Posts from the ‘ΣΧΕΔΙΟ’ Category

μέτρηση συχνότητας με αναλογικό όργανο


μετατροπεας συνεχους_0002αβ 

με αυτή την διάταξη μπορούμε να δούμε σε ένα αναλογικό μικραμπερόμετρο την τιμή της συχνότητας εισόδου.

το σήμα που εφαρμόζουμε στην είσοδο διεγείρει τον μονοσταθη πολυδονητή που σχηματίζεται γύρω απο το χρονοκύκλωμα υψηλής ακρίβειας 7555.  η σωστή λειτουργία αυτού του τμήματος του κυκλώματος εξασφαλίζεται μόνο αν η διάρκεια παλμού του μονοσταθή  είναι μικρότερη από την ημιπερίοδο της συχνότητας πλήρης απόκλισης του οργάνου που είναι 50 ΗΖ. δηλαδή η διάρκεια του παλμού πρέπει να είναι μικρότερη από 10ms  και για την περίπτωση μας η διάρκεια του παλμού είναι 8  ms. το σήμα εξόδου του 7555 έχει αναλογία περιόδου ανάλογη της συχνότητας του σήματος εισόδου. οι παλμοί εξόδου του 7555 ψαλλιδίζονται από το LM336 στα 2,5 Vpp και κατόπιν ολοκληρώνονται από το δικτύωμα  100κ/2,2 uF , για να δημιουργήσουν μια συνεχή τάση , ανάλογα της συχνότητας εισόδου, που οδηγεί το όργανο κινητού πηνίου. το κύκλωμα που σχηματίζουν το LM339 και  BC549  είναι απλώς ένας απλός μετατροπέας τάσης σε ρεύμα. το ενδεικτικό όργανο συνδέεται σαν φορτίο συλλέκτη του BC549.  μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το LM393  το οποίο είναι και ακριβότερο και σωστότερο. για να το ρυθμίσουμε αξιόπιστα μπορούμε να πάρουμε την τάση από έναν μετασχηματιστή χαμηλής (6,3v)  και από το τριμερακι των 47 Κ ρυθμίζουμε ώστε να έχουμε την ένδειξη των 50 ΗΖ. αυτή η συχνότητα του δικτύου έχει μια ανοχή της τάξεως του 1%. βγάζοντας το αναλογικό όργανο και τοποθετώντας στην θέση του μια αντίσταση 1ΚΩ, μπορούμε παράλληλα σε αυτή την αντίσταση να τοποθετήσουμε ψηφιακό όργανο για την μέτρηση με τις αντίστοιχες εκ νέου ρυθμίσεις. μειώνοντας με δικτύωμα την τάση εισόδου του κυκλώματος μπορούμε πολύ εύκολα να παρακολουθούμε την συχνότητα μιας γεννήτριας και την διακύμανση αυτής ανάλογα το φορτίο. νομίζω ότι πολύ εύκολα θα βρείτε και άλλες χρήσεις όπου χρειάζεται η ένδειξη και η τυχόν ενδειξη  διακύμανση μιας συχνότητας.

 

j.m.

μετατροπή τάση σε ρεύμα ca 3140


ἠ μονάδα αυτή μπορεί να κάνει μετατροπή τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών τάσεων,  σε αρνητικά ρεύματα από την γη,και θετικά ρεύματα προς τη γη αντίστοιχα.

είναι ένας μετατροπέας που βασίζεται στη χρήση ενός τελεστικού ενισχυτή και διοχετεύει προς την γη ἣ παίρνει απ’αυτἠ ρεύμα που είναι ανάλογο της τάσης στην είσοδο του.

οδηγηση lm317_0005αβ

όταν στη θέση του Α1 χρησιμοποιηθεί ο τύπος  741/3140  τότε Rv=1K και R =10K, Vin=+10v max, Iout=20mA max, και gm=-1 mS.  φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε μερικές ἣ όλες αυτές τις τιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας χρησιμοποιώντας διαφορετικό τελεστικό ενισχυτή και αλλάζοντας τις τιμές των αντιστάσεων . το μέγιστο ρεύμα εξόδου εξαρτάται πάντα από τον  χρησιμοποιούμενο τελεστικό ενισχυτή. σε περῖπτωση που κάνετε τέτοιες αλλαγές θα σας είναι απαραίτητες οι επόμενες σχέσεις……

