Posts from the ‘ΣΧΕΔΙΟ’ Category

2N5397 250MHZ


amplifier 100mc7abcdez

ένα τυπικό κύκλωμα για τους 250 ΜΗΖ γειωμένου gate. αλλάζοντας τις τιμές των πηνίων μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε τους 830 ΜΗΖ. καλό θα ήταν όταν γίνονται κατασκευές σε αυτές τις συχνότητες να υπάρχει και κάποιος αναλυτής φάσματος για να έχουμε οπτική αλλά και σωστή απεικόνιση της απόδοσης του κυκλώματος.

TEKTRONIX 2782  100HZ-33GHZ

j.m.

2n4416 amplifier


amplifier 100mc6α

τα στοιχεία για τους 100 ΜΗΖ…..

amplifier 100mc4α

και για τους 400 ΜΗΖ. και τα δυο κυκλώματα είναι πανομοιότυπα , ανάλογα την συχνότητα το μόνο που αλλάζει είναι οι τιμές των παθητικών εξαρτημάτων. το εξωτερικό κέλυφος του τρανζίστορ γειώνεται επάνω στην θωράκιση που υπάρχει μεταξύ GATE και SOURCE , και αυτό αποτελεί και μια ιδεώδη ψύκτρα για την ψύξη του τρανζίστορ . το όλο κύκλωμα έχει πολύ σταθερή λειτουργία ανεξάρτητα από την συχνότητα λειτουργίας. η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι 15 βολτ. σε αυτή την τάση ρυθμίζουμε την πόλωση (χωρίς σήμα στην είσοδο) ώστε το ρεύμα που διαρρέει το DRAIN να είναι περίπου 15 mA.το ρυθμιζόμενο πηνίο είναι τυλιγμένο σε τούμπο 4 mm που έχει στο κέντρο φερρίτη με βόλτες που αυξομειώνει την απόσταση του από το κέντρο του πηνίου. το ίδιο κύκλωμα και ο τρόπος κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερης ισχύος FET.

 

j.m.

BF 247 amplifier 450 ΜΗΖ


amplifier 100mc5αb

ένας ενισχυτής με  BF247 σε σύνδεση cascode , για τους 450 ΜΗΖ πολύ μεγάλου εύρους.

το πηνίο L1 ρυθμίζεται στην μέγιστη συχνότητα με τον πυκνωτή στα 30 pF, και το L2 στη μέγιστη συχνότητα με τον πυκνωτή στα 20 pF.

τα πηνία επιλέγονται στην συχνότητα που θέλουμε να δουλέψουμε τον ενισχυτή. ο πυκνωτής 1 pF που ενώνετε στο gate και είναι γειωμένος απλώς παραλληλίζεται με τον ακροδέκτη και είναι ένα παράλληλο συντονισμένο κύκλωμα με το ¨μήκος¨ του ακροδέκτη που συμπεριφέρεται σαν πηνίο σε αυτές τις συχνότητες.

j.m.J

VMP 12 VMOS 40W AMPLIFIER


26-1-2014 4;27;45 μμ5αΒΓΔ

26-1-2014 4;27;45 μμ3αb

συνέχεια σε λίγο……

j.m.

LM317 THOMSON @ THALES


ψάχνοντας για κάτι άλλο  έπεσα πάνω σε ένα κύκλωμα ρυθμιστή και περιοριστή ρεύματος με το LM317. ένα κύκλωμα που πολλοί χρειάζονται όσοι χρησιμοποιούν ένα LM317 για την ρύθμιση της τάσεως , και προσθέτοντας άλλο ένα σε “σειρά” μπορούν να κάνουν και ρύθμιση του ρεύματος η αν θέλετε προστασία του τροφοδοτικού και του σταθεροποιητή από μεγάλα ρεύματα. μεταφέρω ακριβώς ολόκληρη την σελίδα της THOMSON   η της  THALES όπως ονομάστηκε αργότερα.tomson 2a

