LG FLATRON L1742S


Έχουμε πει πολλές φορές για τα προβλήματα των παλμοτροφοτικων, πιο συγκεκριμένα  για προβλήματα των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών. Κλείνοντας το συγκεκριμένο μόνιτορ το βράδυ , την επομένη μέρα κατά την εκκίνηση άναβε για δευτερόλεπτα το λεντ λειτουργίας και μετά πλήρη απουσία τροφοδοσίας. ανοίγοντας το μόνιτορ βλέπουμε…..

DSCN5266BBBGGG

δυο πυκνωτές φουσκωμένοι και δυο με ελάχιστη χωρητικότητα, οπότε πάμε σε αλλαγή όλων ακόμη και των πυκνωτών που σημειώνονται με κίτρινο βέλος , επειδή έχουν δουλέψει χιλιάδες ώρες. Το σχεδιάγραμμα από τον κατασκευαστή για το PWM Controller που χρησιμοποιεί το ΑΝ4129, πολύ κοινό για πολλά παλμοτροφοδοτικα….

LG monitor 1BBB

και η πολύ εύκολη αντικατάσταση και η ανάσταση του μόνιτορ….. προσοχή μην σκίσετε την καλώδιο –ταινία κατά την εξαγωγή της πλακέτας.

DSCN5277ααα@ DSCN5286ααα@

 

DSCN5281@ DSCN5291

Tο συνηθισμένο ενοχλητικό πρόβλημα των τροφοδοτικών που θέτει εκτός λειτουργίας την συσκευή.

οι πυκνωτές που τοποθετηθήκαν είναι για 105 C RGA . Η εξαγωγή και εκ νέου συναρμολόγηση του μόνιτορ είναι μια πολύ απλή διαδικασία μια που τα καπάκια είναι κουμπωτά και δεν υπάρχουν βίδες ούτε για δείγμα.Μετά την επισκευή μην ξεχάσετε να καθαρίσετε τα σημεία που κολλήσατε με λίγο διαλυτικό νίτρου, για να αποφύγουμε διαρροές από την σολντερίνη αλλά να μην φαίνεται ότι έχει γίνει επισκευή δίνοντας εκ νέου εργοστασιακή εμφάνιση στην πλακέτα. Προσοχή όμως κατά την αποσυναρμολόγηση μην καταστρέψετε την καλώδιο-ταινία της οθόνης.Το κόστος των ανταλλακτικών είναι 2,30 ευρώ και ο χρόνος επισκευής τα 15 λεπτά.Τα πρώτα συμπτώματα που θα παρατηρήσετε πριν εμφανιστεί η βλάβη είναι ένα μυρμήγκιασμα στο άνω αριστερό σημείο της οθόνης ,  επιφανείας 2 cm2 εμφανιζόμενο μόνο κατά την ενεργοποίηση της οθόνης μετά από μεγάλη αδράνεια και για δυο-τρία λεπτά. Είναι πολύ αχνό το φαινόμενο και θα πρέπει να δώσετε πολύ σημασία σε αυτό το σημείο και μάλιστα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας του μόνιτορ μετά από μεγάλη αδράνεια. Το δεύτερο είναι ένα κρησάρισμα με ταυτόχρονη υποψία ειδώλου το οποίο διορθώνεται με το κούνημα του καλωδίου στην θύρα του υπολογιστή,  κάτι σαν να μην κάνει καλή επαφή, πράγμα όμως που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γενικά είναι πολύ αξιόπιστο μόνιτορ με χιλιάδες ώρες λειτουργίας και πολύ καλή απόδοση.

DSCN5262

 

john micros

Γκαραζόπορτα και μπλοκάρισμα .


πολλοί αυτοματισμοί , λίγος μά πολύ λίγος ελεύθερος  χρόνος και πολλές κακοτεχνίες.

Είναι μια βλάβη που προέρχεται από κακή συνδεσμολογία επαφών , να έχουμε διακοπτόμενη τάση δικτύου στην πλακέτα με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και να δίνει συνεχόμενες εντολές για άνοιγμα κλείσιμο της πόρτας σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων….και η συνδεσμολογία των επαφών…..28032017 2017-03-28 004

Βλέπουμε πολύ κακές συνδέσεις με τα σύρματα να πετούν δεξιά –αριστερά και επί πλέον κομμένα σύρματα μέσα στην πλακέτα…….αποτέλεσμα ήταν να κολλήσει και το ευτύχημα είναι ότι δεν έγινε κάποια σοβαρή ζημιά…….

Το ότι υπήρχαν σκόρπια σύρματα μου έδωσε λάθος κατεύθυνση , ώστε να ψάχνω με όργανο για καμένα εξαρτήματα. Αφού καταναλώσαμε μια περίπου ώρα και η ύπαρξη των παλμών και των τάσεων ήταν σε όλα τα σημεία σωστές, η βλάβη εξακολουθούσε. Τελικά με ένα RESET και επαναφορά των κωδικών το κύκλωμα δούλεψε τέλεια. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ταλαιπωρία , θα πρέπει από την αρχή να γίνεται σωστή σύνδεση των επαφών.

