Posts from the ‘ΣΧΕΔΙΟ’ Category

sHF-0189 ALGaAs/GaAS HFET


πολλές φορές σε κατασκευαστικό επίπεδο δεν ξέρουμε τι υπάρχει, τι βγήκε, που υπάρχει,πως θα υλοποιήσουμε ένα κύκλωμα, αν είναι εύκολα προσβασιμο,…..αν…..αν….αν….

αφορμή  σε μια υλοποίηση ενός κυκλώματος για τους 2,5 GHZ στάθηκε ενα e-mail  σε μορφή pdf που έλαβα από RFMD.   http://www.RFMD.com

είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε σε συχνότητες μερικών GHZ, το πως θα αυξήσουμε την ισχύ , η πλακέτα που θα χρησιμοποιήσουμε , τα πηνία μας, αλλά και οι διαθέσιμες επιλογές στην εξεύρεση ενός ημιαγωγού. είναι δύσκολο να “παίζεις” σε οριακές τιμές ισχύος που δεν σε εξυπηρετούν και σου δημιουργούν ένα κάρο προβλήματα λήψεως…… για να πάμε από τα 25mW σε 500 mW μια λύση είναι και το SHF-0189 στην τιμή τάσεως τροφοδοσίας των 8 βολτ.

επειδή δεν θα βρείτε ολόκληρο το pdf , αλλά και δεν είναι εύκολο να γίνει περιγραφή του όλου κυκλώματος γιατί χρειάζονται πολλές ώρες που λείπουν από όλους μας , ανοίξτε το pdf που παραθέτω για πλήρεις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

http://www.rfmd.com/CS/Documents/SHF-0189%28Z%29_AN-031_SHF-0189_Application_Circuits_%28incl._900,_1960,_2140,_and_2450_MHz%29.pdf

θα έχετε ολόκληρο το κύκλωμα σε 5 στάδια κατασκευής από τους 900 ΜΗΖ έως τους 2,5 GHZ με τις αντίστοιχες τιμές των υλικών για κάθε μια συχνότητα.

j.m.

eL 84 2 X 3 WATT


IMενισχυτης 2 χ10 βαττ_0005abcd

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

κατανάλωση ρεύματος 70 VA

ισχύς εξόδου  2Χ3 βατ

ευαισθησία εισόδων

μικρόφωνο 30 μιλιβολτ ενεργού τιμής στον 1ΚΗΖ

CD 300mV  στους 1ΚΗΖ

TUNER  300mV στους 1ΚΗΖ

καμπύλη αποκρίσεως 22ΗΖ…..25ΚΗΖ με προσέγγιση 1db

εξασθένηση υψηλών 12db στους 12ΚΗΖ

ενίσχυση υψηλών 12db στους 10 ΚΗΖ

ενίσχυση μπάσων 13,5 db στους 70 ΗΖ

στάθμη θορύβου –60db

διαφωνία καναλιών – 50db

 

IMενισχυτης 2 χ10 βαττ_0002 ab

IMενισχυτης 2 χ10 βαττ_0015α

 

j.m.

δοκιμαστής zener


δοκιμαστης zener ab

σε πολλούς από εμάς θα έχει συμβεί να έχουμε βρεθεί στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε μια zener από την αποθήκη μας , και ενώ έχουμε πάρα πολλές να μην μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε είτε γιατί έχουν σβηστεί  τα νούμερα είτε απλώς δεν υπήρχαν .για να βρούμε σε τι τάση σταθεροποιούν κατασκευάζουμε το παραπάνω πολύ απλό κύκλωμα.

