτο…..και στα σημεία που δείχνουν τα βέλη έχουμε την βλάβη . και το service της εταιρίας……

tc 4013 bp 6A

στο σημείο που πρέπει να έχουμε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 7,9 βολτ έχουμε 2,1  και στις επαφές του ρελε στο κάτω άκρο με το κίτρινο περίγραμμα έχουμε 3,3 βολτ αντί της τάσεως των 10,1 βολτ. ο ρελες κατά την διάρκεια που πατάμε το μπουτον ενεργοποίησης προσπαθεί με αναιμικό τρόπο να τεθεί σε λειτουργία…..όπως βλέπουμε από το σχέδιο η τάση των +5 βολτ για τα κυκλώματα αναμονής / απεικόνισης παράγεται στο κύκλωμα αυτό. εδω θα πρέπει να πούμε ότι και να δώσουμε απ’ ευθείας τάση στον μετασχηματιστή δεν θα δουλέψει γιατί έχουμε απουσία της τάσεως των +5 βολτ που παράγεται από αυτό το κύκλωμα. οι τάσεις που δίνει ο κατασκευαστής στο σχεδιάγραμμα δεν υπάρχουν και βλέπουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα έως παντελή απουσία. μια μέτρηση με παλμογράφο στην είσοδο του fet βλέπουμε ανυπαρξία παλμών. αφού κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο πυκνωτών και διόδων βλέπουμε…….. ο πυκνωτής να έχει αλλάξει τιμή…..η αντίσταση των 2,2Κ να έχει γίνει 5,76Κ και η αντίσταση 1ΜΩ να έχει γίνει 3,26 ΜΩ. οι αντιστάσεις αυτές είναι 1/8 W του βαττ και πολύ εύκολα αλλάζουν τιμή στο σημείο που είναι. η αλλαγή του ολοκληρωμένου TC 4013 BP  μαζί με τις αντιστάσεις κρίνεται αναγκαία. επίσης αλλάζουμε και τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές μια και έχει δουλέψει το μηχάνημα πολλές χιλιάδες ώρες και ασφαλώς θα έχουμε απόκλιση τιμών. με την αλλαγή των παραπάνω το μηχάνημα τίθεται σε κανονική λειτουργία , και ο κύριος υπεύθυνος ήταν το TC 4013 BP.  εδω θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί……το κύκλωμα εισόδου βρίσκεται υπό υψηλή τάση, η ύπαρξη φάσεως του δικτύου είναι παντού , και πρέπει να γίνει απομόνωση του κυκλώματος αλλιώς με την προσπάθεια τοποθέτησης οργάνων μετρήσεως επάνω σε αυτή την πλακέτα ….θα ακούσουμε ένα ωραίο μπαμ ….και θα μας μείνει η πλακέτα και ίσως το όργανο…..για ενθύμιο.

η μέτρηση των τάσεων και η ύπαρξη των παλμών γίνεται με παλμογράφο , ως κοινό μείον (-) λαμβάνεται το σημείο με την παχιά διαγράμμιση (που φαίνεται στο σχέδιο ), το οποίο όμως δεν είναι μείον (-) σε σχέση με το σασί της συσκευής οπότε προσοχή ,να μην τα μπερδέψουμε γιατί θα πάρουμε εντελώς άσχετες μετρήσεις. ρίξτε μια ματιά στο PDF των κατασκευαστών για το TC 4013 BP το οποίο είναι ένα  DUAL D – TYPE  FLIP- FLOP…..

     TC 4013 DATA 1      TC 4013 BP DATA 2

 

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/C/4/0/TC4013BP.shtml 

θα πρέπει στην πύλη του fet  να έχουμε την ύπαρξη παλμών, για σωστή λειτουργία, σε περίπτωση που έχουμε θόρυβο τριγωνικής μορφής η απλώς θόρυβο τότε το TC 4013  δεν λειτουργεί με τα γνωστά αποτελέσματα. στα σημεία των μετρήσεων συνδέουμε μόνο πολύμετρο, εκτός του παλμογράφου, με μεγάλη εσωτερική αντίσταση γιατί σε αντίθετη περίπτωση όταν το πολυμετρο έχει χαμηλή αντίσταση θα έχουμε εναλλαγή των καταστάσεων και ίσως μπλοκάρισμα της λειτουργίας του κυκλώματος. σε κάθε περίπτωση το πρώτο που ελέγχουμε είναι εάν υπάρχει τάση τροφοδοτήσεως στο tc 4013 , από το γνωστό μας κύκλωμα με πυκνωτή και αντίσταση εν σειρά στο δίκτυο. σε περίπτωση που έχουμε βραχυκύκλωμα του TC 4013 έχουμε και απουσία αυτής της τάσεως τροφοδοσίας. σε όλες τις περιπτώσεις αναζητούμε την ύπαρξη παλμών και λογικών καταστάσεων από το PDF του κατασκευαστή.