28032017 2017-03-28 002αααΒΒΒ

Στο σημείο Α βλέπουμε ένα από τα σύρματα .Καί η σωστή σύνδεση με κόλλημα των καλωδίων για να μην πετούν τα σύρματα………

28032017 2017-03-28 005AAABBB@28032017 2017-03-28 010@

28032017 2017-03-28 009@συνέχεια……

διαφορική είσοδος για παλμογράφο


διαφορικη εισοδο για παλμογραφο αααΒΒΒ

σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε πλήρη απομόνωση των οργάνων μετρήσεων από την κοινή γείωση των επί μέρους κυκλωμάτων , μια και αυτά δεν έχουν ως σημείο αναφοράς το σημείο που ευρίσκεται το σασί της συσκευής, αλλά το σημείο μηδέν του επί μέρους κυκλώματος το οποίο σημείο βρίσκεται πολύ υψηλοτέρα του μηδενός, και είναι σημείο μηδέν ΜΟΝΟ για αυτά τα κυκλώματα. Μπορούμε να απομονώσουμε την γείωση του οργάνου , δημιουργώντας ένα σημείο το οποίο θα έχει θέση αναφοράς μηδέν. Τέτοιο σημείο είναι και αυτό με το πράσινο βέλος. Στα δυο σημεία ( κόκκινο –πράσινο ) , έχουμε την διαφορά της μετρούμενης τάσεως η όποια είναι ανεξάρτητη από την γείωση του οργάνου , (κίτρινο βέλος). Στο κύκλωμα ρυθμίζουμε τους μεταβλητούς πυκνωτές , με τετραγωνικό σήμα εισόδου 1 ΜΗΖ , ώστε στην έξοδο να έχουμε ένα απόλυτο τετραγωνισμένο παλμό , χωρίς παραμορφώσεις.

Η τροφοδοσία του κυκλώματος είναι συμμετρική με +-9V, και ανεξάρτητη των τάσεων του παλμογράφου. Αυτό το κύκλωμα μας είναι πολύ χρήσιμο στην μέτρηση κυματομορφών σε παλμοτροφοδοτικά και τροφοδοτικά συσκευών . Στην είσοδο του κυκλώματος μπορούμε να τοποθετήσουμε επιλογέα τάσεων με αντιστάσεις για να μετράμε πολύ υψηλές τάσεις , π.χ. μέτρηση μεταξύ δυο φάσεων του δικτύου , αλλά και άλλες περιπτώσεις. Την πύλη μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με την απολύτως αντίστοιχη LM 6361, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ενίσχυση του κυκλώματος είναι μεταβαλλόμενη και ορίζεται από την αντίσταση 10ΚΩ μεταξύ του πιν 2 και 6. Ανοίξτε το PDF των κατασκευαστών για να πάρετε όλες τις πληροφορίες για την λειτουργία της πύλης……..  

www.analog.com/media/en/…/data-sheets/AD847.pdf        Στις τελευταίες σελίδες θα δούμε και μερικά πολύ χρήσιμα παραδείγματα χρήσεως της πύλης.

Η χρήση του κυκλώματος γίνεται παράλληλα με την χρήση μετασχηματιστή απομόνωσης που έχουμε στα όργανα για πλήρη προστασία.

Στήν έξοδο του κυκλώματος συνδέουμε το προμπ του παλμογράφου. Στήν είσοδο οι αγωγοί που χρησιμοποιούμε είναι θωρακισμένοι , γιά νά αποφύγουμε τις αλληλοεπιδράσεις ή τίς παρεμβολές από τό περιβάλλον καί κατά προτίμηση χρησιμοποιούμε RG 178 , από το οποίο στα σημεία μέτρησης χρησιμοποιούμε μόνο τον κεντρικό αγωγό και όχι το μπλεντάζ. Επίσης ο ακροδέκτης μέτρησης να είναι πολύ λεπτός, σε διάμετρο καρφίτσας για τυχόν μετρήσεις σε κυκλώματα  με SMD.

john micros

Φωτορυθμικό στά 230 v


Για να συνοδέψουμε την μουσική με τον απαραίτητο φωτισμό μπορούμε να κατασκευάσουμε το επόμενο κύκλωμα.

φωτορυθμικο 7αααβββ

Το κύκλωμα είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο. Προσφέρει πλήρη απομόνωση της τάσεως των 230 βολτ που υπάρχει στο κύκλωμα του λαμπτήρα, λόγω του μετασχηματιστή. Ασφαλώς θα χρειαστούμε τόσα κυκλώματα , όσα είναι τα κανάλια μας. Λόγω του μετασχηματιστή το κύκλωμα δεν επιβαρύνει την έξοδο του ενισχυτή. Τό τρίμμερ των 470 ΩΜ ρυθμίζει την ευαισθησία του κυκλώματος , η οποία μπορεί να αρχίζει από πολύ χαμηλά. Ανάλογα την ένταση του ενισχυτή επιλέγουμε και την ρύθμιση του τρίμμερ ώστε να έχουμε το ρυθμικό αναβόσβημα ανάλογα την μουσική.

Π.χ. σε συστήματα 2+1 θα πρέπει να φτιάξουμε 3 κυκλώματα. Το μεγαλύτερο οπτικό εφέ μπορεί να γίνει στο κύκλωμα των μπάσων, και εδώ για να τονίσουμε ακόμα περισσότερο το οπτικό αποτέλεσμα βάζουμε πολύ μεγαλύτερης ισχύος προβολείς και ίσως χρώματος βαθύ μπλε, αν και αυτό εξαρτάται από τις προτιμήσεις του κάθε ενός. Κύκλωμα διαχωρισμού συχνοτήτων σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειαζόμαστε , γιατί κάθε μεγάφωνο παίζει και σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων.

Τό κρίσιμο θέμα της προμήθειας του μετασχηματιστή είναι πολύ απλό τελικά, και μπορείτε να τον βρείτε έτοιμο στα καταστήματα, ώς μετασχηματιστή προσαρμογής 8 ΩΜ-100 V και σε πολύ χαμηλή τιμή.