πατώντας το μπουτον στέλνουμε ένα ρεύμα στην δίοδο, και βλέπουμε σε τι τάση σταθεροποιεί. το τρανζίστορ σταθεροποιεί το ρεύμα στα 10mA ανεξάρτητα από την τάση ζενερ.η τάση που σταθεροποιεί η zener την βλέπουμε στο βολτόμετρο μας. τιμές μέχρι 34 βολτ μπορούμε να τις ελέγξουμε με πλήρη αξιοπιστία με αυτό το κύκλωμα . σε περίπτωση που παίρνεται πολύ χαμηλή ένδειξη στο όργανο π.χ. 0,9 βολτ τότε έχετε βάλει την δίοδο ανάποδα και απλώς αλλάζεται την φορά της.ετσι βλέπετε και μαρκάρετε και την πολικότητα της διόδου..βραχυκυκλωμένη zener όπως και να την βάλουμε θα μας δίνει ελάχιστη έως καθόλου τάση.το τρανζίστορ δεν είναι κρίσιμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο αντίστοιχο.

j.m.

ecl 86 2X3 watt amplifier


ενισχυτης 2Χ3 βαττ_0002abcΔ

 

ενισχυτης 2Χ3 βαττ_0002as

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Κατανάλωση  50VA

Διαμορφωμένη ισχύς    2Χ3 βατ με 0,5 % παραμόρφωση στους 1ΚΗΖ

Ευαισθησία  α εισόδου 300 mV και β εισόδου  600mV

Καμπύλη αποκρίσεως 50 ΗΖ έως 20 ΚΗΖ +/- 1 db στα 3 βατ.

απόσβεση υψηλών τόνων  12 db στους 6ΚΗΖ

ενίσχυση χαμηλών τόνων  13db στους 50 ΗΖ

Στάθμη θορύβου βάθους  -70 db

διαφωνία καναλιών –36db.

στην έξοδο θα προσέξετε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την αναστροφή φάσεως του πηνίου σε σχέση με το άλλο, ώστε και τα δυο να βρίσκονται εν φασει ,συνθήκη απαραίτητη για να επιτυγχάνεται η στερεοφωνική αίσθηση.

J.M καρτα 2

βελτιωμένη σταθεροποίηση BD 140


για την σταθεροποίηση μιας τάσεως συνήθως χρησιμοποιούμε  σταθεροποιητές τριών ακίδων. η διαφορά της τάσεως εισόδου εξόδου στον σταθεροποιητή πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριών βολτ για να έχουμε σταθεροποίηση. στην περίπτωση που οι τάσεις εισόδου / εξόδου είναι περίπου ίσιες τότε θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα ανάλογο κύκλωμα με ημιαγωγούς…….βελτιωμενο τροφοδοτικο_0001abc

τοποθετούμε ένα BD140 σε σειρά σε διάταξη κοινού εκπομπου.για να προστατέψουμε το κύκλωμα μας από βραχυκύκλωμα της εξόδου  τοποθετούμε επί πλέον  τα δυο BC547 για να έχουμε πλήρη προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος . τα δυο αυτά τρανζίστορ αποτελούν έναν διαφορικό ενισχυτή. η διάταξη αυτή εξασφαλίζει ότι η τάση στην 2,2κ  και  2,2κ θα είναι ιση με την τάση στην κάθοδο της zener. το BD140 έχει μια συγκεκριμένη ενίσχυση ρεύματος , το τρανζίστορ όμως που είναι συνδεδεμένο στην βάση του μπορεί να δώσει μόνο ρεύμα βάσης όσο του επιτρέπει η 390 ΩΜ .η πτώση τάσεως στα άκρα της έχει την μέγιστη τιμή της τάσεως ζενερ μείον την πτώση τάσης βάσης εκπομπου του BC547 που είναι περίπου 4 βολτ. επομένως το  μέγιστο ρεύμα μέσα από την 390 ΩΜ  θα είναι 11 mA , και έτσι υποθέτοντας ότι το BD140 έχει ενίσχυση ρεύματος 50 το δε μέγιστο ρεύμα  εξόδου είναι 0,55Α. Η τάση εξόδου μπορεί να επιλεγεί από την σχέση….

