βασικό στοιχείο σε μια κατασκευή είναι η κατανάλωση. γίνεται μια σύγκριση μεταξύ μιας απλής λάμπας πυρακτώσεως 40 Watt , και μιας συστοιχίας LED με την διπλάσια φωτεινή απόδοση….

DSCN4355      DSCN4355 

DSCN4359       DSCN4360 

βλέπουμε ότι το ρεύμα στην μια περίπτωση είναι 51,7 mA, και στην λάμπα πυρακτώσεως 155,7 mA. θα πρέπει να πούμε ότι η φωτεινή απόδοση των λεντ είναι υπερδιπλάσια της λάμπας πυρακτώσεως χωρίς να υπολογίσουμε την διαφορά στην διάρκεια ζωής μεταξύ των δυο. το όργανο τίθεται εν σειρά και είναι στην κλίμακα του εναλλασσομένου.

DSCN4354       DSCN4358

από την στιγμή που μας είναι γνωστά , η τάση και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μας με τον τύπο του ΩΜ ως προς την ισχύ βρίσκουμε και την ισχύ που καταναλώνει το κύκλωμα μας..

Ρ=Ι Χ V…P= W…I=A  ….V= τάση…

και έχουμε τους τύπους…….

νομος ωμ 1α       νομος ωμ 2α

νομος ωμ 3α   και…….

νομος ωμ 4α       νομος ωμ 6α

νομος ωμ 7 α

john micros

Advertisements