για να μετρήσουμε την διαφορά φάσεως δυο σημάτων της ιδίας συχνότητας σε έναν παλμογράφο , διπλού ίχνους , ώστε να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε έως το ανώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας του παλμογράφου, τοποθετούμε και τα δυο σήματα στην κεντρική οριζόντια γραμμή και ρυθμίζουμε την ευαισθησία εισόδου ώστε να καταλαμβάνουν 4 div. από κορυφή σε κορυφή μέσω των  κατακόρυφων ρυθμιστών ευαισθησίας καθώς επίσης και του οριζοντίου ρυθμιστή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

πρώτα τοποθετούμε και τα δυο σήματα στο κέντρο της οθόνης ώστε το κέντρο της κυματομορφής  να τέμνετε με το κέντρο της κλίμακας έως 8 div.

IMG_0005 αbcαα

στην  συνέχεια , ρυθμίζουμε την απόσταση όπου το κέντρο  της οθόνης τέμνετε με το κέντρο της κυματομορφης έως 8 div. οριζοντίως .

εάν συναντήσουμε δυσκολία στην σωστή εμφάνιση της διαφοράς φάσεως, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα , επειδή είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη επιλογέα πολικότητας αναστροφής του καναλιού CH2  και μετακινήστε την φάση εκ των προτέρων 180 μοίρες , και στην συνέχεια κάντε  απεικόνιση της διαφοράς φάσεως.

μετά την εν λογω εργασία  των 180 μοιρών  θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν:

ότι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα ότι έχουμε στο πρώτο σετ 180 μοίρες ενώ για ολόκληρη την περίοδο των 8 div. έχουμε 360 μοίρες.

έχουμε:

360/8 div.=45 μοίρες/div.

phase 1a

κατά συνέπεια η διαφορά φάσεως στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να υπολογιστεί ως εξής :

οριζόντια απόσταση στην οθόνη : 0,7 div.

διαφορά φάσεως =45 μοίρες /div X O,7 div = 31,5 μοίρες.

εάν το τμήμα εμφάνισης της διαφοράς φάσεως είναι πολύ μικρό , χρησιμοποιήστε την ευαισθησία Χ 10 της εισόδου για την παραπάνω ρύθμιση.  αυτή την στιγμή οι 360 μοίρες εμφανίζονται σε 8 div  X   10 και έχουμε :

360 μοίρες/8 div.X 10 = 4,5 μοίρες /div.(0,2 div.=9 μοίρες).

phase 2a

ανάλογη περίπτωση διαφοράς φάσεως και των χρωμάτων που συναντάμε και  που εκπέμπονται και λαμβάνονται σε έναν δέκτη είναι…….

IMG_0007abκαι τα οποία μπορούμε να τα απεικονίσουμε (VECTOR) εισάγοντας τα σήματα στους άξονες Χ –Υ. εδω έχουμε  τους παλμούς burst ακριβώς στις 0 μοίρες στο αριστερό οριζόντιο τμήμα του σχήματος, και βλέπουμε την τοποθέτηση των χρωμάτων με διαφορά φάσεως 30 μοιρών το κάθε ένα και με αυστηρή σειρά. το τελευταίο τμήμα των 30 μοιρών βλέπουμε ότι καταλαμβάνεται από τους παλμούς συγχρονισμού, οι οποίοι παλμοί είναι αλληλένδετοι με την σειρά και την διαφορά φάσεως των χρωμάτων. διάφορες ενδιάμεσες αποχρώσεις μπορούν να ληφθουν με την ποσοστιαία πρόσμειξη των χρωμάτων και ασφαλώς με την διαφορά φάσεως που καθορίζει η πρόσμειξη.

για την μέτρηση των αποχρώσεων χρησιμοποιούμε μια γεννήτρια που παράγει τα 10 βασικά χρώματα στους άξονες Χ – Υ και είναι η γνωστή γεννήτρια pattern . τα δέκα βασικά χρώματα με τις αποχρώσεις τους οδηγούνται , τα σήματα Β – Υ  στον άξονα Χ , και το R – X  στον άξονα Υ.

επεκτείνοντας λίγο παραπάνω,… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση σε πολύ μεγάλη ισχύ εκπομπής όπου χρησιμοποιούνται clystron πολύ μεγάλης ισχύος όπου θα πρέπει να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα..sync amp , sync phase , sync depression , sync depression timing , sync balance για την σωστή λειτουργία αλλά και την σωστή απόδοση των χρωμάτων με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις. προσπαθούμε να έχουμε παλμογράφο πολλών καναλιών ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση της διαφοράς των φάσεων, είτε αυτά είναι απλά ημιτονικά σήματα είτε πολυσύνθετα.

και η διαφορά φάσεως σε δίκτυο…..

3 phase aaab

 

 

john micros 

Advertisements