σχεσεις 1_0002α

σχεσεις 1_0003α

σχεσεις 1_0004α

αν R^Rv που είναι και η  συνηθισμένη περίπτωση  τότε Io=Ui/Rv.

j.m.

bd 679 φορτιστής ισχύος


44673541a

και ένας ρυθμιζόμενος φορτιστής ικανός να μας δίνει περισσότερο ρεύμα από 1 Α. με αλλαγή του τρανζίστορ με μεγαλύτερης ισχύος μπορούμε να πάρουμε και μεγαλύτερο ρεύμα αρκεί να μας το παρέχει ο μετασχηματιστής μας . οι μόνες αλλαγές που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε μια δίοδο ισχύος στην θέση της 1Ν4001 η οποία να αντέχει τα αμπέρ που θα τραβάτε , και την 1R/5W θα την βάλετε 1R/17W . ένα αμπερόμετρο σε σειρά σας είναι απαραίτητο για την οπτική παρατήρηση του ρεύματος φόρτισης.

j.m.

LM334Z φορτιστής NICAD αργής φόρτισης


L200_0008a

το LM334Z μπορεί να παράγει σταθερό ρεύμα, οποιοδήποτε ρεύμα μεταξύ 1μΑ έως 10 mΑ , και μπορεί να παρθεί με μια είσοδο από 1 βολτ έως 40 βολτ. αν αυτό χρησιμοποιηθεί αντί για την αντίσταση σε ένα κύκλωμα χρονισμού ,παρέχοντας σταθερό ρεύμα , μπορούν να παραχθουν good tamp. 

L200_0007a

μπορεί να κάνει αργή φόρτιση σε NICAD, ακόμη και σε τύπο κουμπιού. το ρεύμα φόρτισης υπολογίζεται από τους πιο πάνω τύπους.

j.m.

BD139-BD140 + / –15V Σταθεροποίηση


ΨΗΦΙΑΚΟς ΕΛΕΓΧΟΣ_0005abcd

το τροφοδοτικό αυτό είναι διπλό, δηλαδή μας δίνει θετικές και αρνητικές τάσεις σταθεροποιημένες οι οποίες τάσεις εξαρτώνται από την τιμή της ζενερ. ανάλογα την τιμή της ζενερ θα είναι και η τάση της εξόδου. επειδή ίσως χρειάζεστε διαφορετική τάση από αυτή που δίνουμε , αλλάζοντας τις ζενερ στην τάση που θέλετε , π.χ. 9,1 βολτ ζενερ στην έξοδο θα έχετε σταθεροποιημένη τάση 9 βολτ. προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τάση εισόδου ώστε να μην είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ως προς την τάση εξόδου, διότι τότε καταναλώνεται επάνω στο τρανζίστορ υπό μορφή θερμότητας, δηλαδή για μια τάση εξόδου 9,1 βολτ επιλέγουμε μια τάση λογική τάση εισόδου έως 15 βολτ. επίσης δεν έχουμε κανένα περιορισμό στο να επιλέξουμε κάποιο άλλο τρανζίστορ μεγαλύτερης ισχύος ώστε να πάρουμε και μεγαλύτερο ρεύμα, εάν φυσικά μας το δίνει ο μετασχηματιστής μας. η ψυκτρα και για τα δυο τρανζίστορ είναι απαραίτητη και οι συλλέκτες πρέπει να είναι μονωμένοι με ειδική μικα ανάλογα το τρανζίστορ.

j.m.

Διαιρέτης συχνότητας 02ΗΖ…..100ΚΗΖ


διαιρεση συχνοτητος συχνομετρο_0004AΒΓ

Η ευαισθησία εισόδου είναι 10 mV rms και μετρά μέχρι  100ΚΗΖ. το ρεύμα ηρεμίας είναι 4 mA και λειτουργεί σωστά από τάση τροφοδοσίας 5 V. στην είσοδο του κυκλώματος υπάρχει προστασία μέχρι τα 300 βολτ. ο 100 pF βελτιώνει την απόδοση στις υψηλότερες συχνότητες. οι αντιπαράλληλες δίοδοι 1Ν4148 προστατεύουν το FEET απο τυχόν επικίνδυνες αιχμές της τάσεως εισόδου.  το BF256 λειτουργεί σαν απομονωτής και οδηγεί το schmitt trigger  του 1/2 LM393 του οποίου η υστέρηση έχει κρατηθεί σκοπίμως μόλις στα 19mV για να μην χάσουμε την ευαισθησία μας. η έξοδος από το 1/2  LM393 συνδέεται απ΄ευθειας  στο 4518 και ακολουθούν οι τρις [3] υποδεκαπλασιαστες συχνότητας  1Β,2Α,2Β.

