το πολύ μεγάλο κόστος νερού ανά κυβικό μέτρο, οι πολύ υψηλές χρεώσεις, συχνά/πυκνά μας αναγκάζουν στην χρήση γεωτρήσεων τουλάχιστον για το πότισμα του κήπου και για τις δευτερεύουσες εργασίες ακόμη και σε αστικές περιοχές. εκεί που τα πράγματα ξεφεύγουν οικονομικά και παίρνουν δραματικές τιμές είναι σε νησιά όπου το κόστος νερού συναγωνίζεται το εμφιαλωμένο ( με τιμή κυλικείου αεροδρομίου ), εκτός από τον περιορισμό στην κατανάλωση.με την γεώτρηση θα έχουμε το σύστημα άντλησης ……αλλά και τον απαραίτητο πίνακα τροφοδότησης και προστασίας της αντλίας. και η μορφή ενός πίνακα για τέτοια χρήση με όλα τα……παρελκομενα……

DSCN4506α        DSCN4507α 

ο πίνακας πρέπει να είναι τοποθετημένος σε προστατευμένο σημείο και σε στεγανό κουτί μια και περιέχει και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα . απαραίτητο συμπλήρωμα όπως βλέπετε η ύπαρξη ρελεδων ισχύος οι οποίοι επιλέγονται βάση της ισχύος της αντλίας.

DSCN4508α       DSCN4509 

στο βάθος βλέπουμε τα κυκλώματα με πρωταγωνιστή το M74HC16581, ….τους μικροδιακοπτες με τους οποίους επιλέγουμε τις παραμέτρους και ……

από τους μικροδιακοπτες μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέγιστο ρεύμα…..τις επαφές….το cos-φ της αντλίας με τους γνωστούς τρόπους.

DSCN4515 α       DSCN4510 

και το μπλοκ διάγραμμα από το κιβώτιο……

DSCN4512      DSCN4511 

ασφαλώς πρόκειται για τριφασική αντλία , με τριφασική παροχή. η αντλία προστατεύεται ηλεκτρονικά μετρώντας το ρεύμα που την διαρρέει και στην δική μας περίπτωση έχουμε 3,25 Αμπέρ ανά φάση. όταν η αντλία εξαντλήσει το νερό τότε το ρεύμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και ο πίνακας δίνει εντολή για διακοπή της λειτουργίας. η λειτουργία είναι εφικτή μόνο εφ΄ όσον η αντλία καλύπτεται από νερό. ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι πρέπει να κλείνουμε όλες τις τρύπες από την έξοδο των καλωδίων και με προσοχή το κλείσιμο στο υδατοστεγές  καπάκι, γιατί όταν εισχωρήσουν ζουζούνια στο εσωτερικό αποτελούν πολλές φορές βραχυκύκλωμα για τα ηλεκτρονικά μέρη.

η παροχή ρεύματος στην αντλία γίνεται με σύρματα διατομής 4 Χ 2,5 mm . το βάθος της γεώτρησης είναι 75 μέτρα, και χρησιμοποιούμε δίκτυο με ουδετερωση, οπότε το μήκος των καλωδίων παίρνει μεγάλες αποστάσεις, για αυτό και ο πίνακας τοποθετείται κοντά στην γεώτρηση. σε περίπτωση που υπάρχει μεταλλική ανοξείδωτη σωλήνα γεώτρησης θα έχετε και μια πολύ καλή γείωση χρησιμοποιώντας την σωλήνα ως ηλεκτρόδιο γείωσης. σε περίπτωση που είναι πλαστική τότε τοποθετείται γείωση με ηλεκτρόδιο ακριβώς δίπλα από την έξοδο. όταν η γεώτρηση είναι σε ανοικτό χώρο και με μεταλλική σωλήνα να έχετε υπ ΄ όψιν ότι προσελκύουν κεραυνικες εκτονώσεις οπότε ο πίνακας παροχής υποχρεωτικά θα είναι μεταλλικός και ασφαλώς γειωμένος εξωτερικά.

 

john micros

Advertisements