υπολογισμός της πτώσης τάσεως σε δίκτυο και υπολογισμός της διατομής των αγωγών μεταφοράς.

IMG_0001 αγγγγγ

Αντ. Γαρδέρης. ( ηλεκτρολόγος )

Θα πρέπει να συμπληρώσω ορισμένους πίνακες από τις εταιρίες κατασκευών καλωδίων , που μας δίνουν  την πτώση τάσεως για κάθε τύπο καλωδίου…… Ενδεικτικά…..

IMG_0003ggg

ο πρώτος πίνακας αφορά αγωγούς μεγάλης διατομής και ισχύος……

IMG_0004ggg..

αυτός ο πίνακας αφορά συνηθισμένης χρήσεως αγωγούς, και μικρών εντάσεων. ο λόγος που ανεβάζουμε τους πίνακες είναι για να δούμε στα σημεία που έχουν σημειωθεί με κόκκινο ρόμβο την πτώση τάσεως . Θα πρέπει να προσέξουμε ότι η πτώση τάσεως  που μετράται σε mV/m , έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα αμπέρ που διαρρέουν τον αγωγό, πολύ απλά…όσο τραβάμε περισσότερα αμπέρ από έναν συγκεκριμένο αγωγό τόσο αυξάνει η πτώση τάσεως.  Κλασσικό παράδειγμα, κατά την εκκίνηση ενός κινητήρα  έχουμε πολύ μεγάλη πτώση τάσεως….οπότε η πτώση τάσεως σε έναν αγωγό ένιαι ανάλογη στο ρεύμα που τον διαρρέει.

 

john micros

Advertisements