κάνουμε ορισμένες μετρήσεις σε μεγάφωνα που είναι τοποθετημένα στο ίδιο ακουστικό σύστημα. ο λόγος είναι ότι σε μετρήσεις ενισχυτών δεχόμαστε ορισμένες τιμές σαν στάνταρ, και μια από αυτές είναι και η σύνθετος αντίσταση του μεγαφώνου σύμφωνα με όσα γράφει στην πίσω πλευρά από τον κατασκευαστή αυτού. αλλά ας μιλήσουν οι Φώτο……..

DSCN0286α       DSCN0287α 

εδω βλέπουμε μια μικρή απόκλιση από την τιμή των 8 ΩΜ……πρόκειται για δυο μεγάφωνα υψηλών συχνοτήτων. έχουμε 7,5 ΩΜ και 7,7 ΩΜ μια απόκλιση της τάξεως του 0,5 ΩΜ περίπου από την ονομαστική αντίσταση και 0,2 ΩΜ μεταξύ τους.

DSCN0290α       DSCN0295α 

εδω βλέπουμε μια μεγάλη απόκλιση από την ονομαστική τιμή των 8 ΩΜ, αλλά και μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ιδίων των μεγαφώνων. έχουμε 6,5 ΩΜ και 7,1 ΩΜ αντίστοιχα, μια μεγάλη διαφορά της τάξεως του 1,5 ΩΜ περίπου. σε αυτή την περίπτωση εάν δώσουμε με ακουστική γεννήτρια το ίδιο ημίτονικο σήμα και στα δυο κανάλια, και ενώ στην έξοδο έχουμε το ίδιο σήμα , εμείς όμως θα ακούμε διαφορετικά πράγματα . αυτό βέβαια εξαρτάται και από τα ακουστικά χαρακτηριστικά και την απόδοση των αυτιών του κάθε ατόμου εάν είναι σε θέση να διακρίνει την διαφορά. η απόκλιση σε ποσοστό  επί τις  % είναι πολύ μεγάλη , επίσης θα πρέπει να είναι μεγάλες οι αποκλίσεις  εάν ελεχθουν περισσότερα της ιδίας κατηγορίας μεγάφωνα. επειδή τοποθετούνται σε ίδιες συσκευές θα περίμενε κανείς να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. τα μεγάφωνα είναι εντελώς καινούργια οπότε δεν έχουν είτε βραχυκυκλωμένες σπείρες από υπερβολική ίσχυα είτε από κακομεταχείριση  με παρουσία DC  επάνω σε αυτά.

DSCN0301α     DSCN0302α

και δυο μετρήσεις από μεγάφωνα καμπίνας που έχουν μικρότερη διαφορά μεταξύ τους αλλά και ως προς την ονομαστική τους τιμή….. βλέπουμε μια αντιστάτη 8 ΩΜ και 7,7 ΩΜ τιμές που πλησιάζουν την αναγραφόμενη και που το συναντάμε  σχεδόν σε όλα τα επώνυμα.

DSCN0297       DSCN0299

σε όλα τα παραπάνω εάν προσθέσουμε και την αντίσταση του καλωδίου συνδέσεως των μεγαφώνων θα πάρουμε μια εντελώς άλλη τιμή . αυτό εξαρτάται από το μήκος του καλωδίου και την ποιότητα του. πάντως σε απόλυτες τιμές θα απέχουμε πολύ από την στάνταρ τιμή των 8 ΩΜ.                

   βασικός παράγοντας της συνολικής αντίστασης μεγαφώνου +καλωδίου που βλέπει ένας ενισχυτής είναι το αλγεβρικό άθροισμα και των δυο. και έχουμε……για ένα ειδικό καλώδιο μεγαφώνων 4mm , και  μήκους  μόλις 2 μέτρων την αντίσταση των 0,04 ΩΜ. ασφαλώς για μεγαλύτερα μήκη θα έχουμε και μεγαλύτερη αντίσταση. όσο χειρότερη είναι η ποιότητα του καλωδίου και μικρότερη διάμετρος με μεγάλο μήκος τόσο αυξάνει η αντίσταση.

DSCN0307α      DSCN0309α 

η πολύ μικρή αντίσταση του μεγαφώνου σε συνάρτηση με το μεγάλο ρεύμα που το διαρρέει δημιουργούν μεγάλη πτώση τάσεως στην γραμμή.όλες οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν στην θέση DC του οργάνου , που σημάνει άτι θα έπρεπε να είναι επ΄ ακριβώς όση αναγράφεται επάνω σε αυτό. στο πόση αντίσταση παρουσιάζει ένα μεγάφωνο αναλόγως την συχνότητα λειτουργίας θα το δούμε στον επόμενο πίνακα και ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με την αντίσταση των 8 ΩΜ που μετράμε στο DC.

για δε την αντίσταση που παρουσιάζει στο AC ένα τυπικό woofer έχουμε…..

αντισταση μεγαφωνου αβ για μια συχνότητα η οποία μεταβάλλεται από 10 ΗΖ έως 1,4 ΚΗΖ βλέπουμε ότι η αντίσταση μεταβάλλεται και φτάνει μέχρι τα 50 ΩΜ , στην δε περίπτωση της ύπαρξης και δεύτερης συχνότητας , μια και η μουσική αποτελείται από πλήθος διαφορετικών συχνοτήτων και όταν επενεργούν πολλές ταυτόχρονα, τότε παίρνουμε διαφορετικές τιμές ( λεγόμενη σύνθετη Ζ ) , που δεν έχει σχέση με την αντίσταση που μετρήσαμε σε θέση DC. με τις δυο διαφορετικές συχνότητες να επενεργούν ταυτόχρονα βλέπουμε να εκτοξεύεται στα 64 ΩΜ η αντίσταση του μεγαφώνου. εδω δεν έχουμε λάβει υπ’ όψιν την αυτεπαγωγή L  του πηνίου  του μεγαφώνου το οποίο επίσης δρα ταυτόχρονα και είναι ανάλογης αυτεπαγωγής ανάλογα τις εφαρμοζόμενες συχνότητες. εάν τοποθετήσετε ένα απλό αναλογικό πολυμετρο στις επαφές ενός μεγαφώνου, και μετακινήσετε την θέση του κώνου με το χέρι θα πάρετε στιγμιαία και διαφορετική τιμή αντιστάσεως . όταν λέμε ότι ένα μεγάφωνο έχει μικρή παλινδρόμηση τότε θα δείτε ότι έχουμε πολύ μικρή διαφορά στην στιγμιαία μεταβολή της αντίστασης όταν σπρώξουμε τον κώνο με το χέρι. για σωστή λειτουργία ( καλή απόδοση ) ενός μεγαφώνου χρειαζόμαστε μια μεγάλη παλινδρόμηση η οποία γίνεται μεγαλύτερη όσο χαμηλότερες είναι οι συχνότητες και ασφαλώς εάν δώσουμε μεγάλη ισχύ.

για ένα καλής ποιότητος καλώδιο μεγαφώνων 2χ 1,5 mm  στα 20 μέτρα μήκος, δηλαδή 10 +10 το κάθε σκέλος βλέπουμε μια αντίσταση 1,5 ΩΜ……..

DSCN0319      DSCN0321 

και μια χωρητικότητα μεταξύ των αγωγών 5.100 pF με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υψηλές συχνότητες. συνήθως επιλέγουμε καλώδιο που οι αγωγοί έχουν απόσταση μεταξύ τους για μεγάλη μείωση της χωρητικότητας .

 

 

john micros

Advertisements