όπως θα βλέπετε χρειάζονται και δυο FET καθώς και μια αρνητική τάση των 10 βολτ ,έναντι των απλών κυκλωμάτων που έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα. την τάση αυτή μπορούμε να την πάρουμε με μια γέφυρα ξεχωριστή από τον ίδιο μετασχηματιστή και την ανορθωμένη τάση να την οδηγήσουμε σε ένα 7910 για να έχουμε τα –10 βολτ που χρειαζόμαστε. ακόμη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν έξτρα μετασχηματιστή από ένα ραδιόφωνο μπαταρίας ρεύματος 220/6V 50 mA και αφού κάνουμε ανόρθωση και εξομάλυνση να πάρουμε περίπου 10 βολτ. είναι ένα πολύ απλό κύκλωμα που ίσως πρέπει να κατασκευαστεί σε όσους έχουν παρόμοια τροφοδοτικά τα οποία δεν έχουν κάποιο περιοριστή ρεύματος. ο ίδιος ο περιοριστής ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κυκλώματα που δεν υπάρχει η ρύθμιση ρεύματος. η αντίσταση R1 είναι αυτή που μας δίνει , ανάλογα την τιμή της και το μέγιστο ρεύμα που θα μας δίνει το ολοκληρωμένο. μην υπερβαίνεται τις τάσεις και τα ρεύματα που δίνει ο κατασκευαστής.

 

 

tomson 2 g χρησιμοποιήστε μεγάλες και κατάλληλες ψύκτρες και για τα δυο ολοκληρωμένα.Εάν χρησιμοποιήσετε  μια μεγάλη ψήκτρα και για τα δυο φροντίστε να τοποθετήσετε μικες και μονωτικές ροδέλες και στα δυο, ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να συνδέονται ηλεκτρικά οι γειώσεις των ολοκληρωμένων μια και θα βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού.Τα fet  δεν είναι κρίσιμα μπορούν να τοποθετηθούν και αντίστοιχα.προσοχή θα δώσετε στην συνδεσμολογία των FET ,μην τα βάλετε ανάποδα. συνδέστε το κατάλληλο πιν στην τάση των –10 βολτ.

LM317 11A

όπως αναφέρεται και πιο πάνω ,βάζοντας τις 2 διόδους και το fet μπορείτε να ρυθμίσετε την τάση από 0 έως 25 βολτ.

j.m.

χρονοδιακόπτης παύσεως


IMG_0002λη

η λειτουργία του κυκλώματος κατανοείται εύκολα αν παρακολουθήσουμε τι κάνει όταν ενεργοποιεί τις άλλες συσκευές και όταν έχει περάσει πλέον ο χρόνος λειτουργίας του. είναι ένας χρονοδιακόπτης παύσεως λειτουργίας για συσκευές όπως είναι τα κολλητήρια , τα όργανα μετρήσεων κ.α. , τα οποία συνήθως ξεχνάμε στην πρίζα και δουλεύουν για μέρες χωρίς να υπάρχει κάποιος στον χώρο, αλλά και  χωρίς να αποκλείουμε και την οποιαδήποτε άλλη χρήση του κυκλώματος εκεί που θέλουμε παύση τροφοδοσίας η έναρξη τροφοδοσίας μετά από ένα χρονικό διάστημα το οποίο επιλέγουμε εμείς. η επιλογή της έναρξης της τροφοδοσίας η της διακοπής γίνεται επιλέγοντας τις κατάλληλες επαφές του ρελε. σχεδόν αμέσως μόλις πιεστεί ο Δ κλείνουν οι επαφές του ρελε και ενεργοποιούν τον μετασχηματιστή  τροφοδοσίας και και κατά επέκταση και τις συσκευές που συνδέονται στις πρίζες τάσης δικτύου.αυτό γίνεται επειδή η αρχική τάση τροφοδοσίας των 12 βολτ στο κύκλωμα μηδενίζει τον ταλαντωτή ἄπαριθμητη του 4060 και το R/S φλιπ φλοπ 1 και 2 του 4001 παρέχοντας έναν σύντομο παλμό λογικού 1 στην ένωση των 1Μ και 10nF.οι έξοδοι των 1 και 3 του 4001 γίνονται αντίστοιχα σε λογικό 1 και 0, και το BC557 ενεργοποιεί τον ρελε. έχουμε δηλαδή αυτόματη συγκράτηση του ρελε κατά την ενεργοποίηση του κυκλώματος. μετά τον μηδενισμό του το 4060 αρχίζει να μετρά τους παλμούς συχνότητας περίπου 2 ΗΖ που παράγονται στον εσωτερικό ταλαντωτή του .το LED τότε αρχίζει να ανάβει δείχνοντας ότι έχει αρχίσει και γίνεται απαρίθμηση. ο διακόπτης Β μπορεί να σταματήσει μόνιμα την λειτουργία του 4060 και τότε το LED ανάβει συνέχεια. σε αυτό το LED έχουμε απεικόνιση τριών καταστάσεων, όταν ο χρονοδιακόπτης λειτούργει αναβοσβήνει, όταν ο χρονοδιακόπτης είναι σε διακοπή είναι σβηστό, και όταν ο χρονοδιακόπτης είναι σταματημένος αλλά οι συσκευές μας λειτουργούν ανάβει συνέχεια. για όσο χρόνο η έξοδος του 4060  Q12 του απαριθμητή παραμένει σε λογικό 0 η τάση συλλέκτη του BC547 που αναστρέφει το σήμα της εξόδου Q5 απαγορεύει μέσω της πύλης 3 την αποκοπή του τρανζίστορ BC547 με συνέπεια να απαγορεύει την αποδιέγερση του ρελε.