και η πλακέτα εισόδου……

tc4013bp πλακετα 2ααα

tc4013bp 7

όλο το σημείο που περικλείεται με κίτρινο χρώμα έχει υψηλή τάση και δεν μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις εάν δεν έχουμε τοποθετήσει μετασχηματιστή απομόνωσης 1/1 και το όργανο μέτρησης επίσης απομονωμένο γιατί η παραμικρή διαφορά τάσεως μεταξύ οργάνου και σημείων του κυκλώματος θα μας δημιουργήσει επί πλέον βλάβες.  η χρήση ΔΔΕ ασφαλώς και δεν είναι δυνατή όταν κάνουμε τέτοιες μετρήσεις και πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας, και πάντα να έχουμε υπ’ όψιν ότι δουλεύουμε υπό τάση και πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις. είναι το λεγόμενο αδύνατο σημείο των παλμοτροφοδοτικων. η ύπαρξη του service manual ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά μέτρηση και πάμε στα τυφλά. επίσης μετά την επισκευή πρέπει να μετρηθούν εκ νέου οι τάσεις σε όλα τα σημεία ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει μέσα στα πλαίσια που τον δίνει ο κατασκευαστής. τυχόν απόκλιση των τάσεων πρέπει να γίνει επανέλεγχος των εξαρτημάτων για τυχόν αλλοίωση της τιμής κάποιου εξαρτήματος.  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επισκευές άτομα που δεν είναι γνώστες αλλά να απευθύνονται σε κάποιον ειδικό , γιατί ίσως δημιουργήσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο μηχάνημα. το ότι ίσως σκοτωθείτε …μας αφήνει αδιάφορους γιατί δεν πρέπει να επεμβαίνετε .

η απαιτούμενη συνδεσμολογία του οργάνου πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε σύνδεση σε συσκευή με παλμοτροφοδοτικο.  είναι ακριβές αντίγραφο από το service manual  διαφόρων οργάνων μετρήσεως…… που δίνετε μαζί με τις οδηγίες χρήσεως για την ασφαλή χρήση  οργάνου -συσκευής- χρήστη.

απομονωση δικτυου 1 α

ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε κατά την σύνδεση οργάνου συσκευής είναι η τυχόν δημιουργία διαφοράς τάσεως μεταξύ οργάνου και κυκλώματος η οποία ίσως δημιουργήσει ζημιά στα κυκλώματα εάν δεν έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα. με την γενίκευση χρήσεως των παλμοτροφοδοτικων σε όλες γενικά τις συσκευές θα πρέπει να είναι μόνιμες πλέον οι προστασίες.

 

DSCN0382          DSCN0388 

DSCN0384       DSCN0383

οι γνωστές συνδεσμολογίες και τα πολύ γνωστά τρανζίστορ  2SC 4468 @  2SA1695 , που δουλεύονταν πολύ πριν από 5-7 χρόνια….. και από απόδοση πολύ καλή για τα χρήματα του. το θέμα της ύπαρξης παλμοτροφοδοτικου στην είσοδο αντί ενός απλού διακόπτη ON-OFF είναι για την αυτόματη ενεργοποίηση μέσω του κοντρόλ, σε δε σελίδα της εταιρίας αναφέρεται ότι η είσοδος της κεραίας FM πρέπει να είναι οπωσδήποτε γειωμένη για  τυχόν στατικά φορτία, αυτό όμως δεν μας απαλλάσσει από τις βλάβες των παλμοτροφοδοτικων που είναι επιρρεπή σε τέτοια θέματα . πολύ καλή απόδοση και χαμηλές θερμοκρασίες των τρανζίστορ ισχύος , παρ ‘ όλο που είναι σε περιορισμένο χώρο λειτουργίας με άλλα μηχανήματα από επάνω, αν και θα προτιμούσα μια πιο ογκώδη ψυκτρα για την έξοδο και ίσως ένας μικρός ανεμιστήρας για την ανανέωση του αέρα σε υψηλές εντάσεις.

