ενδεικτης μπαταριας αβγδ

με το παραπάνω κύκλωμα έχουμε ακριβή ένδειξη των τάσεων , ιδίως στην περιοχή των 12…..13,5 v , που μας ενδιαφέρει άμεσα. πολύ εύκολη κατασκευή και με τάχιστη απόκριση στις τυχών αλλαγή της τάσεως. η δειγματοληψία λαμβάνεται από τον διαιρέτη τάσεως , που αποτελούν οι δυο αντιστάσεις 5,6κ/3,9κ στην είσοδο. ανοίξτε το PDF της Τ.Ι. και θα βρείτε πολλά και ωραία σχέδια για διαφορετικές εφαρμογές.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf

η αυξομείωση της αντιστάσεως των 2,7κ στο πιν 4 αυξομειώνει την φωτεινότητα των λεντ , αυξομειώνοντας το ρεύμα που τα διαρρέει.

Scotty Capten
13 Φεβρουαρίου 2016 στο 22:43 Επεξεργασία

Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του κυκλώματος να μετρά τάσεις από 1-14ν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  και …..ίσως λύση.[ 16/02/2016 ]

ο Scotty δίνει μια σωστή επί πλέον προέκταση σε αυτή την κατασκευή…..θέλοντας κατά πάσα πιθανότητα να το χρησιμοποιήσει σαν γενικό βολτόμετρο με λεντ, όμως…..εάν κοιτάξουμε το PDF  του κατασκευαστή θα δούμε ότι………στο πιν 5 μπορούμε να αυξομειώσουμε την τάση ΜΟΝΟ κατά 5 περίπου βολτ είτε σε σύγκριση με την θετική, είτε σε σύγκριση με την μηδενική, και έχουμε μια απεικόνιση σε ορισμένο ΑΡΙΘΜΟ λεντ , ώστε το άναμμα του κάθε ενός επί πλέον λεντ να αντιστοιχεί σε 0,5 βολτ , και αυτό διότι χρειαζόμαστε την λεπτομέρεια του μισού βολτ η οποία και καθορίζει εάν η τάση της μπαταρίας είναι σωστή  , και ότι είναι μέσα στα όρια …π.χ   11 βολτ η μπαταρία είναι άχρηστη…..στα 11,5 βολτ μπορούμε να την επαναφέρουμε σε σωστή κατάσταση. το κύκλωμα αυτό δίνεται για μια κατάσταση έλεγχου και μέτρηση της τάσεως , 5 βολτ γύρω από την τάση  των 12 βολτ. ας δούμε όμως πως μπορούμε με μερικές άπλες αλλαγές στην είσοδο του ολοκληρωμένου να το δουλέψουμε σε άλλες τάσεις….

ενδεικτης μπαταριας 4 αβ

εδω έχουμε ορισμένες αλλαγές στο κύκλωμα …….έχουν τοποθετηθεί δυο τριμμερ για τον έλεγχο του άνω και κάτω σημείου της τάσεως εισόδου που ελέγχει το ολοκληρωμένο και αυτές είναι δυο …από 7,5 βολτ μέχρι 15 βολτ καλύπτοντας τις τάσεις των 12των μπαταριών …….και τις τάσεις από 4,5 βολτ έως 9 βολτ που είναι για 6τες μπαταρίες. είναι τα τριμμερ που σημειώνονται με αστερίσκο, το ένα για την μάξιμουμ τάση και το άλλο για την μίνιμουμ.  το σημείο αναφοράς/δειγματοληψίας το λαμβάνουμε από τον διαιρέτη τάσεως των δυο αντιστάσεων 12Κ/4,7Κ στο πιν 5 και εκεί έχουμε την ένδειξη στάθμης της τάσεως που θέλουμε να μετρήσουμε.ο περιορισμός που έχουμε με την ένδειξη σε λεντ είναι ότι η τάση μεταγωγής από το ένα λεντ στο αμέσως επόμενο πρέπει να είναι μικρή της τάξεως του 0,5 βολτ ώστε να έχουμε ακρίβεια στην απεικόνιση, γιατί μια τάση απεικόνισης  π.χ. 2 βολτ από λεντ σε λεντ μας είναι άχρηστη  έως καταστροφική όταν αφορά έλεγχο φόρτισης/ στάθμης. πηγαίνοντας ακόμη λίγο μακρύτερα από αυτό που θέλει ο Scotty θα δώσουμε σύντομα ένα σχέδιο με δυο ολοκληρωμένα σε κατάλληλη συνδεσμολογία όπως αναφέρεται στο pdf του κατασκευαστή με 20 λεντ και δυο LM 3914 ,ώστε να αρχίζουμε από πολύ χαμηλά σχεδόν 1 βολτ και να φτάνουμε τα 20 περίπου βολτ. αν και είναι υπερβολή ο έλεγχος σε μια τόσο μεγάλη περιοχή τάσεων μια και θέλουμε έλεγχο γύρω από το σημείο λειτουργίας που δουλεύουμε. μια άλλη λύση που έχουμε παρουσιάσει και παλαιοτέρα είναι με το UAA 180 με 12 λεντ που αρχίζουμε να μετράμε από 2 βολτ μέχρι 14 βολτ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   12/2/2016

για να έχουμε μια απεικόνιση σε όλο το φάσμα που θέλει για ένδειξη τάσεως ο Scotty μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  το ακόλουθο σχέδιο με το UAA180  επειδή έχουμε συνδεδεμένα περισσότερα λεντ , και με αυτή την διάταξη έχουμε απεικόνιση λεντ/βολτ. βασική προϋπόθεση είναι η σωστή ρύθμιση της τάσεως εισόδου από το τριμμερ 1οΚ , ώστε η χαμηλότερη και υψηλότερη τάση να αντιστοιχούν στην χαμηλότερη και υψηλότερη ένδειξη των λεντ.

 

βολτομετρο 1ααα

μπορείτε να δείτε το datasheet  του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο.

john micros

Advertisements