2017-03-05 008αααΤό όλο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε πλαστικό κουτί , μιά και στο κύκλωμα του SCR έχουμε την υψηλή τάση των 230 βολτ. Τό SCR και ή επιλογή του είναι απολύτως ενδεικτική και εάν θέλετε να τοποθετήσετε προβολείς πολύ μεγαλύτερης ισχύος μπορείτε να το αντικαταστήσετε με άλλο που δίνει περισσότερα αμπέρ χωρίς κανένα πρόβλημα. Ασφαλώς θα βάλετε και μεγαλύτερη ασφάλεια προστασίας, ανάλογα την ισχύ των προβολέων.

Η σύνδεση του κυκλώματος μπορεί να γίνει ακόμη και στις μπόρνες των μεγαφώνων δαπέδου( εάν χρησιμοποιείται σε στερεοφωνικό δωματίου) για ευκολία, χωρίς να παίζει ρόλο το μήκος του καλωδίου συνδέσεως της εισόδου. Κανονικά όμως θα πρέπει να συνδέεται στις μπορνες εξόδου του ενισχυτή, και μεγάλο μήκος θα έχουν τα καλώδια που πηγαίνουν στους προβολείς.

2017-03-05 002ααα

Τό κύκλωμα διεγείρεται πολύ άνετα ακόμη και από ενισχυτή ισχύος 0,1 W.

επειδή το κόστος του μετασχηματιστή είναι μεγάλο σε σύγκριση με το κόστος των υπολοίπων ανταλλακτικών, μπορούμε να υλοποιήσουμε το επόμενο κύκλωμα το οποίο είναι χωρίς μετασχηματιστή…..θα πρέπει όμως να δώσετε προσοχή να μην κάνετε λάθος στην αρίθμηση των πιν του ολοκληρωμένου. Πιο μικρό μέγεθος από την προηγούμενη κατασκευή. Η επιλογή του TRIAC είναι ανάλογη την ισχύ των προβολέων που θα χρησιμοποιήσετε.

φωτορυθμικο 2GGGααα

 

Προσοχή μόνο στα χέρια σας σε ότι αφορά το κύκλωμα που δουλεύει στα 230 βολτ.

 

john micros .

ψύξη καί μεταφορά θερμότητας .


Σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούμε, έχουμε εξαρτήματα ισχύος τα οποία κατά την λειτουργία τους, αναπτύσσουν μεγάλες θερμοκρασίες.  Αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να διοχετευτούν στο περιβάλλον ώστε η θερμοκρασία του εξαρτήματος να μην υπερβαίνει την μεγίστη θερμοκρασία που δίνει ο κατασκευαστής του. Μέχρι εδὣ καλά, αλλά υπάρχει και η μεγάλη παραγωγή ἣ οποία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος αλλά και τον χρόνο συναρμολόγησης. Αυτά τα δυο θέματα μας δημιουργούν προβλήματα σε βάθος χρόνου.

2017-02-25 002aaabbb

Όπως βλέπετε για οικονομική και γρήγορη συναρμολόγηση στις γραμμές παραγωγής χρησιμοποιούμε ένα ειδικό υλικό Ποτήρι(b) το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει την πολύ υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την λειτουργία , από την μεταλλική πλάκα του εξαρτήματος και μέσω αυτού του λάστιχου στο αλουμίνιο που αναλαμβάνει να διώξει την θερμοκρασία στο περιβάλλον. Αυτό το υλικό στην κοινή γλώσσα το ονομάζουμε “κάλτσα “. Όπως βλέπετε το υλικό αυτό για γρήγορη τοποθέτηση , περικλείει εντελώς το τρανζίστορ, οπότε μεγάλο μέρος της θερμοκρασίας από το πλαστικό κέλυφος εγκλωβίζεται μέσα στην κάλτσα , ενώ εάν ήταν ανοικτό θα έφευγε απ΄ ευθείας στην ατμόσφαιρα λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Σε κανένα από τα σημεία που δείχνουμε δεν υπάρχει η απαραίτητη πάστα σιλικόνης για την μεταφορά θερμοκρασίας.

2017-02-25 004aaabbb

Στα σημεία ΜαρτίνιΜαρτίνι(d) που δείχνουμε θα έπρεπε να υπάρχει η απαραίτητη πάστα σιλικόνης , ώστε να γίνεται η μεγίστη μεταφορά θερμοκρασίας από το εξάρτημα που ζεσταίνεται , μέσω της κάλτσας στο αλουμίνιο που αποτελεί το μέσο το οποίο θα διοχετεύσει στην ατμόσφαιρα την υψηλή θερμοκρασία.

2017-02-25 009aaa

και ο σωστός τρόπος αλλά και πολύ πιο χρονοβόρος και με μεγαλύτερο κόστος…

ψυξη 3αααβββ

Βλέπουμε ότι χρειάζονται …. βίδες, παξιμάδια, μονωτικές ροδέλες, μικες, και μεταξύ αυτών και η τοποθέτηση της σιλικόνης για μέγιστη μεταφορά της θερμοκρασίας από το τρανζίστορ στην ψύκτρα. Σε γραμμές παραγωγής όμως που τον πρώτο λόγο έχει ο χρόνος ,χρησιμοποιείται η κάλτσα. Όταν από το κύκλωμα μας ζητήσουμε τα μέγιστα, τότε οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και δεν μπορούν να διοχετευτούν ἡ δεν προλαβαίνουν στην ατμόσφαιρα, έχουμε την παράδοση του πνεύματος από το εξάρτημα, όπως στην εικόνα.

DSCN6746ααα

 

DSCN6748ααα

 

 

john micros

αυτοκίνητο και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ….. ηλεκτρικά!!!!


θα προσπαθήσω με λίγα λόγια πως μπορεί ένα απλό ταξίδι να μεταβληθεί σε εφιάλτη , και πως ένα απλό ηλεκτρολογικό εξάρτημα ….ίσως σας στοιχίσει την ζωή.

κινούμεθα στην εθνική οδό από Σπάρτη-Τρίπολη. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς και η διάθεση στα…… μέγιστα…….

