σε παλμοτροφοδοτικο έγινε υπέρβαση του μεγίστου ρεύματος, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει τις ακόλουθες βλάβες……

DSCN4362 α    DSCN4364 α

είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τροφοδοτικό με τάση εξόδου +12v και ένταση 16,5 Α. οι τάσεις εξόδου είναι πολλαπλές και ρυθμιζόμενες….

οι έξοδοι δεν είναι ανεξάρτητες αλλά παραλληλισμένες μεταξύ τους….

προσοχή….

DSCN0281αβ       DSCN0283Α 

όλα τα –, και όλα τα+είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

DSCN4365    DSCN4368 αβ 

η βλάβη έγινε στα σημεία που δείχνουν τα πορτοκαλί βέλη….μερικές αντιστάσεις ισχύος καμένες , ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής και ασφαλώς το Β 0349 βραχυκυκλωμένο. τέτοιου είδους παλμοτροφοδοτικα είναι πολύ εύκολα στην επισκευή.

DSCN4368 αβ

οι αντιστάσεις που δείχνουν τα βέλη είναι ισχύος 2 βαττ και πολύ χαμηλής τιμής…0,22ΩΜ…..0,1 ΩΜ…..0,1 ΩΜ….0,15 ΩΜ , και ο μόνος λόγος που βρίσκονται στο κύκλωμα είναι για θέμα προστασίας. με την υπέρβαση κατά πολύ του ρεύματος ή σε βραχυκύκλωμα έχουμε βραχυκύκλωμα στο fet , και για να μην έχουμε πολύ μεγάλο ρεύμα καίγεται η αντίσταση ισχύος 0,22ΩΜ  που υπάρχει εν σειρά με αυτό. ασφαλώς στην πρώτη αντίσταση κάτω δεξιά, βλέπουμε μια μαύρη κουκίδα και μια ανεπαίσθητη μαύρη γραμμή που σημαίνει ότι η αντίσταση έχει πλέον διακοπεί. προσοχή θα πρέπει να δώσετε γιατί τις περισσότερες φορές αυτό το σημάδι είναι προς την μεριά της πλακέτας και δεν φαίνεται παρά μόνο εάν ξεκολλήσουμε από την μια μεριά . μια όμως ωμομετρηση θα μας δείξει ότι είναι καμένη. ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής κατά το βραχυκύκλωμα δέχεται ανάποδη τάση και πρέπει να αλλαχτεί. σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν συνδέουμε παλμογράφο και μάλιστα γειωμένο, γιατί στο πρωτεύον υπάρχει η φάση του δικτύου και για να δούμε τους παλμούς θα πρέπει να έχουμε προμπ με απομόνωση και το όργανο με απομόνωση δικτύου. μετά την επισκευή θα πρέπει να ελέγξουμε τους παλμούς, την διάρκεια των, αλλά και το ρεύμα εν κενό καθώς και με πλήρες φορτίο ώστε να είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κατασκευαστής. εάν το ρεύμα εν κενό φορτίου είναι μεγαλύτερο από ότι πρέπει τότε πρέπει να γίνει επανέλεγχος για την διάρκεια των παλμών καθώς και για κάποιο άλλο εξάρτημα το οποίο ίσως έχει αλλάξει τιμή. επίσης σε όλες τις περιπτώσεις κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο στις διόδους fast που φαίνονται στο άνω αριστερό μέρος για σωστή λειτουργία και τυχόν βραχυκύκλωμα.

DSCN0283

john micros

Advertisements