για τον έλεγχο ενός τριφασικού φορτίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επόμενο  κύκλωμα…

IMG_0001 αεδττττοοοτ

ο έλεγχος γίνεται μέσω του μC , που αυξομειώνει κατά βούληση την τάση στο optocoupler , και κατά συνέπεια την τάση στο φορτίο διατηρώντας όμως την διαφορά φάσεως μεταξύ των τριών φάσεων. Θα δώσουμε λίγο προσοχή ότι τα ΜΤΤ40Α08Ν , εκμεταλλεύονται και τις δυο ημιπεριοδους μιας φάσεως.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αντίστοιχα για όλα τα ενεργητικά στοιχεία ανάλογα τις απαιτήσεις μας.

το σχέδιο σε απλή γλώσσα είναι ένα τριφασικό dimmer , το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε και χωρίς την χρήση μC , στην θέση του οποίου μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα τριμμερ 470 ΩΜ , του οποίου ο δρομέας θα μεταβάλλει την τάση από 0-5 βολτ , όση ακριβώς τάση χρειαζόμαστε για την ενεργοποίηση των optocoupler.

 

john micros

Advertisements