5 χιλιόμετρα πριν του σημείου που βλέπετε στην Φώτο, ο καιρός αρχίζει να σκοτεινιάζει ……σύννεφα ……μαυρίλα , και ο ουρανός θεώρησε ότι τα αυτοκίνητα ήταν βρώμικα και άρχισε να αδειάζει κυριολεκτικά νερό με τον κουβά. Ήταν τόσο αδιαπέραστη η βροχή που είχαμε ορατότητα μόνο μισό μέτρο. Φυσικό ήταν να ακινητοποιηθούμε σε τυχαίο σημείο……πίσω ακριβώς από εμάς ακλουθούσαν 2 τράκτορες με επικαθήμενα τριών αξόνων και γύρω στα 50-60 αυτοκίνητα.(παίζει ρόλο ). Στην δεξιά πλευρά του δρόμου από την καταρρακτώδη βροχή αρχίζει να σχηματίζεται χείμαρρος ο οποίος βρίσκει διέξοδο λίγα μέτρα μπροστά μας και κάθετα στο δρόμο, μεταφέροντας μαζί με το νερό μεγάλους όγκους χωμάτων μαζί με βράχους…..ξύλα….θάμνους……

η βροχή σταματούσε για δευτερόλεπτα και ξανά άρχιζε ακόμη πιο έντονη…..όλοι στα αυτοκίνητα με την μηχανή αναμμένη περιμένοντας να ελαττωθεί το ύψος του νερού για να συνεχίσουμε……στο κάτω μέρος του δρόμου εμφανίζεται ένα αγροτικό…… τα σινιάλα από όλους με τα φώτα να πέφτουν βροχή ώστε να τον ειδοποιήσουμε να επιστρέψει προς τα πίσω…..αυτός όμως δεν δίνει σημασία και ο πίσω οδηγός του τράκτορα αρχίζει να βαρεί τους τενόρους…..ο κύριος όμως με την μεγάλη “αλωπεκία”  θεωρεί τον εαυτόν και το όχημα προέκταση του…..μυαλού του. Αποτέλεσμα…..

DSCN0530μμμ

το νερό που διασχίζει κάθετα τον δρόμο έχει δημιουργήσει ένα μικρό ανάχωμα από πέτρες και χώμα (ύψους ενός περίπου μέτρου ) … και είναι τέτοια η ποσότητα και η δύναμη του νερού , που το κόκκινο αγροτικό αρχίζει να παρασύρετε προς τα δεξιά που υπάρχει ένα μικρό κράσπεδο και από κάτω ένα φαράγγι βάθους τουλάχιστον 50 μέτρων…. ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο και μάλλον τα είχε χαμένα…….

DSCN0531mmm

η βροχή αυξομείωνε την ένταση της, με αποτέλεσμα στην δεξιά πλευρά του δρόμου να έχει σχηματιστεί ένας χείμαρρος που σε δέκα λεπτά το ύψος του νερού έχει φτάσει στο ύψος του τζαμιού της πόρτας του οδηγού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει……οι πρώτοι που αντιλήφθησαν το πρόβλημα ήταν οι τρις επιβαίνοντες στο όχημα μπροστά……οι δυο πετάγονται έξω και προσπαθούν να πλησιάσουν για να ανοίξουν την πόρτα….αρχίζει να τους παρασέρνει το νερό και γυρίζουν πίσω……βγαίνω έξω και στο πορτ-μπαγκαζ είχα τριχιά για ρυμούλκηση 25 μέτρων……ασφαλίζουμε τον κρίκο στο ειδικό σημείο που έχει μπροστά το αυτοκίνητο για ρυμούλκηση , και στο άλλο άκρο δένεται ο ένας από αυτούς , και προσπαθεί να πλησιάσει την πόρτα, με τον δεύτερο και άλλα δυο άτομα να κρατούν κόντρα στο σχοινί……..

ο λόγος που δεν μπορούσε να βγει…….από την μια μεριά υπήρχε το φαράγγι με τον μπροστινό δεξιό τροχό στον αέρα, και από την άλλη η πίεση του νερού δεν άφηνε την πόρτα να ανοίξει και το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΜΙ δεν κατέβαινε γιατί είχε βραχεί το μοτέρ κίνησης του μηχανισμού. Μετά από 20 περίπου λεπτά και με το ορμητικό νερό μέχρι την μέση…..σπρώχνοντας ο οδηγός από μέσα και τραβώντας ο άλλος καταφέρνουν να ανοίξουν λίγο την πόρτα ώστε να μπορέσει να βγει και τραβώντας οι άλλοι να μπορέσουν να τους φέρουν πίσω……τελικά μπαίνουν όλοι στο αμάξι που βλέπετε μπροστά. το πρόβλημα όμως δεν σταματά εδω….. η βροχή συνεχίζει ακόμη πιο έντονη και το κόκκινο αγροτικό αρχίζει να παίρνει κλίση προς το φαράγγι……δεύτερη επιχείρηση από τους ίδιους με 5 άτομα να κρατούν το σχοινί……. στον μασπιε έχει ένα σκαλοπάτι από ανοξείδωτο σωλήνα, που εκεί έδεσε το ένα άκρο, το άλλο άκρο ολισθαίνοντας στο νερό και κρατώντας το σχοινί, περνά απέναντι και το δένει σε κάτι μπάρες ….. και με το υπόλοιπο για βοήθεια επιστρέφει………η βροχή με αμείωτη ένταση….. ο χείμαρρος δεξιά μας να φουσκώνει επικίνδυνα , και οι παρασυρόμενοι βράχοι και ξύλα να χτυπούν στην δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου……..τα τηλέφωνα στην νομαρχία και αστυνομία άναψαν…….αλλά η απάντηση που ήρθε ήταν ότι ήδη είχαν ξεκινήσει, αλλά θα αργήσουν γιατί ο δρόμος είναι κομμένος με μπάζα σε πολλά σημεία……

DSCN0535mmm

[με πράσινο το σχοινί για τον απεγκλωβισμό , με κίτρινο ο τρόπος που δέθηκε το αυτοκίνητο για να μην παρασυρθεί , με κόκκινο τα σημεία δεσίματος.]