U=Uz (2,2κ+2,2κ)/2,2κ     τάση ζενερ

η αντίσταση 390ΩΜ προσαρμόζεται με την ενίσχυση ρεύματος του χρησιμοποιούμενου τρανζίστορ. η μέγιστη κατανάλωση ενός καλά ψυχόμενου τρανζίστορ BD140  είναι της τάξεως των 5 W.

J

μίκτης και προενισχυτής


ένας μίκτης με πολύ μικρό θόρυβο και μεγάλη δυναμική περιοχή.

μικτης ...προενισχυτης

επειδή συνήθως χρησιμοποιούμε τυποποιημένους μίκτες με αναστρέφοντες τελεστικούς ενισχυτές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο θόρυβο για μεγάλα σήματα , αυτός ο μίκτης/προενισχυτης είναι μια πολύ καλύτερη λύση που ταυτόχρονα μας κάνει και άριστη προσαρμογή των αντιστάσεων εισόδου του τελικού ενισχυτή. χρησιμοποιώντας απομονωτές στις εισόδους και φτιάχνοντας έναν τελεστικό ενισχυτή με τρανζίστορ καλής ποιότητας  και έτσι έχουμε άριστα αποτελέσματα. τα τρανζίστορ είναι υψηλών ραδιοσυχνοτήτων για να έχουμε χαμηλότερο θόρυβο και πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης. η απόκριση συχνότητας είναι 10ΗΖ έως 80.000 ΗΖ (-3db) , η παραμόρφωση της τρίτης αρμονικής είναι μικρότερη από 0,03% , για σήμα εξόδου 10 Vpp και ο λόγος σήματος προς θόρυβο 100db.το μέγιστο σήμα που παίρνουμε στην έξοδο με αντίσταση φορτίου 470 ΩΜ είναι 13 βολτ και εάν είναι η αντίσταση φορτίου μεγαλύτερη θα έχουμε και μεγαλύτερη τάση. προσέξτε το σημείο Α που σημειώνουμε, στην βάση του δεύτερου BF494, εκεί διακόπτουμε την βάση και τοποθετούμε ένα τρίμμερ 47ΚΩ ,εάν θέλουμε να μηδενίσουμε την εκτροπή της τάσεως εξόδου.επίσης στην βάση συνδέουμε έναν ηλεκτρολυτικό 1μF/63V για να κάνουμε απόζευξη. εάν τα τρανζίστορ είναι αρίστης ποιότητας και ιδίου hfe, τότε δεν χρειάζεται.

Untitled-Duplicated-01

στο σημείο Α συνδέουμε την μια πηγή μας π.χ. CD, και φτιάχνοντας πολλά ίδια κυκλώματα εισόδου για διαφορετικές πηγές τα συνδέουμε στα αντίστοιχα σημεία Β,Γ,Δ, κλπ, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ρύθμιση της έντασης της εισόδου κάθε πηγής αλλά ταυτόχρονα και έναν μίκτη αξιώσεων για διαφορετικά σήματα εισόδου και  διαφορετικών συνθέτων αντιστάσεων. δηλαδή πρέπει να κατασκευάσετε τόσους μίκτες όσες είναι και οι συσκευές σας.το ρεύμα που απαιτείται και για τα δυο κανάλια με 6 μίκτες δεν υπερβαίνει τα 250 mA

J

2N5397 250MHZ


amplifier 100mc7abcdez

ένα τυπικό κύκλωμα για τους 250 ΜΗΖ γειωμένου gate. αλλάζοντας τις τιμές των πηνίων μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε τους 830 ΜΗΖ. καλό θα ήταν όταν γίνονται κατασκευές σε αυτές τις συχνότητες να υπάρχει και κάποιος αναλυτής φάσματος για να έχουμε οπτική αλλά και σωστή απεικόνιση της απόδοσης του κυκλώματος.

TEKTRONIX 2782  100HZ-33GHZ

j.m.

Αρέσει σε %d bloggers: