Posts from the ‘ΣΧΕΔΙΟ’ Category

βελτιωμένη σταθεροποίηση BD 140


για την σταθεροποίηση μιας τάσεως συνήθως χρησιμοποιούμε  σταθεροποιητές τριών ακίδων. η διαφορά της τάσεως εισόδου εξόδου στον σταθεροποιητή πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριών βολτ για να έχουμε σταθεροποίηση. στην περίπτωση που οι τάσεις εισόδου / εξόδου είναι περίπου ίσιες τότε θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα ανάλογο κύκλωμα με ημιαγωγούς…….βελτιωμενο τροφοδοτικο_0001abc

τοποθετούμε ένα BD140 σε σειρά σε διάταξη κοινού εκπομπου.για να προστατέψουμε το κύκλωμα μας από βραχυκύκλωμα της εξόδου  τοποθετούμε επί πλέον  τα δυο BC547 για να έχουμε πλήρη προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος . τα δυο αυτά τρανζίστορ αποτελούν έναν διαφορικό ενισχυτή. η διάταξη αυτή εξασφαλίζει ότι η τάση στην 2,2κ  και  2,2κ θα είναι ιση με την τάση στην κάθοδο της zener. το BD140 έχει μια συγκεκριμένη ενίσχυση ρεύματος , το τρανζίστορ όμως που είναι συνδεδεμένο στην βάση του μπορεί να δώσει μόνο ρεύμα βάσης όσο του επιτρέπει η 390 ΩΜ .η πτώση τάσεως στα άκρα της έχει την μέγιστη τιμή της τάσεως ζενερ μείον την πτώση τάσης βάσης εκπομπου του BC547 που είναι περίπου 4 βολτ. επομένως το  μέγιστο ρεύμα μέσα από την 390 ΩΜ  θα είναι 11 mA , και έτσι υποθέτοντας ότι το BD140 έχει ενίσχυση ρεύματος 50 το δε μέγιστο ρεύμα  εξόδου είναι 0,55Α. Η τάση εξόδου μπορεί να επιλεγεί από την σχέση….

U=Uz (2,2κ+2,2κ)/2,2κ     τάση ζενερ

η αντίσταση 390ΩΜ προσαρμόζεται με την ενίσχυση ρεύματος του χρησιμοποιούμενου τρανζίστορ. η μέγιστη κατανάλωση ενός καλά ψυχόμενου τρανζίστορ BD140  είναι της τάξεως των 5 W.

J

μίκτης και προενισχυτής


ένας μίκτης με πολύ μικρό θόρυβο και μεγάλη δυναμική περιοχή.

μικτης ...προενισχυτης

επειδή συνήθως χρησιμοποιούμε τυποποιημένους μίκτες με αναστρέφοντες τελεστικούς ενισχυτές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο θόρυβο για μεγάλα σήματα , αυτός ο μίκτης/προενισχυτης είναι μια πολύ καλύτερη λύση που ταυτόχρονα μας κάνει και άριστη προσαρμογή των αντιστάσεων εισόδου του τελικού ενισχυτή. χρησιμοποιώντας απομονωτές στις εισόδους και φτιάχνοντας έναν τελεστικό ενισχυτή με τρανζίστορ καλής ποιότητας  και έτσι έχουμε άριστα αποτελέσματα. τα τρανζίστορ είναι υψηλών ραδιοσυχνοτήτων για να έχουμε χαμηλότερο θόρυβο και πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης. η απόκριση συχνότητας είναι 10ΗΖ έως 80.000 ΗΖ (-3db) , η παραμόρφωση της τρίτης αρμονικής είναι μικρότερη από 0,03% , για σήμα εξόδου 10 Vpp και ο λόγος σήματος προς θόρυβο 100db.το μέγιστο σήμα που παίρνουμε στην έξοδο με αντίσταση φορτίου 470 ΩΜ είναι 13 βολτ και εάν είναι η αντίσταση φορτίου μεγαλύτερη θα έχουμε και μεγαλύτερη τάση. προσέξτε το σημείο Α που σημειώνουμε, στην βάση του δεύτερου BF494, εκεί διακόπτουμε την βάση και τοποθετούμε ένα τρίμμερ 47ΚΩ ,εάν θέλουμε να μηδενίσουμε την εκτροπή της τάσεως εξόδου.επίσης στην βάση συνδέουμε έναν ηλεκτρολυτικό 1μF/63V για να κάνουμε απόζευξη. εάν τα τρανζίστορ είναι αρίστης ποιότητας και ιδίου hfe, τότε δεν χρειάζεται.