[[[[[[ εάν τα δυο παιδιά από το εμπρός όχημα, δεν πήγαιναν να τον απεγκλωβίσουν θα….. πήγαινε ….άκλαυτος….]]]]]]

αρχίζει πλέον να νυκτώνει…..η καταρρακτώδης βροχή να δυναμώνει ακόμη περισσότερο και το ύψος του νερού σε μας να έχει φτάσει τους 20 πόντους ποτίζοντας ελαφριά την μοκέτα στο δάπεδο. Κάνω ένα περίπου μέτρο όπισθεν , ώστε να προστατευτώ από τους τροχούς της νταλίκας που ήταν πίσω μου, και οι όποιοι συγκρατούσαν τα χώματα που έφερνε ο χείμαρρος……

οι ώρες περνούσαν και με το απόλυτο σκοτάδι που επικρατούσε……με την μηχανή να δουλεύει συνέχεια μόνο από τρία αυτοκίνητα, ( οι άλλοι μάλλον δεν είχαν βενζίνη μετά από 4 και πλέον ώρες), βλέπαμε ελάχιστα με τους υαλοκαθαριστήρες να δουλεύουν στο φουλ……και τίποτα να μην βλέπεις…..άσε που κάτι τρομαγμένοι ήρθαν δίπλα να δουν κλείνοντας και την άλλη λωρίδα!!!!!!

DSCN0539mmm

την ώρα που βλέπετε έφτασε το πρώτο όχημα της πυροσβεστικής……. και μετά από δυο περίπου ώρες δυο τσάπες ιδιωτών με δυο περιπολικά….. σε μια προσπάθεια να ανοίξουν την μια μεριά ώστε το νερό να μην περνά από τον δρόμο…….άλλες δυόμιση ώρες  αναμονή…… με την μια τσάπα να προσπαθεί από τον τροχό να επαναφέρει το αγροτικό στον δρόμο…….και ευτυχώς με αίσιο αποτέλεσμα. Κατά τις 02.35 ανοίγει ο δρόμος αλλά με μεγάλες πέτρες διάσπαρτες και η μια μπουλντόζα να προσπαθεί να προλάβει το νερό που κατέβαζε και άλλες….. την κάμερα ασφαλώς και δεν μπορούσα να την βγάλω έξω γιατί δεν είναι αδιάβροχη, επίσης έχω καλύψει στο κάτω μέρος ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Επειδή η μηχανή τραβούσε αυτόματα ανά 10 δευτερόλεπτα και πολλοί από εμάς εμφανίζονται στις λήψεις δεν τις δείχνουμε για τους γνωστούς λόγους. Η κίνηση που έκανα να προστατευτώ από τους τροχούς του φορτηγού ήταν σωτήρια , γιατί οι πίσω άξονες αυτού είχαν θαφτεί από το χώμα προφυλάσσοντας εμάς τους δυο από άσχημη συνέχεια……

ένα κλειστό άσπρο φορτηγάκι που βλέπετε να έχει περάσει μπροστά είναι από τους γρήγορους/βιαστικούς…….2 χιλιόμετρα πιο κάτω χτύπησε σε βράχο και του έσπασε ο εμπρός αριστερός τροχός.

πριν αρχίσουμε να κινούμαστε δυο οχήματα είχαν μείνει από βενζίνη , ένα δεν εκκινούσε λόγω νερού και δυο τρία πίσω μας είχαν ζημίες από πτώσεις βράχων στο οδόστρωμα μια και είμαστε ακριβώς  κάτω από την πλαγιά του βουνού.

θέλω να πω ότι όταν το νερό αρχίζει και ξεπερνά τους 15 πόντους αν έχετε ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ,έστω και αν βραχείτε για να μην πνιγείτε σαν τα ποντίκια όταν οι πόρτες δεν θα ανοίγουν.  Το μοτέρ που είναι στο κάτω μέρος της πόρτας εάν βραχεί ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ το τζάμι, και ίσως να μην έχετε κάποιο βαρύ αντικείμενο για να σπάσετε το τζάμι.

παίρνοντας με δυσκολία στην αρχή το δρόμο της επιστροφής και φτάνοντας στο μέσον της Τριπόλεως βλέπουμε ότι δεν έχει ρίξει σταγόνα. Ιδιαίτερη προσοχή όταν οι συνθήκες είναι κακές και να μην έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση για το “τουτού σας “, γιατί, ότι και να έχουμε, είναι ένα απλό γυαλιστερό κονσερβοκούτι……. και παρακαλώ οι γυναίκες σοφερίνες να ουρλιάζουν με ……. τακ και με ευγένεια…… χωρίς να τραβούν τα μαλλιά τους, και δημιουργούν πανικό.

καλά ταξίδια σε όλους…….και σε όλες τις…..τραγουδίστριες !!!!!!

[[[[[ ο κίνδυνος ενώνει τους ανθρώπους…… πρώτη φορά είδα τόση ευγενική συμπεριφορά από αγνώστους….]]]]]

[[[[[[ πρώτη φορά είδα τόσα πολλά μάτια με διεσταλμένες κόρες…… χωρίς να νοιάζονται μην τυχόν βραχεί το μαλλί….]]]]]]]