το κόστος αγοράς  του ολοκληρωμένου είναι 0,52 ευρώ, και των υπολοίπων , αντιστάσεων και πυκνωτών 0,86 ευρώ. αναφέρω το κόστος των υλικών αντικαταστάσεως, γιατί πολλοί επικαλούνται λόγους υψηλής δήθεν τεχνολογίας , ΔΕΝ επισκευάζουν την πλακέτα και αγοράζουν έτοιμη με κόστος 48 ευρώ αγορά, οπότε μαζί με την εργασία ξεφεύγει από τα λογικά όρια….κόστους επισκευής.

DSCN0356       DSCN0360 

όπως βλέπουμε στην προ – τελευταία Φώτο υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την τοποθέτηση δυο ανεμιστήρων διαστάσεων 10cm Χ 10cm  για την συνεχή ψύξη του σταδίου εξόδου, ώστε να κρατάμε σταθερά χαμηλά τις θερμοκρασίες. η τροφοδοσία των ανεμιστήρων μπορεί να γίνει μέσω ενός 7812 λαμβάνοντας θετική τάση από το κύκλωμα θετικής τροφοδοσίας του τελικού. η επιβάρυνση σε ρεύμα είναι απειροελάχιστη σε σχέση με τα αμπέρ που μας δίνει το τροφοδοτικό. ένα άλλο που παρατηρούμε είναι η ύπαρξη σε όλα τα μοντέλα ανατολικής προέλευσης η ψύκτρα να έχει πτερύγια εξτρά τοποθετημένα πάνω στο χοντρό αλουμίνιο. για όσους έχουν χρόνο και υπομονή ίσως θα ήταν σκόπιμο να αλλαχτεί με μια καλύτερης ποιότητας ψύκτρα.  πάντως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε πρόβλημα θερμοκρασιών , αλλά το αναφέρουμε σαν μια επί πλέον βελτίωση. η τοποθέτηση κυκλώματος ώστε να ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες από μια θερμοκρασία και πάνω δεν το θεωρούμε απαραίτητο.

(Υ.Γ. Πάνω από όλα…… προσοχή στα χέρια σας όποια συσκευή και να ανοίγετε )

john micros

μέτρηση αντιστάσεως μεγαφώνου με LCR


κάνουμε ορισμένες μετρήσεις σε μεγάφωνα που είναι τοποθετημένα στο ίδιο ακουστικό σύστημα. ο λόγος είναι ότι σε μετρήσεις ενισχυτών δεχόμαστε ορισμένες τιμές σαν στάνταρ, και μια από αυτές είναι και η σύνθετος αντίσταση του μεγαφώνου σύμφωνα με όσα γράφει στην πίσω πλευρά από τον κατασκευαστή αυτού. αλλά ας μιλήσουν οι Φώτο……..

DSCN0286α       DSCN0287α 

εδω βλέπουμε μια μικρή απόκλιση από την τιμή των 8 ΩΜ……πρόκειται για δυο μεγάφωνα υψηλών συχνοτήτων. έχουμε 7,5 ΩΜ και 7,7 ΩΜ μια απόκλιση της τάξεως του 0,5 ΩΜ περίπου από την ονομαστική αντίσταση και 0,2 ΩΜ μεταξύ τους.

DSCN0290α       DSCN0295α 

εδω βλέπουμε μια μεγάλη απόκλιση από την ονομαστική τιμή των 8 ΩΜ, αλλά και μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ιδίων των μεγαφώνων. έχουμε 6,5 ΩΜ και 7,1 ΩΜ αντίστοιχα, μια μεγάλη διαφορά της τάξεως του 1,5 ΩΜ περίπου. σε αυτή την περίπτωση εάν δώσουμε με ακουστική γεννήτρια το ίδιο ημίτονικο σήμα και στα δυο κανάλια, και ενώ στην έξοδο έχουμε το ίδιο σήμα , εμείς όμως θα ακούμε διαφορετικά πράγματα . αυτό βέβαια εξαρτάται και από τα ακουστικά χαρακτηριστικά και την απόδοση των αυτιών του κάθε ατόμου εάν είναι σε θέση να διακρίνει την διαφορά. η απόκλιση σε ποσοστό  επί τις  % είναι πολύ μεγάλη , επίσης θα πρέπει να είναι μεγάλες οι αποκλίσεις  εάν ελεχθουν περισσότερα της ιδίας κατηγορίας μεγάφωνα. επειδή τοποθετούνται σε ίδιες συσκευές θα περίμενε κανείς να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. τα μεγάφωνα είναι εντελώς καινούργια οπότε δεν έχουν είτε βραχυκυκλωμένες σπείρες από υπερβολική ίσχυα είτε από κακομεταχείριση  με παρουσία DC  επάνω σε αυτά.

