στα παρακάτω διαγράμματα θα μπορείτε να έχετε την εικόνα της πτώσης τάσεως σε έναν αγωγό. λαμβάνουμε ως…..μέγιστο μήκος καλωδίου για μεγίστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης 4% , σε ονομαστική τάση εναλλασσομένου ρεύματος στα 400 βολτ , και θερμοκρασία συρμάτων μεγίστη στους 55 βαθμούς.

1……για τριφασικό με χάλκινα σύρματα……..

IMG_0001αβ

και

IMG_0002αβ

για μονοφασικό σύστημα συρμάτωσης, 230 V AC, διαιρούμε το μέγιστο μήκος του καλωδίου δια 2……

IMG_0003αβ

και για σύρματα αλουμινίου διαιρούμε το μέγιστο μήκος καλωδίου δια 1,6….

IMG_0004αβ

αποθηκεύστε τους πίνακες στον υπολογιστή σας, θα σας εξυπηρετήσουν στα γρήγορα για να υπολογίσετε την πτώση τάσεως σε έναν αγωγό…..

και μερικές Φώτο από καλώδια παροχών……

DSCN4095       DSCN4097

DSCN4098       DSCN4100

DSCN4101       DSCN4102

 

john micros

Advertisements