ριξτε μια ματια σε……      http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4518B.pdf.   και….  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4520b-mil.pdf   και…..  http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26910/TI/CD4518.html

j.m.

ενεργός τιμή rMS


ενεργός τιμή……root-mean-sguare, εννοούμε την μέτρηση μιας εναλλασσόμενης τάσης και την μέτρηση αυτής από κορυφή σε κορυφή . 

η ενεργός τιμή μιας εναλλασσόμενης τάσης V στα άκρα μιας αντίστασης R ισούται με την συνεχή τάση που προκαλεί την ίδια στάθμη κατανάλωσης ισχύος στην R.

τιμη RMS_0002A

τα συνήθη όργανα κινητού πηνίου μας μετρούν την μέση τιμή  της ανορθωμένης τάσης εισόδου και είναι βαθμονομημένα σε τάσεις RMS, γι΄αυτο και η κλίμακα τους είναι λογαριθμική , επί πλέον ισχύει μόνο για ημιτονικες τάσεις. με το εν λογω κύκλωμα οι τάσεις που εφαρμόζονται στην είσοδο , μετατρέπονται αναλογικά σε συνεχές ρεύμα και εφαρμόζεται στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή. το CA3140  δουλεύει σαν απομoνωτής και έχει χαμηλή αντίσταση εισόδου , η δε εσωτερική σύνθετος  αντίσταση εξόδου είναι της τάξεως των 25ΚΩΜ , επάνω σε μια εσωτερική αντίσταση ακριβείας που υπάρχει στο ολοκληρωμένο. 

τιμη RMS_0001A                                                                                                                                                              οι δίοδοι που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο είναι για την προστασία του ολοκληρωμένου, ώστε να μην δεχτεί τάσεις μεγαλύτερες από την τάση τροφοδοσίας του. στην είσοδο υπάρχει και ένας εξασθενητής 1/1 και 1/10 για την μέτρηση υψηλοτέρων τάσεων. θα συμπληρώσω ακόμη και έναν εξασθενητή για τάσεις μέχρι 600 βολτ. ο πυκνωτής με τον διακόπτη που υπάρχει στην είσοδο είναι για να κόβει τις συνεχείς συνιστώσες από το σήμα που εφαρμόζεται ώστε αυτό να μην εμφανιστεί στην είσοδο του μετατροπέα.η αρχική ρύθμιση του οργάνου γίνεται με μια ήδη γνωστή τάση και ρυθμίζεται από το τριμμερ των 100Κ για την σωστή ένδειξη απεικόνισης του οργάνου. στην έξοδο μπορούμε να συνδέσουμε και ψηφιακό πολύμετρο για την μέτρηση της τάσεως αν και εγώ το αποφεύγω γιατί έχουν μεγάλη καθυστέρηση στην απεικόνιση των τάσεων, ενώ στην βελόνα του αναλογικού βλέπουμε και την παραμικρότερη μεταβολή της τάσεως. στα πιν τροφοδοσίας του ολοκληρωμένου καλό θα ήταν να τοποθετηθούν δυο πυκνωτές απόζευξης , τιμής 100nF για να αποφύγουμε περίεργες καταστάσεις. επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί εάν μετράμε υψηλές τάσεις στον τρόπο σύνδεσης της εισόδου , ώστε να μην έχουμε την φάση στην γείωση, τοποθετώντας όμως το κύκλωμα σε πλαστικό κουτί αποφεύγουμε την οποιαδήποτε επαφή με το κοινό μείον.  ρίξτε μια ματιά στα σχέδια και τις παραμέτρους των κατασκευαστών………….  βιβλια 1    

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/intersil/fn957.pdf            

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/analogdevices/AD536AKH+.pdf       και το τυπωμένο για την κατασκευή………..

τιμη RMS_0003A η μεγίστη επιτρεπόμενη τάση από κορυφή σε κορυφή για το AD536J πρέπει να είναι όση και η τάση τροφοδοσίας αυτού, αλλά καλύτερα διαβάστε τα PDF των κατασκευαστών.

j.m.