DSCN0301α     DSCN0302α

και δυο μετρήσεις από μεγάφωνα καμπίνας που έχουν μικρότερη διαφορά μεταξύ τους αλλά και ως προς την ονομαστική τους τιμή….. βλέπουμε μια αντιστάτη 8 ΩΜ και 7,7 ΩΜ τιμές που πλησιάζουν την αναγραφόμενη και που το συναντάμε  σχεδόν σε όλα τα επώνυμα.

DSCN0297       DSCN0299

σε όλα τα παραπάνω εάν προσθέσουμε και την αντίσταση του καλωδίου συνδέσεως των μεγαφώνων θα πάρουμε μια εντελώς άλλη τιμή . αυτό εξαρτάται από το μήκος του καλωδίου και την ποιότητα του. πάντως σε απόλυτες τιμές θα απέχουμε πολύ από την στάνταρ τιμή των 8 ΩΜ.                

   βασικός παράγοντας της συνολικής αντίστασης μεγαφώνου +καλωδίου που βλέπει ένας ενισχυτής είναι το αλγεβρικό άθροισμα και των δυο. και έχουμε……για ένα ειδικό καλώδιο μεγαφώνων 4mm , και  μήκους  μόλις 2 μέτρων την αντίσταση των 0,04 ΩΜ. ασφαλώς για μεγαλύτερα μήκη θα έχουμε και μεγαλύτερη αντίσταση. όσο χειρότερη είναι η ποιότητα του καλωδίου και μικρότερη διάμετρος με μεγάλο μήκος τόσο αυξάνει η αντίσταση.

DSCN0307α      DSCN0309α 

η πολύ μικρή αντίσταση του μεγαφώνου σε συνάρτηση με το μεγάλο ρεύμα που το διαρρέει δημιουργούν μεγάλη πτώση τάσεως στην γραμμή.όλες οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν στην θέση DC του οργάνου , που σημάνει άτι θα έπρεπε να είναι επ΄ ακριβώς όση αναγράφεται επάνω σε αυτό. στο πόση αντίσταση παρουσιάζει ένα μεγάφωνο αναλόγως την συχνότητα λειτουργίας θα το δούμε στον επόμενο πίνακα και ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με την αντίσταση των 8 ΩΜ που μετράμε στο DC.

για δε την αντίσταση που παρουσιάζει στο AC ένα τυπικό woofer έχουμε…..

αντισταση μεγαφωνου αβ για μια συχνότητα η οποία μεταβάλλεται από 10 ΗΖ έως 1,4 ΚΗΖ βλέπουμε ότι η αντίσταση μεταβάλλεται και φτάνει μέχρι τα 50 ΩΜ , στην δε περίπτωση της ύπαρξης και δεύτερης συχνότητας , μια και η μουσική αποτελείται από πλήθος διαφορετικών συχνοτήτων και όταν επενεργούν πολλές ταυτόχρονα, τότε παίρνουμε διαφορετικές τιμές ( λεγόμενη σύνθετη Ζ ) , που δεν έχει σχέση με την αντίσταση που μετρήσαμε σε θέση DC. με τις δυο διαφορετικές συχνότητες να επενεργούν ταυτόχρονα βλέπουμε να εκτοξεύεται στα 64 ΩΜ η αντίσταση του μεγαφώνου. εδω δεν έχουμε λάβει υπ’ όψιν την αυτεπαγωγή L  του πηνίου  του μεγαφώνου το οποίο επίσης δρα ταυτόχρονα και είναι ανάλογης αυτεπαγωγής ανάλογα τις εφαρμοζόμενες συχνότητες. εάν τοποθετήσετε ένα απλό αναλογικό πολυμετρο στις επαφές ενός μεγαφώνου, και μετακινήσετε την θέση του κώνου με το χέρι θα πάρετε στιγμιαία και διαφορετική τιμή αντιστάσεως . όταν λέμε ότι ένα μεγάφωνο έχει μικρή παλινδρόμηση τότε θα δείτε ότι έχουμε πολύ μικρή διαφορά στην στιγμιαία μεταβολή της αντίστασης όταν σπρώξουμε τον κώνο με το χέρι. για σωστή λειτουργία ( καλή απόδοση ) ενός μεγαφώνου χρειαζόμαστε μια μεγάλη παλινδρόμηση η οποία γίνεται μεγαλύτερη όσο χαμηλότερες είναι οι συχνότητες και ασφαλώς εάν δώσουμε μεγάλη ισχύ.

