δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που χρειαζόμαστε περιορισμό ρεύματος , για μια μέγιστη ένταση ρεύματος, ή μέσα σε προκαθορισμένα όρια……

το σχηματικό…….

ρυθμιστης ρευματος  βAαααααα

ο ρυθμιστής εντάσεως που βλέπουμε ενεργεί μάσα σε ορισμένα όρια τα οποία εξαρτώνται από την τιμή της αντιστάσεως με τον αστερίσκο. π.χ. με τιμή  1 ΩΜ μπορούμε να κάνουμε μια ρύθμιση από το τριμμερ από 250 mA έως 750 mA περίπου , δηλαδή έστω ότι δίνουμε τάση σε ένα φορτίο και το ρεύμα που τραβά το φορτίο είναι της τάξεως των 900 mA, τότε αυτομάτως δρα το κύκλωμα , και περιορίζει το ρεύμα στα 750 mA. εκεί μπορούμε να παρέμβουμε μέσω του τριμμερ και να ρυθμίσουμε το ρεύμα στα επίπεδα που εμείς θέλουμε. η πτώση τάσεως  μεταξύ συλλέκτη / εκπομπού είναι της τάξεως του 1,5 V. η πτώση τάσεως στα άκρα της R πολώνει το BC 337  το οποίο πολώνει το ΤΙΡ 3055 , ώστε να παρουσιάσει την απαιτούμενη πτώση τάσεως στα άκρα του ώστε το συνολικό ρεύμα  να είναι στα επίπεδα που το θέσαμε και να παραμείνει εκεί ασχέτως εάν εμείς αυξήσουμε την τάση εισόδου. μειώνοντας την τιμή της αντιστάσεως με αστερίσκο  μπορούμε να ρυθμίζουμε σε υψηλοτέρα ρεύματα. η τάση Vs  χωρίς να δρα το κύκλωμα είναι της τάξεως του 1,5 βολτ , όταν το κύκλωμα αρχίζει να δρα και ανάλογα στο πόσο ρεύμα το έχουμε ρυθμίσει τότε η επιπλέον τάση καταναλώνεται επάνω στο τρανζίστορ ( έχουμε πολύ μεγαλύτερη τάση Vs ) ώστε το ρεύμα το οποίο διαρρέει το κύκλωμα να παραμένει σταθερό. ολόκληρο το σχέδιο….

ρυθμιστης ρευματος 900-1500 βAγδ

το παρόν σχέδια ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτωση μπαταριών , αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό ρεύματος σειράς σε LED ισχύος , τα οποία είναι συνδεδεμένα εν σειρά , αλλά και σε κύκλωμα τροφοδοτικού που δεν θέλουμε να υπερβαίνουμε μια ορισμένη ένταση. το ΤΙΡ 3055 χρειάζεται ψυκτρα γιατί πάνω σε αυτό καταναλώνεται όλη η διαφορά ισχύος που θα υπάρχει όταν κάνουμε ρύθμιση σε χαμηλότερο ρεύμα.μπορείτε να παίξετε με τιμές αντιστάσεως μεγαλύτερης τιμής για να μπορείτε να ρυθμίζετε σε ακόμη μικρότερα ρεύματα.

 

john micros

Advertisements