ο υπολογισμός της τάσεως λειτουργίας των εξαρτημάτων θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλες ανοχές όταν πρόκειται για το δίκτυο. όταν η τάση λειτουργίας είναι στα ίδια επίπεδα με την τάση λειτουργίας του πυκνωτή συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα………..

DSCN5724ααα

ο πυκνωτής πρέπει να έχει τάση λειτουργίας κατά 45% μεγαλύτερη από την τάση που εργάζεται.

DSCN5726ααα

μην παραλείπετε ΠΟΤΕ τα μικρά κυκλώματα προστασίας. προσοχή γιατί γίνεται ανάφλεξη των υλικών εάν δεν τηρηθούν ορισμένα μέτρα. σε αυτή την περίπτωση εάν υπήρχε μια αντίσταση 1 ΩΜ /1/2 w εν σειρά με τον πυκνωτή , δεν θα είχαμε ανάφλεξη αλλά απλώς κόψιμο της αντίστασης χωρίς να υπάρξει ανάφλεξη του πυκνωτή .

DSCN5723βββ

ποτέ μην κάνετε οικονομία στην τάση λειτουργίας των πυκνωτών, πάντα σε πολύ μεγαλύτερες τάσεις.

DSCN5726βββ

ο πυκνωτής είχε τιμή και τάση λειτουργίας 330 nF / 250 V και δούλευε στα 230 V  , AC.

 

john micros

Advertisements