για ένα καλής ποιότητος καλώδιο μεγαφώνων 2χ 1,5 mm  στα 20 μέτρα μήκος, δηλαδή 10 +10 το κάθε σκέλος βλέπουμε μια αντίσταση 1,5 ΩΜ……..

DSCN0319      DSCN0321 

και μια χωρητικότητα μεταξύ των αγωγών 5.100 pF με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υψηλές συχνότητες. συνήθως επιλέγουμε καλώδιο που οι αγωγοί έχουν απόσταση μεταξύ τους για μεγάλη μείωση της χωρητικότητας .

 

 

john micros

σανίδα του surf…και φωτιστική αντίληψη


μια άλλη χρησιμότητα της σανίδας….και το φωτιστικό αποτέλεσμα….

DSCN4525       DSCN4526

η τοποθέτηση των σποτ led είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία και το φωτιστικό εντελώς πρωτότυπο….

μπορούμε να βάλουμε ακόμη περισσότερα σποτ ιδίως σε πλάγιες θέσεις , αν και ο φωτισμός ήδη είναι πολύ δυνατός.

john micros

φύση …..και……μοντέλο


είναι γεγονός ότι πολλές φορές είμαι πολύ αγενής με τις γυναίκες…

εδω παραβίασα τον προσωπικό της χώρο……

DSCN4449ααα       DSCN4449ω

με άφησε να πλησιάσω στο ένα περίπου μέτρο……ήθελε να βάλει κραγιόν και να πιει τον καφέ της στην βεράντα με θέα την θάλασσα……κάτι μου έλεγε αλλά δεν κατάλαβα γιατί δεν ξέρω τις τοπικές διαλέκτους, με τα πολλά κατάλαβα ότι θα πρέπει να την κάνω….σιγά…σιγά.. γιατί έχει και άλλες δουλειές να κάνει…..

η φωλιά είναι σε μαλακό χώμα, έχει τοποθετήσει μικρά και ψιλά κλωνάρια, και η οικογένεια είναι σε πλήρη άνεση. προβληματισμός…..τεχνικός προβληματισμός, πριν από πολύ καιρό είχα φτιάξει έναν θερμοστάτη για  μηχανή εκκόλαψης αυγών σε φίλο , γιατί δεν είχε σταθερή θερμοκρασία και τα αυγά έβγαιναν ή θηλυκά όλα ή  όλα αρσενικά με διαφορά μόλις 0,5 βαθμούς και εάν θυμάμαι καλά η θερμοκρασία έπρεπε να είναι  19 βαθμοί. πολλές φορές μπλοκάριζε ο θερμοστάτης και τα αυγά έβγαιναν κλούβια. απορία….πως μπορεί και κρατά σταθερή την θερμοκρασία στους 19 χωρίς κλιματισμό.

λίγο χοντρούλα φαίνεται με μικρό εκπετασμα φτερών οπότε θα έχει και ασταθές πέταγμα….κατά τα άλλα πανέμορφη και απίστευτα  ομιλητική και επιθετική όταν απειλείται η οικογένεια.

σίγουρα θα μου είπε και μερικά “γαλλικά” αλλά …..εξακολουθεί να είναι πανέμορφη.

DSCN4448βββ      DSCN4445βββ,

δυο Φώτο και ……φύγαμε.

[ η πολύ μεγάλη συμπίεση στις Φώτο έχει χαλάσει εντελώς την εικόνα]

[[[[ δυστυχώς δεν είχα μαζί τον κατάλληλο εξοπλισμό για καλύτερη Φώτο Ο Γελαστούλης είναι λυπημένος ]]]]

DSCN0201ααα

 

john micros

παλμοτροφοδοτικο και υπέρβαση ρεύματος


σε παλμοτροφοδοτικο έγινε υπέρβαση του μεγίστου ρεύματος, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει τις ακόλουθες βλάβες……

DSCN4362 α    DSCN4364 α

είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τροφοδοτικό με τάση εξόδου +12v και ένταση 16,5 Α. οι τάσεις εξόδου είναι πολλαπλές και ρυθμιζόμενες….

οι έξοδοι δεν είναι ανεξάρτητες αλλά παραλληλισμένες μεταξύ τους….

προσοχή….