[[[[[[[γεγονός ότι τα χρειάστηκα…..μια-δυο φορές. ]]]]]]]]

καί όταν ο καιρός έχει ……. κέφια

DSCN4916aaa @DSCN4935aaa@

DSCN4941Αaaa@DSCN5068aaa

 

john micros

κεραίες (εικόνα)


Μεταξύ ουρανού καί…….γής….

2016-02-03 004ααα

Στην κορυφή έχουμε τα πανελάκια και από κάτω 10 κατευθυνόμενα δίπολα. Η σύζευξη των δίπολων με την γραμμή μεταφοράς γίνεται με προσαρμογή του μήκους των γραμμών.

2016-02-03 008ααα στην βάση του τρίτου δίπολου η ………απαραίτητη κουλούρα καλωδίου από την προσαρμογή…..

2016-02-03 016βββααα

στην δεξιά κεραία βλέπουμε τέσσερα κατευθυνόμενα δίπολα με τις γραμμές τους να καταλήγουν σε έναν ειδικό προσαρμογέα. Στο κάτω μέρος βλέπουμε την γραμμή καθόδου, σεβαστού πάχους, που σημαίνει και υψηλή ισχύ.

στο κέντρο βλέπουμε μια συστοιχία κατευθυνόμενων δίπολων , εξ’ ου και η….. όμορφη κουλούρα καλωδίων μεταξύ δεύτερου και τρίτου δίπολου.

Ιδεώδης τόπος να πιεις τον καφέ σου, σε απόλυτη ησυχία, και στα πόδια σου όλη η πόλη….. το μόνο που ακούγετε είναι το σφύριγμα του ανέμου στις…. αντηρίδες …..

[[[[ οι εικόνες έχουν σκοπίμως υποστεί περικοπή, για ευνόητους λόγους. ]]]]

ας δούμε λίγο το σκεπτικιστικό της τοποθέτησης του ιστού  και των πολλαπλών κεραιών….

αντεννα 93

ο ιστός που περιλαμβάνει όλα τα κεραίο- συστήματα τοποθετείται στα πιο υψηλα σημεία , ώστε μεταξύ κέντρου εκπομπής και δέκτη να μην υπάρχουν εμπόδια τα οποία ανακλούν ή αλλοιώνουν  ή υποβιβάζουν το σήμα. όπως ακριβώς στην Φώτο εκμεταλλευόμαστε  την κατεύθυνση την όποία μας δίνουν οι κατεθυντικες κεραίες, επιπρόσθετα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως εδω εκμεταλλευόμαστε τον ορεινό όγκο που υπάρχει πίσω από το κεραιοσυστημα , ώστε να έχουμε σχεδόν μηδενισμό της οπίσθιας εκπομπής σήματος. όταν μας ενδιαφέρει η εκπομπή προς μια κατεύθυνση επιλέγουμε αυτή την διάταξη, ώστε όλο το σήμα να κατευθύνεται προς τις περιοχές που θέλουμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε περιμετρική κάλυψη τότε όλο το σύστημα τοποθετείτε στην κορυφή , οι δε κεραίες στοχεύουν και προς τις τέσσερες κατευθύνσεις.

Όσο αφορά τις κεραίες…… για να ενισχύσουμε το σήμα του μηχανήματος χρησιμοποιούμε κεραίες με πολλά στοιχεία ( υψηλό gain ) , το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή της κεραίας και μετράτε σε db, και διαφέρει από τον εκαστοτε χρησιμοποιούμενο τύπο κεραίας. Για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση σήματος εκπομπής χρησιμοποιούμε πλήθος κεραιών ώστε η παραγόμενη ισχύ να πολλαπλασιάζεται Χ 2, Χ4, κ.λ.π. Το πόσο θα μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε το σήμα εξαρτάτε από το gain  των κεραιών και από το πλήθος των κεραιών. ένα πολύ απλό παράδειγμα ………….

αντεννα 72

έστω ότι δίνουμε ένα σήμα ισχύος 100 w στην είσοδο για δυο κεραίες, αυτό οδηγείτε σε ένα σύστημα προσαρμογής /κατανομής της ισχύος, ( cavity), το οποίο προσαρμόζει τις κεραίες και μοιράζει το σήμα , από 50 W  σε κάθε κεραία. Ανάλογα τον τύπο της επιλεγόμενης κεραίας , ενίσχυση σε db που εξαρτάται από το πλήθος των στοιχείων που αποτελούν την κεραία, ( π.χ με 5 στοιχεία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά και οξύτερη κατεύθυνση , άρα μικρότερο οριζόντιο λοβό), οπότε έχουμε έναν ακόμη πολλαπλασιασμό του σήματος που εκπέμπεται. Έτσι στο παράδειγμα μας στην κεραία λήψεως , είτε αυτή είναι για TV, είτε είναι για ράδιο θα έχουμε ένα σήμα πολύ ενισχυμένο σαν να εκπέμπει  με ισχύ περίπου 200Watts. Το παράδειγμα είναι πολύ απλό και δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες.

Ένας δεκαπλασιασμός  τουλάχιστον του αρχικού σήματος μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση πολλών κεραιών. Σε πεδινές περιοχές της Γερμανίας θα συναντήσουμε έως 40 κεραίες ανά δέκα σε κάθε κατεύθυνση και με 5 έως 7 στοιχεία σε κάθε κεραία για υψηλή απολαβή και κατευθυντικοτητα. Αυτό μπορεί να γίνει όταν το κέντρο εκπομπής είναι πολύ μακριά , η περιοχή πεδινή, μια και ο λοβός σε κοντινή απόσταση είναι στενός και μετά από χιλιόμετρα ο λοβός ανοίγει καλύπτοντας τα σημεία που θέλουμε.