Untitled-Duplicated-01

στο σημείο Α συνδέουμε την μια πηγή μας π.χ. CD, και φτιάχνοντας πολλά ίδια κυκλώματα εισόδου για διαφορετικές πηγές τα συνδέουμε στα αντίστοιχα σημεία Β,Γ,Δ, κλπ, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ρύθμιση της έντασης της εισόδου κάθε πηγής αλλά ταυτόχρονα και έναν μίκτη αξιώσεων για διαφορετικά σήματα εισόδου και  διαφορετικών συνθέτων αντιστάσεων. δηλαδή πρέπει να κατασκευάσετε τόσους μίκτες όσες είναι και οι συσκευές σας.το ρεύμα που απαιτείται και για τα δυο κανάλια με 6 μίκτες δεν υπερβαίνει τα 250 mA

J

2N5397 250MHZ


amplifier 100mc7abcdez

ένα τυπικό κύκλωμα για τους 250 ΜΗΖ γειωμένου gate. αλλάζοντας τις τιμές των πηνίων μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε τους 830 ΜΗΖ. καλό θα ήταν όταν γίνονται κατασκευές σε αυτές τις συχνότητες να υπάρχει και κάποιος αναλυτής φάσματος για να έχουμε οπτική αλλά και σωστή απεικόνιση της απόδοσης του κυκλώματος.

TEKTRONIX 2782  100HZ-33GHZ

j.m.

2n4416 amplifier


amplifier 100mc6α

τα στοιχεία για τους 100 ΜΗΖ…..

amplifier 100mc4α

και για τους 400 ΜΗΖ. και τα δυο κυκλώματα είναι πανομοιότυπα , ανάλογα την συχνότητα το μόνο που αλλάζει είναι οι τιμές των παθητικών εξαρτημάτων. το εξωτερικό κέλυφος του τρανζίστορ γειώνεται επάνω στην θωράκιση που υπάρχει μεταξύ GATE και SOURCE , και αυτό αποτελεί και μια ιδεώδη ψύκτρα για την ψύξη του τρανζίστορ . το όλο κύκλωμα έχει πολύ σταθερή λειτουργία ανεξάρτητα από την συχνότητα λειτουργίας. η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι 15 βολτ. σε αυτή την τάση ρυθμίζουμε την πόλωση (χωρίς σήμα στην είσοδο) ώστε το ρεύμα που διαρρέει το DRAIN να είναι περίπου 15 mA.το ρυθμιζόμενο πηνίο είναι τυλιγμένο σε τούμπο 4 mm που έχει στο κέντρο φερρίτη με βόλτες που αυξομειώνει την απόσταση του από το κέντρο του πηνίου. το ίδιο κύκλωμα και ο τρόπος κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερης ισχύος FET.

 

j.m.

BF 247 amplifier 450 ΜΗΖ


amplifier 100mc5αb

ένας ενισχυτής με  BF247 σε σύνδεση cascode , για τους 450 ΜΗΖ πολύ μεγάλου εύρους.

το πηνίο L1 ρυθμίζεται στην μέγιστη συχνότητα με τον πυκνωτή στα 30 pF, και το L2 στη μέγιστη συχνότητα με τον πυκνωτή στα 20 pF.