IMG_0004αβγ

ο χρόνος που λειτουργεί καθορίζονται από τα στοιχεία 470nF,470K στα πιν 9,10 του 4060. αλλάζοντας τις τιμές αυτών αυξομειώνουμε και τον χρόνο προσαρμόζοντας τον στις απαιτήσεις μας. μετά από 34 λεπτά από τότε που μηδενιστήκαν το 4060 και οι πύλες 1,2 η έξοδος Q12γινεται θετική διεγείροντας το φλιπ φλοπ 1,2 του 4001. η έξοδος τώρα της πύλης 1 πηγαίνει σε λογικό 0 και ο ρελες συγκρατείται τώρα από το BC557 που άγει αφού η άλλη είσοδος της πύλης 3 παραμένει σε λογικο1, δηλαδή η έξοδος Q5 παραμένει ακόμη σε λογικό 0. σε αυτήν την κατάσταση ο βομβητής ηχεί διακοπτόμενα με ρυθμό 2ΗΖ επειδή το bc547 οδηγείτε από την πύλη 4 που δέχεται λογικό 0 και στις δυο εισόδους της. αυτή είναι η ειδοποίηση που παίρνουμε ότι μας απομένουν 15 δευτερόλεπτα για να πατήσουμε εκ νέου το μπουτον Α για να συνεχιστεί η παράταση λειτουργίας του κυκλώματος για άλλα 34 λεπτά. αν ΔΕΝ πιέσουμε το μπουτον Α όποτε ο χρονοδιακόπτης δεν μηδενίζεται η πύλη 3 αποκοβει το BC557 αποδιεγειροντας τον ρελε διακόπτοντας την τροφοδοσία του BC547 και των συσκευών που ελέγχει ο χρονοδιακόπτης. αν πατήσετε το μπουτον C διακόπτουμε την λειτουργία του κυκλώματος πριν από το πέρας του χρονικού ορίου των 34 λεπτών.το όλο κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν διακόπτης κλιμακοστασίου, προσθέτοντας απλώς πολλά μπουτον A σε παράλληλη διάταξη.

j.m.

VMP4 VMOS 40-180 MHZ 12 W


26-1-2014 4;27;45 μμ1α

ένα λινεαρ από τους 40 έως τους 180 ΜΗΖ

τα πλήρη στοιχεία από τον κατασκευαστή……

 

http://www.datasheetarchive.com/VMP4-datasheet.html   

το LT αποτελείται από 20 διπλές σπείρες Νο 26 σε πυρήνα  50-6.  στα 28 βολτ θα σας δώσει γύρω στα 20 βαττ μια και εμείς το δουλεύουμε σε χαμηλότερη τάση. κρίσιμα σημεία στην όλη κατασκευή δεν υπάρχουν εκτός όσων ισχύουν για τις κατασκευές σε κυκλώματα RF.

vmp 4

j.m.