Για τοπικές καλύψεις που δεν θέλουμε υψηλή κατευθυντικοτητα χρησιμοποιούμε απλό δίπολο ως η παραπάνω Φώτο.

Η ενίσχυση του απλού δίπολου λαμβάνεται ως 1.

4 όμως δίπολα στο ίδιο σύστημα τετραπλασιάζουν την ισχύ. ένα τυπικό μηχάνημα ισχύος εξόδου………

αντεννα 1μμμμ

αντεννα 8

Και εδω βλέπουμε , ότι το σήμα εισόδου εισέρχεται στην  (έντονη πράσινη ) πλακέτα που είναι τα πηνία ζεύξεως συντονισμού και ότι το σήμα διαχωρίζεται σε 4 εξόδους ώστε να οδηγήσει τα 4 feet που αποτελούν τους ενισχυτές και ότι υπάρχουν αν θέλετε τέσσερα διαφορετικά μηχανήματα τα οποία ενώνονται με έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο τρόπο, είναι η χρυσαφί πλακέτα με τα περίεργα σε διάταξη πηνία , που αναλαμβάνει να ενώσει και να προσθέσει την ισχύ ώστε στην έξοδο να έχουμε το άθροισμα των τεσσάρων ενισχυτών ισχύος. Με το ίδιο περίπου σκεπτικιστικό και σύστημα μπορούμε να συνδέσουμε πάρα πολλές μονάδες σε ακτινωτή διάταξη και να πάρουμε πολύ μεγάλη συνολική ισχύ. στην παραπάνω Φώτο έχουμε 4 Χ 250 w = 1000 w, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επί μέρους μονάδες εργάζονται σε πλήρη ισχύ. Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούν το προηγούμενο τροφοδοτικό που είπαμε , χαμηλών τάσεων αλλά υψηλών ρευμάτων.

Τα πηνία που βλέπουμε ΔΕΝ  είναι σύρματα σε τυχαία σειρά και διάταξη. Χρειάζεται υπολογισμός του σχήματος, της διάταξης, του μήκους, της απόστασης ,αλλά και άλλων παραμέτρων. Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να υπολογιστεί είναι της συνθέτου αντιστάσεως Ζ , η οποία καθορίζεται από τρις κύριους παράγοντες…. το πλάτος της νησίδας και το διηλεκτρικό υλικό της πλακέτας, καθώς και η απόσταση της νησίδας από την κάτω επιφάνεια της πλακέτας. Και έχουμε…..

υπολογισμος πηνιων 4 ααα

Η σύνθετος αντίσταση θα πρέπει να είναι πάντα 50 ΩΜ ή 100 ΩΜ ανάλογα την περίπτωση. Ένα λάθος στον υπολογισμό των επί μέρους σύνθετων αντιστάσεων , σε υψηλή έως πολύ υψηλή ισχύ εκτός από τον μην σωστό συντονισμό των επί μέρους βαθμίδων , θα προκαλέσει το φούσκωμα και ίσως το λιώσιμο του λάθους πηνίου ή στο ακριβώς αντίθετο του. Η εμφάνιση υπερβολικών επιστροφών στην συγκεκριμένη βαθμίδα είναι ένδειξη κακού υπολογισμού αυτής της σύνθετης αντίστασης. Τα πηνία αυτά εκτός από τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης Ζ , θα πρέπει να υπολογιστούν τα Χc , Xl ,καθώς και η συχνότητα ή το εύρος συχνοτήτων εάν θέλετε που θα πρέπει να εργάζεται σωστά το όλο κύκλωμα μας. Ένας πρόχειρος πίνακας υπολογισμού αυτών των πηνίων, ανάλογα την μορφή και την συχνότητα λειτουργίας είναι και ο επόμενος……

υπολογισμος πηνιων 7Βλέπουμε το σχήμα του επιλεγμένου πηνίου, το μήκος συντονισμού, το ισοδύναμο κύκλωμα, και τις απαραίτητες σχέσεις. Βασικός παράγων όπως είπαμε και πιο πάνω το είδος της πλακέτας και η ποιότητα του διηλεκτρικού της καθώς και η απόσταση της πάνω νησίδας με την κάτω επιφάνεια. Όσο ανεβαίνουμε σε συχνότητα τόσο το πάχος  Ο Γελαστούλης ζεσταίνεται(h) μικραίνει. Επίσης το υλικό κατασκευής διαφέρει ως προς τις σύνθετες χωρητικές αντιστάσεις που παρουσιάζει, άλλο ο βακελίτης για τους 100 MHZ και άλλο η epoxy για τους 600 MHZ . Όσο ανεβαίνουμε σε συχνότητα το μήκος των πηνίων μικραίνει και οι τυχών αποστάσεις μεταξύ των αγωγών παρουσιάζουν μια χωρητικότητα έστω και μικρή ή οποία όμως είναι κρίσιμη για αυτές τις συχνότητες και υπάρχει πλέον θέμα υπολογισμού και αυτής της χωρητικότητας.

αντεννα 9

Πριν 20 – 25 περίπου χρόνια αυτού του τύπου οι ημιαγωγοί δεν υπήρχαν γιατί δεν είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο εξέλιξης και η μέγιστη ισχύ ήταν περίπου τα 175 βαττ που με διάφορους συνδυασμούς κυκλωμάτων έφτανε τα 250 βαττ. Ισχύ πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την καινούργια γενιά που μας δίνει πολύ εύκολα ένα διπλό feet 800 έως 1500 βαττ. η συνήθη ισχύ που χρειαζόμαστε ήταν της τάξεως των 10 kw  κατ’ ελάχιστο με αποτέλεσμα  για να πάρουμε αυτήν την ισχύ κάναμε χρήση ειδικών λυχνιών που ονομάζονται clystron. Ογκώδεις λυχνίες που απαιτούσαν πολύ υψηλές τάσεις , μεγάλους μετασχηματιστές , αλλά ακόμη ποιο ογκώδη συστήματα ψύξεως , είτε νερού , είτε αέρος. πολύ μεγάλη κατανάλωση και μικρή διάρκεια ζωής εάν τις συγκρίνουμε με τους ημιαγωγούς.  Η σχεδίαση εξελιγμένων κυκλωμάτων σε συνεργασία με την εξέλιξη των ημιαγωγών εκτόπισε εντελώς τα συστήματα λυχνιών , εκτός των μεμονωμένων περιπτώσεων όπου χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ισχύ την οποία δεν μπορούμε λογω κόστους να πάρουμε από ημιαγωγούς.

