ἠ μονάδα αυτή μπορεί να κάνει μετατροπή τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών τάσεων,  σε αρνητικά ρεύματα από την γη,και θετικά ρεύματα προς τη γη αντίστοιχα.

είναι ένας μετατροπέας που βασίζεται στη χρήση ενός τελεστικού ενισχυτή και διοχετεύει προς την γη ἣ παίρνει απ’αυτἠ ρεύμα που είναι ανάλογο της τάσης στην είσοδο του.

οδηγηση lm317_0005αβ

όταν στη θέση του Α1 χρησιμοποιηθεί ο τύπος  741/3140  τότε Rv=1K και R =10K, Vin=+10v max, Iout=20mA max, και gm=-1 mS.  φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε μερικές ἣ όλες αυτές τις τιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας χρησιμοποιώντας διαφορετικό τελεστικό ενισχυτή και αλλάζοντας τις τιμές των αντιστάσεων . το μέγιστο ρεύμα εξόδου εξαρτάται πάντα από τον  χρησιμοποιούμενο τελεστικό ενισχυτή. σε περῖπτωση που κάνετε τέτοιες αλλαγές θα σας είναι απαραίτητες οι επόμενες σχέσεις……

σχεσεις 1_0002α

σχεσεις 1_0003α

σχεσεις 1_0004α

αν R^Rv που είναι και η  συνηθισμένη περίπτωση  τότε Io=Ui/Rv.

j.m.

Advertisements