DSCN0281αβ       DSCN0283Α 

όλα τα –, και όλα τα+είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

DSCN4365    DSCN4368 αβ 

η βλάβη έγινε στα σημεία που δείχνουν τα πορτοκαλί βέλη….μερικές αντιστάσεις ισχύος καμένες , ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής και ασφαλώς το Β 0349 βραχυκυκλωμένο. τέτοιου είδους παλμοτροφοδοτικα είναι πολύ εύκολα στην επισκευή.

DSCN4368 αβ

οι αντιστάσεις που δείχνουν τα βέλη είναι ισχύος 2 βαττ και πολύ χαμηλής τιμής…0,22ΩΜ…..0,1 ΩΜ…..0,1 ΩΜ….0,15 ΩΜ , και ο μόνος λόγος που βρίσκονται στο κύκλωμα είναι για θέμα προστασίας. με την υπέρβαση κατά πολύ του ρεύματος ή σε βραχυκύκλωμα έχουμε βραχυκύκλωμα στο fet , και για να μην έχουμε πολύ μεγάλο ρεύμα καίγεται η αντίσταση ισχύος 0,22ΩΜ  που υπάρχει εν σειρά με αυτό. ασφαλώς στην πρώτη αντίσταση κάτω δεξιά, βλέπουμε μια μαύρη κουκίδα και μια ανεπαίσθητη μαύρη γραμμή που σημαίνει ότι η αντίσταση έχει πλέον διακοπεί. προσοχή θα πρέπει να δώσετε γιατί τις περισσότερες φορές αυτό το σημάδι είναι προς την μεριά της πλακέτας και δεν φαίνεται παρά μόνο εάν ξεκολλήσουμε από την μια μεριά . μια όμως ωμομετρηση θα μας δείξει ότι είναι καμένη. ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής κατά το βραχυκύκλωμα δέχεται ανάποδη τάση και πρέπει να αλλαχτεί. σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν συνδέουμε παλμογράφο και μάλιστα γειωμένο, γιατί στο πρωτεύον υπάρχει η φάση του δικτύου και για να δούμε τους παλμούς θα πρέπει να έχουμε προμπ με απομόνωση και το όργανο με απομόνωση δικτύου. μετά την επισκευή θα πρέπει να ελέγξουμε τους παλμούς, την διάρκεια των, αλλά και το ρεύμα εν κενό καθώς και με πλήρες φορτίο ώστε να είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κατασκευαστής. εάν το ρεύμα εν κενό φορτίου είναι μεγαλύτερο από ότι πρέπει τότε πρέπει να γίνει επανέλεγχος για την διάρκεια των παλμών καθώς και για κάποιο άλλο εξάρτημα το οποίο ίσως έχει αλλάξει τιμή. επίσης σε όλες τις περιπτώσεις κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο στις διόδους fast που φαίνονται στο άνω αριστερό μέρος για σωστή λειτουργία και τυχόν βραχυκύκλωμα.

DSCN0283

john micros

μέτρηση ρεύματος κατανάλωσης


βασικό στοιχείο σε μια κατασκευή είναι η κατανάλωση. γίνεται μια σύγκριση μεταξύ μιας απλής λάμπας πυρακτώσεως 40 Watt , και μιας συστοιχίας LED με την διπλάσια φωτεινή απόδοση….

DSCN4355      DSCN4355 

DSCN4359       DSCN4360 

βλέπουμε ότι το ρεύμα στην μια περίπτωση είναι 51,7 mA, και στην λάμπα πυρακτώσεως 155,7 mA. θα πρέπει να πούμε ότι η φωτεινή απόδοση των λεντ είναι υπερδιπλάσια της λάμπας πυρακτώσεως χωρίς να υπολογίσουμε την διαφορά στην διάρκεια ζωής μεταξύ των δυο. το όργανο τίθεται εν σειρά και είναι στην κλίμακα του εναλλασσομένου.

DSCN4354       DSCN4358

από την στιγμή που μας είναι γνωστά , η τάση και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μας με τον τύπο του ΩΜ ως προς την ισχύ βρίσκουμε και την ισχύ που καταναλώνει το κύκλωμα μας..

Ρ=Ι Χ V…P= W…I=A  ….V= τάση…

και έχουμε τους τύπους…….

νομος ωμ 1α       νομος ωμ 2α

νομος ωμ 3α   και…….

νομος ωμ 4α       νομος ωμ 6α

νομος ωμ 7 α

john micros

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.