σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε μια εξασθένηση ενός σήματος αλλά με σταθερή αντίσταση εισόδου- εξόδου. ένα τυπικό κύκλωμα είναι και το παρακάτω, τύπου Π.

υποβιβαστης rf 1ααββ

οι τιμές που λαμβάνουν οι R1, R2, R3, είναι αυτές που δίδοντα στον παρακάτω πίνακα και εξαρτώνται από το πόσο υποβιβασμό θέλουμε να κάνουμε. οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν ότι το κύκλωμα μας πρέπει να είναι θωρακισμένο, και η σύνδεση του με τα υπόλοιπα κυκλώματα γίνεται μέσω ομοαξονικών αγωγών.οι αντιστάσεις απαραιτήτως να είναι άνθρακος.

υποβιβαστης rf 2ααββγ

συνήθως στην είσοδο ενός ενισχυτή RF τοποθετούμε ένα φίλτρο τέτοιου τύπου (μικρής εξασθένησης ), έστω και αν δεν χρειάζεται, για να αποφύγουμε αυτοταλαντωσεις του κυκλώματος κατά την διάρκεια των συντονισμών, αλλά και το κύκλωμα εισόδου να βλέπει πάντοτε μια σταθερή αντίσταση, και σε αυτήν την περίπτωση των 50 ΩΜ. ασφαλώς δίνουμε λίγο μεγαλύτερη οδήγηση για να αναπληρώσουμε την απώλεια του υποβιβαστη.

 

john micros

Advertisements