τα πηνία επιλέγονται στην συχνότητα που θέλουμε να δουλέψουμε τον ενισχυτή. ο πυκνωτής 1 pF που ενώνετε στο gate και είναι γειωμένος απλώς παραλληλίζεται με τον ακροδέκτη και είναι ένα παράλληλο συντονισμένο κύκλωμα με το ¨μήκος¨ του ακροδέκτη που συμπεριφέρεται σαν πηνίο σε αυτές τις συχνότητες.

j.m.J

VMP 12 VMOS 40W AMPLIFIER


26-1-2014 4;27;45 μμ5αΒΓΔ

26-1-2014 4;27;45 μμ3αb

συνέχεια σε λίγο……

j.m.

LM317 THOMSON @ THALES


ψάχνοντας για κάτι άλλο  έπεσα πάνω σε ένα κύκλωμα ρυθμιστή και περιοριστή ρεύματος με το LM317. ένα κύκλωμα που πολλοί χρειάζονται όσοι χρησιμοποιούν ένα LM317 για την ρύθμιση της τάσεως , και προσθέτοντας άλλο ένα σε “σειρά” μπορούν να κάνουν και ρύθμιση του ρεύματος η αν θέλετε προστασία του τροφοδοτικού και του σταθεροποιητή από μεγάλα ρεύματα. μεταφέρω ακριβώς ολόκληρη την σελίδα της THOMSON   η της  THALES όπως ονομάστηκε αργότερα.tomson 2a

όπως θα βλέπετε χρειάζονται και δυο FET καθώς και μια αρνητική τάση των 10 βολτ ,έναντι των απλών κυκλωμάτων που έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα. την τάση αυτή μπορούμε να την πάρουμε με μια γέφυρα ξεχωριστή από τον ίδιο μετασχηματιστή και την ανορθωμένη τάση να την οδηγήσουμε σε ένα 7910 για να έχουμε τα –10 βολτ που χρειαζόμαστε. ακόμη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν έξτρα μετασχηματιστή από ένα ραδιόφωνο μπαταρίας ρεύματος 220/6V 50 mA και αφού κάνουμε ανόρθωση και εξομάλυνση να πάρουμε περίπου 10 βολτ. είναι ένα πολύ απλό κύκλωμα που ίσως πρέπει να κατασκευαστεί σε όσους έχουν παρόμοια τροφοδοτικά τα οποία δεν έχουν κάποιο περιοριστή ρεύματος. ο ίδιος ο περιοριστής ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κυκλώματα που δεν υπάρχει η ρύθμιση ρεύματος. η αντίσταση R1 είναι αυτή που μας δίνει , ανάλογα την τιμή της και το μέγιστο ρεύμα που θα μας δίνει το ολοκληρωμένο. μην υπερβαίνεται τις τάσεις και τα ρεύματα που δίνει ο κατασκευαστής.

 

 

tomson 2 g χρησιμοποιήστε μεγάλες και κατάλληλες ψύκτρες και για τα δυο ολοκληρωμένα.Εάν χρησιμοποιήσετε  μια μεγάλη ψήκτρα και για τα δυο φροντίστε να τοποθετήσετε μικες και μονωτικές ροδέλες και στα δυο, ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να συνδέονται ηλεκτρικά οι γειώσεις των ολοκληρωμένων μια και θα βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού.Τα fet  δεν είναι κρίσιμα μπορούν να τοποθετηθούν και αντίστοιχα.προσοχή θα δώσετε στην συνδεσμολογία των FET ,μην τα βάλετε ανάποδα. συνδέστε το κατάλληλο πιν στην τάση των –10 βολτ.

LM317 11A

όπως αναφέρεται και πιο πάνω ,βάζοντας τις 2 διόδους και το fet μπορείτε να ρυθμίσετε την τάση από 0 έως 25 βολτ.

j.m.