Και ένα linear telefunken για τα UHF 1KW ……..

linear telefunken 1kw-uhf aaa

Στο κέντρο βλέπουμε το κύκλωμα πολώσεως των τρανζίστορ ισχύος σε ΤΑΞΗ Α. Αποτελείται δε από ένα BD135 καί ένα BD136 , που με τα δυο τριμμερ που βλέπετε στο κέντρο ρυθμίζουν την τάση πολώσεως . Η τάση πολώσεως ρυθμίζεται ώστε το κύκλωμα μας να δουλεύει στην γραμμική περιοχή λόγω τάξεως Α. Και ένα τυπικό κύκλωμα πόλωσης σε ΤΑΞΗ Α…….

ταση πολωσεως για ταξη Α

Οι ενισχυτές σε τάξη Α δουλεύουν στο ευθύγραμμο τμήμα και διαρρέονται από συνεχές ρεύμα είτε διαμορφώνονται από σήμα είτε όχι. Σε περίπτωση που διαμορφώνονται τότε το σημείο λειτουργίας τους “παίζει” γύρω από το σημείο που έχουμε καθορίσει εμείς βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή του τρανζίστορ ισχύος για το σωστό ρεύμα ηρεμίας. Η πτώση τάσεως στο παράδειγμα μας επάνω στην 0,3 ΩΜ είναι συνάρτηση  το πόσο ρεύμα διαρρέει την βαθμίδα ισχύος. Τα 557 ανιχνεύουν αυτήν την πτώση τάσεως επάνω στην 0,3 ΩΜ , πολώνουν κατάλληλα το BD 135 το οποίο με την σειρά του δίνει μια μικρή θετική τάση στο άκρο της 56 ΩΜ ώστε αυτή η τάση να πολώσει θετικά το τρανζίστορ ισχύος. Το μέγεθος αυτής της τάσεως το καθορίζουμε από το τριμμερ 2ΚΩ , και είναι τόση όση μας δίνει ο κατασκευαστής για την βαθμίδα εξόδου. Εάν προσέξατε μιλάμε πάντα για σύνθετες αντιστάσεις  (Ζ) εισόδων /εξόδων γύρω στα 50 ΩΜ , ονομαζόμενη ως χαρακτηριστική σύνθετο αντίσταση την οποία “βλέπουν” οι είσοδοι-έξοδοι κάθε συστήματος. Το πιο συνηθισμένο  κεραιοσύστημα  είναι αυτό με τα τέσσερα δίπολα και είναι ως εξής….

κεραιες 3ααααβββ  συναντάμε πάλι την σύνθετο χαρακτηριστική αντίσταση των 50 ΩΜ από την έξοδο του μηχανήματος και τον τερματισμό της γραμμής μεταφοράς. Η σύνθετος χαρακτηριστική αντίσταση  όπως γνωρίζουμε των δίπολων  είναι 75 ΩΜ , οπότε εκτός από την σύνδεση των τεσσάρων δίπολων με μια γραμμή των 50 ΩΜ , πρέπει να να γίνει και προσαρμογή των αντιστάσεων . Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τέσσερεις ομοαξονικούς αγωγούς συνθέτου χαρακτηριστικής αντίστασης 75 ΩΜ κομμένους στα 3/4 λ , και δυο ομοαξονικούς αγωγούς σύνθετης αντίστασης 75 ΩΜ κομμένους στα 5/4 λ  , για την συγκεκριμένη συχνότητα εκπομπής. Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα , γίνεται η σύνδεση και στο τελευταίο ταφ εκεί που καταλήγουν όλες οι κεραίες έχουμε μια σύνθετο αντίσταση 50 ΩΜ όση είναι και η χαρακτηριστική σύνθετος αντίσταση τερματισμού της γραμμής μεταφοράς. Επίσης η απόσταση μεταξύ των δίπολων είναι τέτοια όσο το μήκος λ στην συχνότητα εκπομπής. Βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε αυστηρά μήκη σε όλα τα στοιχεία και το κεραιοσυστημα  στην συχνότητα εκπομπής και σε σωστές συνθήκες επί μέρους συντονισμού θα μας δώσει ένα λόγο ισχύος / στάσιμων  1/1,2  ο οποίος λόγος στασίμων είναι ο καλύτερος που μπορούμε να πάρουμε σε αυτή την συνδεσμολογία , εφ΄ όσον έχουν τηρηθεί αυστηρά όλα τα παραπάνω. Ο οριζόντιος λοβός που θα μας δώσει αυτό το σύστημα εκπομπής είναι……

κεραιες 4δδδδααα

ο πραγματικός λοβός ενδέχεται να διαφέρει λίγο έως πολύ , και εξαρτάται από το είδος του ιστού, από τις αντηρίδες , καθώς και από παρακείμενες κεραίες οι οποίες δίνουν μια άλλη κατεύθυνση αλλοιώνοντας τον αρχικό λοβό , ενεργώντας ως ανακλαστήρες.

συνέχεια….

john micros

Αρέσει σε %d bloggers: