η συνδεσμολογία συνδέσεως ενός επιτηρητή τάσεως σε ένα μοτέρ τριφασικής τροφοδοσίας……

DSCN4895bbb

η συνδεσμολογία…….

IMG_0002aaabbb.

ο επιτηρητής τάσεως για την προστασία ενός τριφασικού μοτέρ συνδέεται στην μια φάση του δικτύου  και στον ουδέτερο. Ασφαλώς σε καμιά περίπτωση δεν συνδέουμε το μοτέρ στις επαφές του επιτηρητή αλλά παρεμβάλλεται ρελε καταλλήλου ισχύος, και στην δική μας περίπτωση ρελε των 40 Αμπέρ για μονοφασικό μοτέρ.

οι ρυθμιζόμενες τάσεις κατά τις οποίες δρα ο επιτηρητής απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

IMG_0003aaabbb,

στις κόκκινες διαγραμμίσεις δρα με αποκοπή ο επιτηρητής, και στα όρια τάσεως της πράσινης διαγράμμισης λειτούργει κανονικά. Οι τάσεις χαμηλής και υψηλής αποκοπής καθώς και ο χρόνος επιλέγονται από τους ρυθμιστές, και διαφέρουν σε κάθε περίπτωση.

DSCN4897bbb

Αντ. Γαρδέρης ( ηλεκτρολόγος)

Advertisements