ΨΗΦΙΑΚΟς ΕΛΕΓΧΟΣ_0005abcd

το τροφοδοτικό αυτό είναι διπλό, δηλαδή μας δίνει θετικές και αρνητικές τάσεις σταθεροποιημένες οι οποίες τάσεις εξαρτώνται από την τιμή της ζενερ. ανάλογα την τιμή της ζενερ θα είναι και η τάση της εξόδου. επειδή ίσως χρειάζεστε διαφορετική τάση από αυτή που δίνουμε , αλλάζοντας τις ζενερ στην τάση που θέλετε , π.χ. 9,1 βολτ ζενερ στην έξοδο θα έχετε σταθεροποιημένη τάση 9 βολτ. προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τάση εισόδου ώστε να μην είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ως προς την τάση εξόδου, διότι τότε καταναλώνεται επάνω στο τρανζίστορ υπό μορφή θερμότητας, δηλαδή για μια τάση εξόδου 9,1 βολτ επιλέγουμε μια τάση λογική τάση εισόδου έως 15 βολτ. επίσης δεν έχουμε κανένα περιορισμό στο να επιλέξουμε κάποιο άλλο τρανζίστορ μεγαλύτερης ισχύος ώστε να πάρουμε και μεγαλύτερο ρεύμα, εάν φυσικά μας το δίνει ο μετασχηματιστής μας. η ψυκτρα και για τα δυο τρανζίστορ είναι απαραίτητη και οι συλλέκτες πρέπει να είναι μονωμένοι με ειδική μικα ανάλογα το τρανζίστορ.

j.m.

Advertisements